GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
Goede Vrijdag en Paaschfeest.

Goede Vrijdag en Paaschfeest.

Wie te Jeruzalem de 'Kerk van het Heilige Graf bezoekt, staat een oogenblik verwonderd over 'de dichte nabijheid, waarin zich de heuvel Golgotha bevindt van Jezus' grafspelonk.Rechts van den ingang beklimt men met trappen de hoogte, die eens de kruisheuvel zou geweest zijn; en links, onder ...

18 april 1930
De Reformatie
v. A.
1530 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Geestelijke" verzorging. In „Pen Gun" schrijft een inzender, sergeant C Paulusma: Vele militairen hebben zich al af gevraagd, - waar toch onze veldpredikers en aalmoezeniers blijven. Ik ben sinds Juni 1945 in twee verschillende legeronderdeelen geweest, maar heb nog nooit een geestelijk v ...

23 februari 1946
De Reformatie
K. S.
v. A.
1354 woorden
Zelfbedwang.

Zelfbedwang.

Op het eersL© hooien wiel wat teleurstellend, dat „en Hij ging miet hen af".In Jezus' mensclhelijilde ontwiklseling was .immers zulk eien heerlijl!; oogenblik gekomen. Hij' was zic!h bewTJst gewoTden, waartoe Hem ~de Vader geroepen had. Voor het 'eerst vernemen we, dat Hij met klaren bliJi ...

13 januari 1922
De Reformatie
v. A.
1336 woorden
Broederliefde.

Broederliefde.

Van , , broederliefde" is hier sprake; dat is niet van eene toegenegenheid, die gansch in 't algemeen onze naasten of alle menschen tot voorwerp heeft, maar van eene liefde, die uitgaat naar de leden van Christus' lichaam, naar de broeders en zusters in den Heere. Dit wil allerminst zeggen, dat w ...

17 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
1237 woorden
Hem kennen.

Hem kennen.

Hoe is het te verklaren, dat Paulus op dit punt van zijn leven tot het uitspreken van 'deze begeerte komt, — de begeerte om Christus te kennen? Hij was toch reeds vele jaren geleden tot deze kennis gekomen. En dat was geen aarzelende en tastende kennis geweest, als van een pasibeginnende o ...

25 april 1930
De Reformatie
v. A.
1163 woorden
Majesteit.

Majesteit.

Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ ninfclijk© Majesteit.Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet dan diepe vernedering te aanschouwien. Wanneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens op ide aarde aan het ei ...

18 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1144 woorden
Zijne woorden geëindigd.

Zijne woorden geëindigd.

Het lijden van uw Heiland is niet op feen wil-, lekeurig pun'tides tijds. in zijn leven aangevangen.Voor het naituurlij']< oog ischijnt dat wel zoo; d'aln lijkt het alsof Jezus' ïeven, laog in zijne op, - ' gaaride onitplooiïng, blindelings 'en ruw werd neerge^ rukt. In werkehjkheid ech ...

11 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1113 woorden
Broederhaat.

Broederhaat.

Ontzettend voorbeeld van het tegengestelde der broederliefde.Over die broederliefde heeft de apostel gesproken in het voorafgaande. „Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben." En om nu de heilig© roeping dezer broederliefde te er ...

24 augustus 1928
De Reformatie
v. A.
1084 woorden
Stichting.

Stichting.

Stichting.Welk gebruik — en misbruik — wordt van dit woord al niet gemaakt!Sommigen meenen, alloen stichting te on'tvangen, als zij onder de piediking vertroost worden, anderen wanneer hun gemoed 'gevoelig wordt aangedaan. De een vat stichtelijk op in den slappen zin van ordelijk en ...

4 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1026 woorden
Niet kunnen zondigen.

Niet kunnen zondigen.

, , Hij kan niet zondigen"; — hoe is het mogelijk dit te zeggen van een mensch hier op^ aarde? Wij lïooren de beste kinderen Gods klagen over hunne zoenden en het aanklevend bederf; klagen, niet over de zonden slechts die zij gedaan hebben, maar die zij dóen, dagelijks doen.De christen wor ...

24 februari 1928
De Reformatie
v. A.
999 woorden
van 9