GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
VAN RAALTE.
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

REFORMATIE VAN DE SAMENLEVINGSVERBANDEN. II.De reformatie van ons hart draagt dus vrucht o.a. in een reformatie der kerk, niet maar op een of meer bepaalde punten, maar in een reformatie van, heel haar interne leven. Met opzet schrijf ik: onder andere. Want ...

De Reformatie
Kn.
VAN RAALTE.
P. JASPERSE.
4041 woorden
DE HOUDING DER (OUD)GEREFORMEERDE KERKEN IN BENTHEIM EN OOSTFRIESLAND.

DE HOUDING DER (OUD)GEREFORMEERDE KERKEN IN BENTHEIM EN OOSTFRIESLAND.

Er komt in „De strijdende kerk" van 10 Augustus een artikel voor over de (oud) Gereformeerde Kerken in Duitschland, geschreven door Ds Duursema van Nieuvz-Amserdam, dat aanleiding geeft tot het maken van enkele opmerkingen, omdat het, zooals bijna alle artikelen in dit blad, zeer tendentieus is g ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
A. v. d. M.
2048 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

„Vrijheifl". II. We hebben met hetgeen we in het vorige artikel ter sprake brachten, nog geen antwoord' gegeven op 'die vraag: Kunt ge nog volkomen vrij des Zondags Gods Woord verkondigen, zooals dat behoort? Nu is deze vraag ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
897 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

De laatste worsteling voor een cbristelijke scbool; ? In verband met een verzoek, van de Redactie om een en ander te willen schrijven oveir hetgeen zich op het oogenbUk in Duitschland afspeelt op religieus gebied, lijkt het me het geschiktste eerst maar eens iets mee te deelen van den stri ...

De Reformatie
HERMANN WINDEL.
VAN RAALTE.
2912 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Nu is de kring gebrolien.Eén is niet meer „met Hem"; hij Is heengegaan om niet weer tot den Heere terug te keeren als discipel, maar als leider van een bende, die Christus zal gevangen nemen.Maar de anderen zijn gebleven.En het Paaschfeest en de viering van het Heilige Avondm ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
1069 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Niet op het Feest. Op het Feest!Zoo spreekt twee dagen voor Pascha de groote Profeet en Leeraai- over Zijn dood en ki'uis.We moeien echter ook een oogenblik onze aandacht met iets anders bezig houden, en een gezelschap opzoeken, dat omstreeks deiizelf ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
1087 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Op iiet Feest. De hoogste Profeet en Leeraar heeft hier het woord en getuigt van Zijn uitgang, dien Hij zal hebben te volbrengen te Jeruzalem.Van dat gezichtspunt moeten we de woorden zien, die de Heere hier heeft gesproken.Het is profetie.We b ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
871 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksteren. (Het arme? feest.) Pinksterfeest is wel eens als het „arme feest" isquaJiticeerd'.Wanneer we dje uitdrukking hier overnemen, ten we dat alleen formeel, als door anderen gekrakt, zonder dat we de..er mee ni.tgednikt ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
2495 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Welk een rijke beteekenis moet daar lieden in it woord liggen, nu de Heere ten Hemel vaart. ^^fannee]'. we daarin geen g.rootheid en heerlijk^ Md zien, zooals dat wèl het geval is met de teboorte des Heeren, of ook met Zijn Opstanding litdedooden vooral, waarin Hij Zijn maclit heeft jeopenbaard, ...

De Reformatie
VAN RAALTE.
1821 woorden