GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Geestelijke" verzorging. In „Pen Gun" schrijft een inzender, sergeant C Paulusma: Vele militairen hebben zich al af gevraagd, - waar toch onze veldpredikers en aalmoezeniers blijven. Ik ben sinds Juni 1945 in twee verschillende legeronderdeelen geweest, maar heb nog nooit een geestelijk v ...

23 februari 1946
De Reformatie
K. S.
v. A.
1350 woorden
Zekerheid.

Zekerheid.

Wij weten.Sterke uitdrukking; - vooral in dezen tijd.De apostel heeft het over zijn „staat" voor.God. Scherp onderscheidt hij „den dood" en , , het leven"; de oude natuurlijke verhouding van den mensch tot God, en de nieuwe verhouding der genade.Niet over allerlei geestelijke ...

8 februari 1929
De Reformatie
v. A.
644 woorden
Levensteeken.

Levensteeken.

Ja waarlijk, — broederliefde mag een kenteeken van geestelijk leven worden genoemd.Maar dan moet broederliefde niet verslappen tot algemeene mensc-henliefde, een - wazig gevoel dat tot nog toe op elke proef is bezweken; en evenmin mag ze verlaagd tot eene ziekelijke vooringenomenheid jegen ...

15 februari 1929
De Reformatie
v. A.
824 woorden
Fijngevoeligheid.

Fijngevoeligheid.

Fijngevoeligheid, — aldus wordt het best de bedoeling weergegeven van het woord, dat hier met „gevoielen" vertaald is.Gelijk vaak een blinde in zijn vingertoppen eene uiterst ontwikkelde gevoelsontvankelijkheid bezit, waardoor hij bij de lichtste aanraking van voorwerpen eene juiste gewaar ...

25 september 1931
De Reformatie
v. A.
684 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Jezus' laatste regeerlngsdaail. Eenmaal zal Jezus Christus afstanid doen van Zijn Koningsheerschappij.Er ligt in deze gedachte op het eerste hooren. iets bevreemdends. De heerlijkheid van Christus vefi-minderd, Zijn Koningsglans niet eeuwig, — er is daarin a ...

9 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
755 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geestelijk verval. In het boek Esther maken wij kennis met d'at deel van Israël, 't welk in het land der ballingschap was achtergebleven; en het zijn geen gunstige omstandigheden, waarin wij het aantreffen. Uiterlijk ging het den Israëlieten in het vreemde land nie ...

7 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
931 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hooren en Volgen. Hoe duidelijk en schoon ligt hier het verband tusschen het genademiddel en de - genade zélf. Het genademiddel is de prediking van Johannes den Dooper. En de genade zélf zien wij in dat geloovig volgen van Jezus door een tweetal hoorders. Niet dat ...

21 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
869 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vreugde des Heeren. De Gemeente denke zich toch de zaligheid niet als een geluk dat haar alleen zal tebeurt vallen, maar óók, ja vóór alles, als een ^Teugde die aan Christus bereid is; — het is de vreugde, die Zijn hart vervullen zal, wanneer Hij de volle uitkom ...

28 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
680 woorden
Stichting.

Stichting.

Stichting.Welk gebruik — en misbruik — wordt van dit woord al niet gemaakt!Sommigen meenen, alloen stichting te on'tvangen, als zij onder de piediking vertroost worden, anderen wanneer hun gemoed 'gevoelig wordt aangedaan. De een vat stichtelijk op in den slappen zin van ordelijk en ...

4 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1015 woorden
Zijne woorden geëindigd.

Zijne woorden geëindigd.

Het lijden van uw Heiland is niet op feen wil-, lekeurig pun'tides tijds. in zijn leven aangevangen.Voor het naituurlij']< oog ischijnt dat wel zoo; d'aln lijkt het alsof Jezus' ïeven, laog in zijne op, - ' gaaride onitplooiïng, blindelings 'en ruw werd neerge^ rukt. In werkehjkheid ech ...

11 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1049 woorden
van 9