GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
CORRECTIE.

CORRECTIE.

Het art. „Parafrase van den Bijbel" in het vorig nummer, sprak op blz. 94, kolom 1, regel 49 v.o. abusievelijk van parafrase op rijm. Vanzelfsprekend — het verband wijst het uit — was bedoeld, parafrase ia dichtmaat. Zoo beduidt ook berijming, enkele regels verder, dichterlijke omwerking. ...

30 december 1938
De Reformatie
R. S.
46 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De tyd des welbebagens. Er is nood der wereld en van ons menschen; zonde en zondeleed; onvolmaaktheid en boosheid; zwakheid en verwonding en dood. ~ Aan den anderen kant is daar God. Hij heeft, wat wij niet hebben; kan, wat wij niet kunnen; wil, wat wij niet willen ...

13 september 1935
De Reformatie
R. S.
738 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Se Naam van Jezus in de betooverde wereld. De verkondiging door Filippus van het koninkrijk Gods en van den Naam van Jezus heeft bij de Samaritanen den geweldigen invloed gebroken, dien Simon de toovenaar op de geesten bezat.De toovenaar is in.die wereld en ...

27 september 1935
De Reformatie
R. S.
801 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pinksterfeest — Oogstfeest. Het is niet toevallig on onverschillig, op wat dag liet was, dat de kerk van Christus, vervuld werd met den Heiligen Geest.. Het was de dag van het joodsche, het oudtestamentische pinksterfeest.Dat was een oogstfeest. Men diende d ...

3 juni 1938
De Reformatie
R. S.
806 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

TDE> 5CHRirTliJ De Heilige Gods in de synagoge.In de synagoge van Kapernaüm is de Christus door een mensch met een onreinen geest ontdekt als de Heilige Gods.Ge moet er niet overheen lezen, dat dit i n d e synagoge voorviel. In de synagoge is de kwestie van de heiliging tastbaar ...

20 september 1935
De Reformatie
R. S.
866 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het apostollscb programma. (Tegen het sadduceïsme) Toen Petrus in de formuleering van de taak van den te kiezen apostel een programma ontvouwde voor de propaganda van het evangelie van Jezus Christus in Jerusalem in de naaste toekomst, heeft hij ook wel aan de rich ...

17 juni 1938
De Reformatie
R. S.
880 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Maria, moeder van Jezus — lid van Zjjn kerk. De herders zijn bij de Itribbe geweest. Hijgend nog van het haasten hebben ze zich gebogen over het kindeke. En toen ze het gezien hadden en hun verraste oogen er aan uitgekeken waren, zijn ze gaan vertellen. Ook Maria h ...

25 december 1936
De Reformatie
R. S.
894 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het apostolisch programma. (Tegen het farizeïsme.) We zien na het Pinksterfeest de apostelen telkens optreden als getuigen der opstanding desHeeren Jezus, Hand. 3:15, 4:33, 5:32, 13:31. Vóór het Pinksterfeest scliijnt Simon Pe ...

10 juni 1938
De Reformatie
R. S.
909 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Petrus over Judas. Als Christus in de gemeente, die Hij bij Zijn hemelvaart achterliet in Jeruzalem, het oogenblik gekomen acht, om het geval-Judas en de daardoor ontstane vacature in den apostelkring aan de orde te stellen, dan doet Hij Simon bar-Jona de leiding n ...

20 mei 1938
De Reformatie
R. S.
956 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Gods Nazireër. Het kind van Zacharias en Elisabetb zal een priesterzoon zijn; en aldus drager van Israels verwachting. Want in dat immer wcderlceerend priesterschap, dat overging van vader op zoon, omdat het niet teweeg kon brengen de volmaakte verzoening door bloe ...

11 december 1936
De Reformatie
R. S.
982 woorden
van 6