GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
eenmaal zoo goed, u te vergewissen

eenmaal zoo goed, u te vergewissen

eenmaal zoo goed, u te vergewissen, of wij inderdaad arbeiden op den grondslag van Schrift en belijdenis. En daarmee, geachte kerkeraad, is de kous af. Dus de heer Algra. De kerkeraad kan het zich voor gezegd houden.V/ij handhaven onze zelfstandigheid tegenover dt, kerk.Heel de week ...

9 september 1950
De Reformatie
MARNIX
91 woorden
Wijzigingen Handboek 1950

Wijzigingen Handboek 1950

Blz. 19 BUITENPOST. Adres kerkeraad: K. Bouma, Julianalaan.Blz. 56 HILVERSUM. Het telefoonnummer van Ds L, Doekes Is gewijzigd in:3365.Blz. 70 DORDRECHT. Adres kashouder: G. Visser, Singel 222.Blz. 82 ROTTERDAM-CENTRUM. Adres diaconie: C. L. F. Bredemeijer Jr, Bergsingel 78b, ...

9 september 1950
De Reformatie
MARNIX
128 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Daar is een verhaal van een man, die zeer ontevreden over zijn vaderland, op reis ging, om een meer volmaakte wereld te vinden. Hij zwierf heel de wereld rond en vond niets goeds, tot hij eindelijk den voet aan wal zette van een land, van hetwelk hij zelde: dit is het. Maar to ...

27 juli 1945
De Reformatie
MARNIX
1218 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenWij zouden nog wat met elkander praten over de wereldpolitiek, en hoezeer het heden ons dan bezig moge houden, het is toch niet kwaad, ook aan verleden dagen te denken.Ik heb daarom een dezer dagen gebruikt om de kamerdebatten nog eens na te gaan, die gehouden wer ...

15 september 1951
De Reformatie
MARNIX
1319 woorden
Uit de Pers

Uit de Pers

In de' Graninger Kerkbode waarschuwt Mamix tegen een gemoedelijke vroomheid, die van het gezag der H. Schrift niet weten wü. Vooral voor de studenten, meent hij, schuilt hierin een gevaarlqke verleiding.Amice frater.Er zijn in onze dagen heel wat menschen, die met het Woord Gods heb ...

12 mei 1918
De Heraut
MARNIX
1339 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater. nevenKostelijke woorden worden in dagen van ergen afval, als wij thans beleven, spoedig tot ledige frasen, die brutaalweg voor de werkelijkheid worden gezet. Dit kwam opnieuw uit bij de herdenking van het feit, dat voor zestig jaar de pauselijke encycliek „Rerum Novarum" vers ...

23 juni 1951
De Reformatie
MARNIX
1466 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenIk hoorde eens iemand, die zijn wijsheid ver verheven achtte boven die van al zijn natuur-en tijdgenooten — zooals men het voorheen wel deftig zei — plechtig verklaren: zooals Paulus terecht opmerkteD.w.z. hij liet zijn oordeel niet rusten op wat de apostel Paulus ...

2 juni 1951
De Reformatie
MARNIX
1510 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, nevenAls wij spreken over allerlei gevaarlijke verschijnselen in het huidig christelijk leven, dat al meer een werelds karakter verkrijgt en dus ook in wezen al meer paganistisch wordt, en die verschijnselen ook aanwijzen, dan vernemen wij meer dan eens de driftige vraag: mee ...

9 februari 1952
De Reformatie
MARNIX
1583 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Nietzsche, dus zei ik, had in nog een opzicht het gelijk tegenover zijn eeuw aan zijn kant, waarbij hij erger nog viel dan zij. Het is voor ons goed hierop te letten, nu wij ook door zich nog noemende Calvinisten gedurig worden uitgenoodigd Europeaan te worden, lieden van Euro ...

6 januari 1951
De Reformatie
MARNIX
1602 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater, Nog in één opzicht had Nietzsche tegenover zijn eeuw het gelijk, althans ten deele, aan zijn kant. Het betreft het antwoord op de vraag: wat is het fundament van het Christelijk Europa, en waaraan ontleent het zijn rijke goederen? Dit is ook de vraag voor onzen tijd, n ...

25 november 1950
De Reformatie
MARNIX
1639 woorden
van 4