GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

261 resultaten
Filteren
van 27
In de natuur

In de natuur

In de natuur van het geloof zit vanzelf de geloofsverzekering in. Hoe meer het geloof wast, hoe meer met het geloof zelf die zekerheid toeneemt. En het is nooit anders dan uit den wortel zelf van het geloof, dat de geloofsverzekerdheid opkomt. Nu wordt echter deze geloofszekerheid, die uit den wo ...

16 oktober 1936
De Reformatie
KUYPER
120 woorden
De werkwijze onzer Synodes

De werkwijze onzer Synodes

VII. Koesteren wij alzoo een liooge verwachting van een meer elvonomische inrichting der rapporten, welke door de verschillende commissies op de Synode worden uitgebracht, toch is dit het oenige niet, waarin wij verbetering zoeken.Verbeteringen van klein kal ...

22 november 1929
De Reformatie
KUYPER
HEPP
4649 woorden
„De Hongaarsche Heraut”.

„De Hongaarsche Heraut”.

Ik kan gelukkig weer goed nieuws over ons geestelijk pleegkind in Hongarije melden. Het blijft nog wat klein van stuk. Ookvoor den groei van een nieuw tijdschrift zijn de omstandigheden in Hongarije thans natuurlijk niet gunstig. Maar overigens is ons pleegkind gezond en stevig en goed ges ...

3 oktober 1920
De Heraut
H. S. S
KUYPER
1067 woorden
7 December 1877 — 7 December 1902.

7 December 1877 — 7 December 1902.

Met de verschijning van dit nummer heeft de Heraut vijf en twintig jaar bestaan. Er bestond geen aanleiding om van dit jubileum een feestviering te maken, zelfs niet om een feestnummer te doen verschijnen. Tot anderen werkkring geroepen, moest ik mij in de laatste maanden in hoofdzaak bepalen tot ...

7 december 1902
De Heraut
KUYPER
144 woorden
en geen oog had voor

en geen oog had voor

(Digibron : artikel is een vervolg van pagina 1, die in het originele ingebonden exemplaar op de VU helaas ontbreekt) en geen oog had voor de sterkende kracht die er uitgaat van het inleven in de ideëele, en daarom nog buiten of boven ons liggende, en in zooverre ...

14 augustus 1898
De Heraut
KUYPER
1966 woorden
RAPPORT in zake de Zending.

RAPPORT in zake de Zending.

Door de Synode te Middelburg werd een commissie benoemd, tot het in schets brengen van de beginselen en grondtrekken voor de Zending. Het door die commissie uitgebracht rapport volge hier: Uwe Commissie, benoemd in uwe vergadering van 21 Augustus jl., met mandaat, om de beginselen en grond ...

6 september 1896
De Heraut
GISPEN
BAVINCK
KUYPER
RUTGERS
RIJPSTRA
VERMEULEN
WAGENAAR
8364 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Een schoonen arbeid heeft Ds. Proosdij ondernomen, in tweeërlei opzicht verblijdend. En omdat deze nieuwe arbeid een verblijdend teeken van zijn herstel is, én omdat het onderwerp dat hij koos, zoo karakteristiek aantrekkelijk is.Hij gaat in het Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie han ...

24 mei 1896
De Heraut
KUYPER
1035 woorden
Recensie.

Recensie.

De heer Ds. R. J. W. RUDOLPH, van Leiden, legde bij Herdes te Amsterdam een vlugschrift ter perse over de Ineensmelting der plaatselijke kerken, verkrijgbaar voor 17V2 Cent.Dit vlugschrift trekt in tweeërlei opziclit de aandacht.Vooreerst om het onderwerp dat actueel en belangrijk i ...

10 mei 1896
De Heraut
KUYPER
682 woorden
Paedagogiek.

Paedagogiek.

Niet genoeg kan het gewaardeerd, dat onze Christelijke onderwijzers steeds helderder beginnen in te zien, dat een •nSch.ooX met den Bijbel" op den duur onbestaanbaar is, zoo niet deze school geleid wordt door opvoedkundige beginselen i> naar den Bijbel."Met genoegen namen we dan ook ken ...

1 maart 1896
De Heraut
KUYPER
1208 woorden
Uit de Pers

Uit de Pers

Bij den uitgever W. H. Zurich, te Doetinchem, zijn YoXV& preeken van den bekenden volksrede naar De Witt Talmage ter perse gelegd.De eerste preek die in deze reeks uitkwam, heeft tot titel: Onze Bijbel., en is een met gloed geschreven stuk, waarin voor de autoriteit der Heilige Schrift ...

1 maart 1896
De Heraut
KUYPER
1239 woorden
van 27