GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
V. d. B.
het evAnqeLie vAn de dooRBRaak of het EVanGELiE van de VRije GenadE.

het evAnqeLie vAn de dooRBRaak of het EVanGELiE van de VRije GenadE.

De Heiland heeft met de Joden een grooten strijd moeten voeren over de groote gave Gods: de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dat was de vrijheid tot het wonen bij den Vader, tot het dienen van den Vader, tot het in-en uitgaan bij den Vader. Het was de vrijheid van den zoon, van den er ...

11 oktober 1947
De Reformatie
V. d. B.
1309 woorden
DE RECHTE WEGEN DES HEEREN.

DE RECHTE WEGEN DES HEEREN.

Met Hand. 13 begint Paulus' eerste zendingsreis. Maar eigenlijk is dat niet juist gezegd. In vers 4 toch lezen wij: „Deze dan, n.l. Barnabas en Paulus, uitgezonden zijnde van den Heiligen Geest". Zij zijn dus niet op weg gegaan volgens eigen reisplan, maar zij zijn gezonden door den thans verhoog ...

20 september 1947
De Reformatie
V. d. B.
1351 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

MET STEENTJES AFTELLEN. Het halleluja over den vrede, die wedergekeerd is, mag ons niet in slaap wiegen, Het be vel is toch om wakende te zijn. En dit bevel klemt te meer, omdat wij als gemeente des Heeren wel terdege het Beest in zijn gezicht gekeken hebben in de ...

13 oktober 1945
De Reformatie
V. d. B.
1676 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pauzelooze Strijd. De apostel wil in dezen brief, geschreven in de gevangenis te Rome, de gemeente van Efeze nog een keer de glorie van het verloste leven in Christus voorhouden, en haar oproepen den goeden strijd te strijden. Zij bezitten nu in Christus de eeuwige ...

7 september 1945
De Reformatie
V. d. B.
1173 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De Crisis der ZeKverlossing. Johannes de Dooper is opgetreden als getuige van God: Zie Hij komt. En de komst des Heeren is een komen in gericht en in oordeel. Want de Heere, Die komt om nu voor eeuwig te gaan wonen bij Zijn volk, kan alleen woning maken temidden va ...

24 augustus 1945
De Reformatie
V. d. B.
1412 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De wederkomst van den Priester naar de ordening van Melchizedek. En gelijk het den menschen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzoo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere maal zonder zonde gezien worden ...

3 mei 1940
De Reformatie
V. d. B.
788 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De eerste Herder. De gedachte, dat na den liefdemaaltijd aan de zee van Tiberias heeft plaats gevonden Petrus' herstel in zijn apostolische waardigheid, heeft dit gi'o-ote bezwaar, dat de Sclirift nergens zegt, dat Petrus door zijn verloochenmg dit ambt verbeurd he ...

26 april 1940
De Reformatie
V. d. B.
1025 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

lDITDE> 5CHRirTlHet is niet zonder opzet, dat de Sadduoeën, na iden intocht van Jezus te Jeruzalem komen jnet het vraagstuk van de opstanding der dood en. Deze Sadduceën zijn onder Israël de verhumaniseerde Joden, de groote bewonderaars Van do Grieksche beschaving, de vrienden van het R ...

18 augustus 1939
De Reformatie
V. d. B.
1151 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De boetgezant — Gods laatste geschenk. De werkelijkheid', die de Openbaring aan Johannes ons voorhoudt iSj dat de wereld zich niet bekeert op de prediking van Jezus Christus. Zij verwerpt in ongeloof de heilsfeiten, 'die God haar doet verkondigen. Ja, haar verzet t ...

4 augustus 1939
De Reformatie
V. d. B.
1071 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Ieder zal zijn eigen pak dragen. Aan deze vraag naar Jezus' bevoegdheidj naai- Zijn volmacht, is voorafgegaan Zijn intocht te Jeruzalem. Deze intoclit was geheel naar den stijl der profetie: Zie Uw koning komt! En dat de Heiland ook werkelijk Jeruzalems rechtmatige ...

24 februari 1939
De Reformatie
V. d. B.
844 woorden
van 2