GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
HANDBOEK 1952

HANDBOEK 1952

Zo juist kregen we een exemplaar in handen van het „Handboek 1952 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland", dat dezer dagen bij de uitg. Oosterbaan & Le Cointre N.V. te Goes het licht zag. Op omslag en titelpagina staat vermeld: „Onder redactie van Prof. Dr K. Schilder f". Deze l ...

De Reformatie
H. H. V. d. L.
P. DEDDENS.
RED.
1989 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

J. C. B. Ie 's Gr. Eerst wanneer een schrijver over een bepiaald onderwerp zijn laatste artikel heeft geplaatst, 'kunnen „Ste'inmen" daaromtrent woorden opgenomen. Zelfe mag worden verwacht, dat deze niet wiorden geschreven, vóór de schrijver heeft uitgesproken. Wij zonden uw stuk door. De betrok ...

De Reformatie
RED.
DE UITGEVERS.
310 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie), Amsterdam, 14 April 1919.Geachte Redactie, In de jongstversohenen aflevering van Stud, en Sch. enz. wees ik op den jubel van Uw blaü 2 Maan l.I. over , de machtige demokratische strooming, die thans onder leiding van Amerika door ...

De Heraut
D. P. D. FABIUS.
RED.
807 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie, Veroorloof mij voor een enkel woord van protest tegen het Ingezonden stuk uit Enschedé in uw vorig nummer plaats te verzoeken in uw blad.M.i. is het te betreuren, dat een dergelijk stuk werd opgenomen. Het bevat ...

De Heraut
G. H. VAN KASTEEL.
RED.
217 woorden
In uw polemiek met Ds A. Littooy

In uw polemiek met Ds A. Littooy

Hooggeachte Redactie.In uw polemiek met Ds A. Littooy hebt u mij zijdelings betrokken, en, naar ik meen, in een verkeerd licht gesteld, mij toeschrijvende opvattingen, die ik nooit gekoesterd heb en cog niet koesrfer. Beleefd verzoek ik u daarom de volgende regelen op te willen nemen, daar ...

De Heraut
Ds. J. D. WIELENGA.
RED.
701 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Mijnheer de Redacteur!Waar ik u dankzeg voor de opname van mijn vorig schrijven en uwe uitvoerige beantwoording, zij het mij nog vergund in het belang van den Diaconalen arbeid eenige opmerkingen te maken. Hoewel mijn vorig schrijven naa ...

De Heraut
J. A. C. GROOTVELD
RED.
587 woorden
INGEZONDEN STOKKEN.

INGEZONDEN STOKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)Hooggeachte Redactie, Laat mij s. v. p. naar aanleiding van Uw stuk met opschrift „Mag dit? " in No. 1354 een enkele opmerking maken, die waarlijk niet zonder belang is voor ons kerkelijk leven.In genoemd stuk wijst U er op, dat in ...

De Heraut
A. M. DIERMANSE.
RED.
1423 woorden
Aan de Redactie van De Heraut, Amsterdam.

Aan de Redactie van De Heraut, Amsterdam.

Geachte Redactie! In het nummer van De Heraut dd. 26 April 1903 wordt onder de rubriek Recensiën mijn brochure „Nog eens: De millioenen uit Deli" besproken. Deze bepreking bevat een onjuist heid, welke ik niet zonder meer mag laten passeeren. De volzin: „Het doet o ...

De Heraut
J. v. D. BRAND.
RED.
338 woorden
Mijnheer de Redacteur!

Mijnheer de Redacteur!

Het is met schroom dat ik het waag het navolgende nog ter plaatsing aan te bieden ten aanzien van al het vele dat reeds maanden lang ter opname werd aangeboden in den vorm van voor en tegen aangaande de opleiding. Te vergeefs heb ik uilgezien onder al dat schrijven naar eene voor mijne opvatting ...

De Heraut
C. W. VAN RIJE.
RED.
1784 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)Geachte Redactie lHet zij ons vergund eenige aanteekeningen te maken op het ingezonden stuk in het no. van uw blad van 9 Nov. van de Diakonie der Geref kerk te Haarlem A.Niet om in beschouwingen te treden over de Publieke schaalcol ...

De Heraut
Haarlem C.
RED.
523 woorden
van 3