GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buiteuland.

Buiteuland.

Engeland. Oppositie tegen de voorgenomen vereeniging tusschen de beide vrije kerken in Schotland.De vereeniging van de geünieerde Presbyteriaansche kerk met de vrije Schotsche kerk zal den 3isten October een voldongen feit geworden zijn. Naarmate echter dit tijdstip meer nadert, wordt de o ...

De Heraut
WlNCKEL.
1049 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fpankpijk. Eene rede, die ergernis verwekt.Pater Ollivier van de orde der Dominicanen heeft het gewaagd, om bij de plechtige uitvaart van slachtoffers bij de ramp in de rue Jean Goujon eene rede uit te spreken, waarbij hij verband zocht tusschen den slag die Frankrijk trof en de zonde der ...

De Heraut
WlNCKEL.
1006 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Hongarije. Eene Gereformeerde opleidingsschool.De Synode der Hongaarsche Gereformeerde kerk heeft in beginsel besloten tot het stichten van eene philosophische faculteit te Debreczin, met het doel om jongelieden voor het leeraarschap aan de gymnasiën op te leiden. Reeds is een kapitaal van ...

De Heraut
WlNCKEL.
1002 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit Bremen.Wij schreven reeds over den predikant Mauritz te Bremen die vijf jaren lang den doop bediende zonder de inzettingswoorden te gebruiken, welke doopsbedieningen door den Senaat der stad voor ongeldig werden verklaard. In een brief aan de doopouders liet hij zich volge ...

De Heraut
WlNCKEL.
991 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Evangelisatieprediking in zalen. Een Engelsch Christelijk blad deelt mede, dat onderscheidene predikanten gedurende eenigen tijd om zekere redenen, genoodzaakt waren niet in hun kerk te prediken, maar in de een of andere groote zaal. In vier gevallen, dit is geconstateerd, kwamen er veel meer men ...

De Heraut
WlNCKEL.
956 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DE WERELD-ZENDINGSCONFERENTIE TE EDINBURG. Reeds vijftig jaar geleden gevoelde men in Protestantsche kringen waarin men de zending wilde drijven, behoefte aan.gemeenschappelijk beraadslagen en overleg.In de laatste vijftig jaar hebben vier groote zendingscon ...

De Heraut
WlNCKEL.
948 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Rusland. Aanleiding tot de jongste vervolging der Joden.Ieder werd met deernis en verontwaardiging vervuld, toen hij de vreeselijke moorden vernam, die eenige wek in geleden in Rusland op de Joden gepleegd zijn. Toch weet schier niemand hier in ons land, wat die losbarsting van de volkswoe ...

De Heraut
WlNCKEL.
945 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Het Godsdienstig leven in Frankrijk.In Lyon komen elke maand de predikanten van de verschillende Protestantsche kerken dier stad samen, tot het houden van een „reunion des prières". De samenkomst die in Januari gehouden werd, trok veler aandacht door het onderwerp dat er in besp ...

De Heraut
WlNCKEL.
927 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Behoud der volkskerk? Het is te denken dat zij in Duitschland, die de kerk des Heere liefhebben, de vraagstellen: wat staat ons te doen nu de scheiding van kerk en staat voor de deur staat? Er staan drieëerlei wegen open. De eerste weg is die van de vrije kerk. Als de b ...

De Heraut
WlNCKEL.
922 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland.Waarom zoeken velen de Episcopaalsche Godsdienstoefeningen? Een boos teeken des tijds is het, volgens ons oordeel, dat er in Engelsche Christelijke bladen gediscussieerd wordt over de.vraag waarom zoovele jongelieden den weg naar de kerk hebben verleerd. Wij vonden in The I ...

De Heraut
WlNCKEL.
868 woorden
van 8