GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Geestelijke" verzorging. In „Pen Gun" schrijft een inzender, sergeant C Paulusma: Vele militairen hebben zich al af gevraagd, - waar toch onze veldpredikers en aalmoezeniers blijven. Ik ben sinds Juni 1945 in twee verschillende legeronderdeelen geweest, maar heb nog nooit een geestelijk v ...

23 februari 1946
De Reformatie
K. S.
v. A.
1354 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Jezus' laatste regeerlngsdaail. Eenmaal zal Jezus Christus afstanid doen van Zijn Koningsheerschappij.Er ligt in deze gedachte op het eerste hooren. iets bevreemdends. De heerlijkheid van Christus vefi-minderd, Zijn Koningsglans niet eeuwig, — er is daarin a ...

9 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
762 woorden
Zekerheid.

Zekerheid.

Wij weten.Sterke uitdrukking; - vooral in dezen tijd.De apostel heeft het over zijn „staat" voor.God. Scherp onderscheidt hij „den dood" en , , het leven"; de oude natuurlijke verhouding van den mensch tot God, en de nieuwe verhouding der genade.Niet over allerlei geestelijke ...

8 februari 1929
De Reformatie
v. A.
659 woorden
Levensteeken.

Levensteeken.

Ja waarlijk, — broederliefde mag een kenteeken van geestelijk leven worden genoemd.Maar dan moet broederliefde niet verslappen tot algemeene mensc-henliefde, een - wazig gevoel dat tot nog toe op elke proef is bezweken; en evenmin mag ze verlaagd tot eene ziekelijke vooringenomenheid jegen ...

15 februari 1929
De Reformatie
v. A.
832 woorden
Fijngevoeligheid.

Fijngevoeligheid.

Fijngevoeligheid, — aldus wordt het best de bedoeling weergegeven van het woord, dat hier met „gevoielen" vertaald is.Gelijk vaak een blinde in zijn vingertoppen eene uiterst ontwikkelde gevoelsontvankelijkheid bezit, waardoor hij bij de lichtste aanraking van voorwerpen eene juiste gewaar ...

25 september 1931
De Reformatie
v. A.
691 woorden
De oorsprong van het kindschap Gods.

De oorsprong van het kindschap Gods.

„Dat wij kinderen Gods genaamd worden" — welk een rijk voorrecht wordt in dit woord aangegeven.Kinderen des toorns zijn wij van nature; aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdo'emenis zelve onderworpen. Van den hemelschen Vader maakten wij door moedwillige ongehoorzaamheid ons los, en ...

1 oktober 1926
De Reformatie
v. A.
799 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Paaschfeest. De Opstanding van Jezus Christus uit ide dooiden is eenerzijds vol felle schittering. Hemelsch licht flitst omlaag, de schoot der aarde schokt, bliksemende engelengestalten verschijnen bij het graf; — de Opstanding vangt aan in ontzagwekkende majesteit ...

26 maart 1937
De Reformatie
v. A.
705 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Kennis. Waarom is het toch Johannes geweest, en niet een der andere discipelen, die den Meester het eerst herkende? Wij weten wel, dat het Gods Geest was, die hem het oog opende; maar deze verlichting zal toch niet zijn omgegaan buiten de gaven, die ...

2 april 1937
De Reformatie
v. A.
832 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Liefde. Dat was een heerlijke sprong van Simon Petrus. Johannes moge, door zijn heilige kennis, het eerst den Meester in de verte kunnen ontdekken, maar Petrus is het eerst BIJ Jezus.Het was te verwachten.Reeds om zijn natuurlijken aanleg. Hij ...

9 april 1937
De Reformatie
v. A.
775 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige arbeid. Hel staat er wel wat achteraf, als een minder belangrijk aanhangsel, — dat van die andere discipelen. Reeds de uitdrukking „de anderen" zet Ih'en en hun handeling eenigszins in de achterhoede. Voorop staan de namen van Johannes en Petrus. Zij worden ...

16 april 1937
De Reformatie
v. A.
772 woorden
van 9