GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

105 resultaten
Filteren
van 11
DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

In het teeken van dit woord uit Openbaringen 3 : 11 stond de Schooldag van de Theologische Hoogeschool te Kampen. Een „schooldag" die alle voorafgaande' schooldagen, wat de opkomst aangaat, achter iich gelaten heeft. Meer dan 8000 bezoekers uit alle deelen des lands waren samengestroomd, zoodat o ...

De Reformatie
P. D.
W. SCHEELE.
24066 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden V 8. Terecht stelt nu Vitringa de vraag: maar wat noodzaak hebben dan de Synoden? Indien er zelden goede worden gehouden en dè meeste vol gebrek zijn en zelfs de goede, wanneer ze het geloof der kerk door Ijun ca ...

De Reformatie
P. D.
557 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden VI 9. Wat moet nu de conclusie zijn? Vaartwei, Synoden? Weg er mee? Neen, zegt Vitringa, dat zou ik niet willen en zoo bedoel ik het niet. Maar als men ter zijde stelt haar volstrekte noodzakelijkheid, dan raden ...

De Reformatie
P. D.
583 woorden
IN WELKEN WEG DAN OOK

IN WELKEN WEG DAN OOK

„De' Wachter" van 8 October bevat van de hand van Ds B. A. Bos o.a. het volgende: „In „De Reformatie" van 25 September heb ik stellig wel „de volle laag" gekregen. Als inzet op het „Schooldagoffensief" heeft Prof. Schilder al zijn reservetroepen „in het veld gebracht!', en alle geschut „in ...

De Reformatie
P. D.
2448 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden VII 10. Vitringa heeft het geval gesteld, dat men alle geloofsgeschiHen onbeslist en op hun beloop zou laten. Men zegt soms, dat dit 't beste middel zou zijn om scheuringen te voorkomen. Maar is dit juist? Vitringa bean ...

De Reformatie
P. D.
448 woorden
VITRINGA

VITRINGA

VIII 11. Laat ik er nu nog aan mogen toevoegen, dat volgens de wet der christelijke discipline, door de Apostelen aan-de kerken voorgeschreven, het haar opzieners niet vrijstaat in een algemeene beroering der geesten ter oorzake van^ zeer gewichtige geloofsgeschill ...

De Reformatie
P. D.
703 woorden
VITRINGA

VITRINGA

over nut, noodzakelijkheid, gezag van synoden IX 12. Ingeval nu, zegt Vitringa, de dienaren van Christus bevinden, dat er verderfelijke dwalingen worden - verbreid, met den grondslag van 't geloof in strijd, dan weten ze zich geroepen om de auteurs van deze valsehe ...

De Reformatie
P. D.
495 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(1) Rede, gehouden bij de opening der lessen aan de Theol.. Hoogesehool op 1 Oct. 1948.I. Toen, nu 90 j^ar geleden, Helenius de Cock, het Rectoraat der Theologische School overdroeg aan zijn opvolger, hield hij vooraf een rede oyer oorsprong en doel der Afsc ...

De Reformatie
P. D.
2254 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(II) Artikel 8 van het Ontwerp wordt, na de wijzigingen, door de Synode aangebracht, thans aldus gelezen: „Van het Apostolaat der Kerk. Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap' gesteld in de wereld, vervul1% de Kerk haar apostolische opdracht in het bijzo ...

De Reformatie
P. D.
1423 woorden
HET APOSTOLAAT

HET APOSTOLAAT

(III) De Heilige Schrift bindt dus het Apostelschap aan bepaalde personen, niet aan de kerk. De apostelen ontvingen, boven en in onderscheiding van de andere discipelen bijzondere gaven des Heiligen Gepstes; hun dienst in de kerk is éénmalig, fundamenteel, universe ...

De Reformatie
P. D.
2535 woorden
van 11