GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

220 resultaten
Filteren
van 22
MARNIX.
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Ik zei, dat de mensen van onze tijd, ook de grote meerderheid der christen-gelovigen, bang zijn voor de kerk; dat is de kerk, die nog getrouw mag zijn aan haar enige en wezenlijke taak: de zuivere gehoorzame verkondiging van het Woord des Heren. En hoe klein is die kerk en hoe ...

De Reformatie
MARNIX.
1406 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater. Ik stelde U voor, dat wij nog wat met elkander zouden praten over de Kerk. Over de kerk wordt in onze dag zeer veel gesproken, maar dan zó, dat uit alles blijkt, dat men bang is voor de kerk. Ook de kerkelijke mens.De Kerk, dat is natuurlijk niet iets, dat zich m ...

De Reformatie
MARNIX.
1554 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

OnevenAmice frater. Er was, zo vertelde Ik, nu een mr. dr. in de rechten, lid ener vrijgemaakte kerk, die vertelde, dat de macht, welke de Koning der kerk aan het bijzonder ambt in Zijn kerk gaf, n.l. tot uitsluiting buiten het koninkrijk Gods in haar op Schrift en belijdenis - berustende ...

De Reformatie
MARNIX.
1769 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Een oud-hoogleraar der V.U. heeft zich ook weer eens in de politieke strijd geworpen met een brochure, waarin hij het herstel der oude rechtse coalitie bepleit; in elk geval hereniging van de A.R. en C.H. partijen. Dat kon zeer goed, zo betoogt hij, want beide partijen zijn geen ker ...

De Reformatie
MARNIX.
1270 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

UnevenAmice frater, Sedert de invoering van het evenredig kiesrecht is de aard der verkiezingsvergaderingen veranderd. Heel de stembusstrijd is verstard. Prof. Fabius kreeg wel schoon gelijk. Een kamp, waarbij niet slechts een partij met een lijst betrokken is, maar de stemming gaat tussen ...

De Reformatie
MARNIX.
1172 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenWie de tekenen der tijden kan verstaan, omdat hij ze ziet in het licht van Schrift en historie, die weet, dat het huidig pacifisme een der grootste gevaren is, die de vrijheid der volkeren maar kunnen bedreigen.Maar nu gaat het mij, als die dominé's, die af en toe ...

De Reformatie
MARNIX.
1608 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Zo maakte ik mij gereed voor U mijn brief te ontwerpen — en daar kwam, weer als een donderslag bij heldere hemel, het dieptreffend bericht, dat aan ons volk prof. Holwerda werd ontnomen. Plotseling, terwijl hij bezig was met een artikel voor ons blad.Wij treurden, toen ...

De Reformatie
MARNIX.
1357 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

OnevenAmice frater, Op twee vijanden van de volken van West-Europa wees ik, n.l. het utilitarisme, dat de volken gelukkig •wil maken door een belofte van maatschappelijk Welzijn, voor de grootst mogelijke meerderheid; de minderheden worden dan verwaarloosd. Daarna het perfectionisme, dat a ...

De Reformatie
MARNIX.
1519 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Prof. Schilder, onze hoofdredacteur overleden.Welk een ontstellende tijding, die ons allen een wijle beduusd deed staan. K. S. is weggerukt van ons. Wie zou niet wenen? Een paar dagen voor zijn plotseling heengaan, vertelde mij een vriend: weet ge, dat Schilder z ...

De Reformatie
MARNIX.
1165 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

UnevenAmice frater. Het grote kwaad van onze dag is, dat de mensen, ook wel die zich christelijk noemen, de heerlijkste, rijpgestoofde vruchten willen plukken en genieten voor gans het leven, terwijl zij de boom verwerpen, aan welke die vruchten alleen kunnen groeien.Ik las een deze ...

De Reformatie
MARNIX.
1604 woorden
van 22