GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland

Buitenland

Duitscbland. Eene uiting der Ritschliaansche school.De Christ. Welt bevatte dezer dagen een . artikel, dat in zeer hooge mate de verontwaardiging van allen, die nog eenigszins vasthouden aan het positieve Christendom, heeft opgewekt. Vooral gaven de volgende woorden ergernis: > Dit was ...

De Heraut
WlNCKEL.
829 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

Modern Heidendom in Bremen. Uit Bremen wordt gemeld, dat eenige weken geleden een predi kant in de JJremer Domkerk een preek hield, waarin alles wat naar religie zweemt, over boord geworpen werd. De voorganger had Psalm 79:10 tot tekst gekozen: Waarom laat gij de Heidenen zeggen: aar is nu hun Go ...

De Heraut
WlNCKEL.
764 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Op eene samenkomst te Berlijn werd onlangs omtrent het Heilsleger het volgende medegedeeld. Het leger heeft 3000 vaste stations en wordt door 10.700 officieren gediend. Daar de muziek onder de propagandamiddelen gerekend wordt, zoo heeft het leger 12.300 muzikanten, die koperen instrumenten bespe ...

De Heraut
WlNCKEL.
703 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amarika. D e inwet van de „Ster het Oosten.“In N.-Amerika lijn er meer dan 15, 000 mannen en vrouwen die een lilveren ster dragen als kenteeken van de orde van de Ster in het Oosten. In het voorgaande jaar werd deie orde of vereenigbg te Benares m Indie gesticht. Mevtouw Annie Besant zo ...

De Heraut
WlNCKEL.
696 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Voor de verweesde kinderen in de Balten. De predikant Ilgenstein uit Düsseldorf deed in de Duitsche bladen een oproeping voor weezen uit de Baltische provinciën. Nadat de Duitsche troepen Baltenland hadden verlaten, kwamen de Bolsjewiki en woedden onder de achtergebleven Duitschers als beesten. V ...

De Heraut
WlNCKEL.
665 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Uit de Calvinistische Methodistische kerk van Wales. In het vorstendom Wales vindt men eene Calvinistische methodistische kerk, wier ontstaan zoo nauw verbonden is met den arbeid van Whitefield, Howel Harris en Thomas Charles, welke betrekkingen onderhoudt met de Gereformeerde Kerken in ...

De Heraut
WlNCKEL.
651 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Louisville Herald bericht aangaande den eisch van trustees eener Kerk — kerkvoogden zou men in Nederland zeggen — het volgende: De bedoelde Kerk heeft een leeraar die naar het oordeel van die kerkvoogden te oud is. Hij is zestig jaat oud. Dit hindert hem in hunne schatting in de uitvoering van ...

De Heraut
WlNCKEL.
642 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een nieuwe broederschap. In eene Methodistische kerk in New-Yersey in N.-Amerika hield de predikant eenige weken geleden een specialen dienst op Zondag voor alle menschen die linksch waren. Hij nam bij die gelegenheid tot tekst: Richteren 3 : IS, waar wij lezen: Toen riepen de kinderen Israels to ...

De Heraut
WlNCKEL.
640 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

De brand die den 2osten April de beroemde Tabernakel van Spurgeon tot een puinhoop maakte, ontstond in een van de nevengebouwen, alwaar een 4 a 500 predikanten vergaderd waren, voor welke ook het middageten aldaar bereid werd. • Het gebouw stond in Newington, niet ver van het bekende omnibus cent ...

De Heraut
WlNCKEL.
625 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Toenetnend dratikmisbruik in DuitscTiland. Er wordt over geklaagd, dat tengevolge van grootere verdiensten en de buitengewone omstandigheden door den oorlog, liet misbi-uik van alcoholische dranken bij vrouwen en kinderen sterk toegenomen is. Dit blijkt uit een bericht omtrent den arbeid van een ...

De Heraut
WlNCKEL.
612 woorden
van 8