GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

7 resultaten
Filteren
door Prof. Dr K. SCHILDER.
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN , , TUSSCHËNTOESTAND" 7 XVI. Zeer opvallend is het, dat onze schrijver een argument „ontleent", zélfs aan de overbekende uitspraak dat Christus op „dien dag" komt als een dief in den nacht. En als een strik. En zulks „over al degenen, die op den gan ...

1 juni 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
1400 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

is ER EEN „TUSSCHENTOESTAND" ? XV. Dat de doodsdag met den „dag van Jezus Christus" samenvalt, d.w.z. da? voor het besef van wie Lei^ tijdelijk leven verlaat het net zoo zal weztn, alsof de dag van Christus' wederkomst onmiddellijk na zijn eigen heengaan uit ...

25 mei 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
2338 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” ? XIV. Het visioen van Openb. 6 vraagt nog even de aandacht.Volkomen terecht is opgemerkt, dat een visioen als zoodanig weinig houvast geeft aan dogmatische handen.Maar men zij toch voorzichtig.Ook een visioe ...

18 mei 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
1161 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” ? XL Nu zullen wij niet treden in een beoordeeling van de exegese, die Van Oosterzee gevolgd heeft. Sinds eeuwen loopt er een verschil van meening, niet zoozeer over dien „dag", dien de Heere Christus „mijn dag" noemt, al» wel ovej- dat „ZEEN". Abraham Velen he ...

27 april 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
1545 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” ? VI. Zoo zagen we, dat de bedoelde auteur in strijd Itomt met onze belijdenisschriften, gelijk' ook jnet de leeruitspraken van 1942.Thans willen we nagaan, hoezeer hij ook een conflict heeft met de gereformeerde belijdeni ...

16 maart 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
2659 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

IS ER EEN „TUSSCHENTOESTAND” ? IV. We kunnen dan ook nu gevoegelijk komen tot ons eigenlijke onderwerp: is er werkelijk een tusschentoestand in den in ons eerste artikel aangegeven zin? Er zijn er, die het ontkennen. Onder hen beweren sommigen, dat b. ...

2 maart 1946
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
2011 woorden
HOOfDADTIKELl

HOOfDADTIKELl

KERSTFEEST, — HET VOLKOMEN MIRAKEL. Kerstfeest 1945 — eindelijk is de baan weer vrij voor 't woord van 't vleeschgeworden Woord.Weggevaagd is het heidendom, dat in Nederland de wegen kwam versperren, waarlangs die goede boodschap haar herauten placht te zend ...

22 december 1945
De Reformatie
door Prof. Dr K. SCHILDER.
2736 woorden