GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Geestelijke" verzorging. In „Pen Gun" schrijft een inzender, sergeant C Paulusma: Vele militairen hebben zich al af gevraagd, - waar toch onze veldpredikers en aalmoezeniers blijven. Ik ben sinds Juni 1945 in twee verschillende legeronderdeelen geweest, maar heb nog nooit een geestelijk v ...

23 februari 1946
De Reformatie
K. S.
v. A.
1354 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vreugde des Heeren. De Gemeente denke zich toch de zaligheid niet als een geluk dat haar alleen zal tebeurt vallen, maar óók, ja vóór alles, als een ^Teugde die aan Christus bereid is; — het is de vreugde, die Zijn hart vervullen zal, wanneer Hij de volle uitkom ...

28 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
687 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hooren en Volgen. Hoe duidelijk en schoon ligt hier het verband tusschen het genademiddel en de - genade zélf. Het genademiddel is de prediking van Johannes den Dooper. En de genade zélf zien wij in dat geloovig volgen van Jezus door een tweetal hoorders. Niet dat ...

21 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
866 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geestelijk verval. In het boek Esther maken wij kennis met d'at deel van Israël, 't welk in het land der ballingschap was achtergebleven; en het zijn geen gunstige omstandigheden, waarin wij het aantreffen. Uiterlijk ging het den Israëlieten in het vreemde land nie ...

7 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
946 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Zlet, ~ Ik.Het is ongetwijfeld Jezus' bedoeling geweest, met dit woord op Zichzèlven, en op Zichzelven alléén, te wijzen. Blijkens het oorspronkelijke toch spreekt Hij met hoogen nadruk het woord „Ik" uit; „ziet, — Ik"; en allicht zal Hij met een gebaar do aandacht der discipelen op Zijn p ...

27 mei 1938
De Reformatie
v. A.
855 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het ware heiligdom. „In den hemel zelven"; — het is duidelijk, dat hier het ware heiligdom wordt aangewezen in onderscheiding van het niet-echte, het schaduwachtige heiligdom, gelijk Israels tabernakel dit deed zien.In den voorhof van dien tabernakel stond d ...

13 mei 1938
De Reformatie
v. A.
981 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het Zuiderland. Het Zuiderland is dezen dichter beeld van de vrijgemaakte Kerk des Heeren.Want vrijgemaakt was die Kerk uit de ge^ vangenschap van Babel. Vreemde macht had daar over haar geheerscht, en banden, die niet eigen waren aan haar leven, hadde.n haa ...

12 november 1937
De Reformatie
v. A.
891 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen Slonslied. Israël is om zijn zondlen in Bahels gevangen'schiap. Het maakt een donkeren tijd' door. Het mist Sion, en daarin de genieting van Gods vriend!lijk aangezicht en van. Zijn verzoende gemeenschap. En iix dien tijd wordt Israël door zijn vijanden aangez ...

5 november 1937
De Reformatie
v. A.
859 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De God van Elia. Schooner en krachtiger had Elisa de profetentaak van zijn grooten voorganger niet kunnen overnemen en voortzetten.Hij had Elia eerst herdacht Herdacht in dat: — „mijn vadei', , mijn vader!" 't Was niet slechts een uiting van kinderlijke lief ...

29 oktober 1937
De Reformatie
v. A.
977 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hemelvaart. Het is zeer moeilijk ons voor te stellen, wat Jezus' hemelvaart voor Hemzèlven geweest is. "Wij zijn aardsch, en van nature zoeken we ons deel in dit leven; en zelfs als genade ©en nieuw, geestelijk en hemelscli leven in ons wrocht, en ons oog geopend w ...

30 april 1937
De Reformatie
v. A.
842 woorden
van 9