GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Paaschfeest. De Opstanding van Jezus Christus uit ide dooiden is eenerzijds vol felle schittering. Hemelsch licht flitst omlaag, de schoot der aarde schokt, bliksemende engelengestalten verschijnen bij het graf; — de Opstanding vangt aan in ontzagwekkende majesteit ...

26 maart 1937
De Reformatie
v. A.
705 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Kennis. Waarom is het toch Johannes geweest, en niet een der andere discipelen, die den Meester het eerst herkende? Wij weten wel, dat het Gods Geest was, die hem het oog opende; maar deze verlichting zal toch niet zijn omgegaan buiten de gaven, die ...

2 april 1937
De Reformatie
v. A.
832 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige Liefde. Dat was een heerlijke sprong van Simon Petrus. Johannes moge, door zijn heilige kennis, het eerst den Meester in de verte kunnen ontdekken, maar Petrus is het eerst BIJ Jezus.Het was te verwachten.Reeds om zijn natuurlijken aanleg. Hij ...

9 april 1937
De Reformatie
v. A.
775 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Heilige arbeid. Hel staat er wel wat achteraf, als een minder belangrijk aanhangsel, — dat van die andere discipelen. Reeds de uitdrukking „de anderen" zet Ih'en en hun handeling eenigszins in de achterhoede. Voorop staan de namen van Johannes en Petrus. Zij worden ...

16 april 1937
De Reformatie
v. A.
772 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Te Jeruzalem. Het is niet zonder reden, dat, onder de dingen waarover Jezus met Zijn discipelen in de dagen vóór Zijn hemelvaart bezig was, bovenal genoemd wordt: — de belofte des Heiligen Geestes.Immers op de komst va, n don Geest wachtte nu alles.He ...

23 april 1937
De Reformatie
v. A.
959 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hemelvaart. Het is zeer moeilijk ons voor te stellen, wat Jezus' hemelvaart voor Hemzèlven geweest is. "Wij zijn aardsch, en van nature zoeken we ons deel in dit leven; en zelfs als genade ©en nieuw, geestelijk en hemelscli leven in ons wrocht, en ons oog geopend w ...

30 april 1937
De Reformatie
v. A.
842 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De God van Elia. Schooner en krachtiger had Elisa de profetentaak van zijn grooten voorganger niet kunnen overnemen en voortzetten.Hij had Elia eerst herdacht Herdacht in dat: — „mijn vadei', , mijn vader!" 't Was niet slechts een uiting van kinderlijke lief ...

29 oktober 1937
De Reformatie
v. A.
977 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen Slonslied. Israël is om zijn zondlen in Bahels gevangen'schiap. Het maakt een donkeren tijd' door. Het mist Sion, en daarin de genieting van Gods vriend!lijk aangezicht en van. Zijn verzoende gemeenschap. En iix dien tijd wordt Israël door zijn vijanden aangez ...

5 november 1937
De Reformatie
v. A.
859 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het Zuiderland. Het Zuiderland is dezen dichter beeld van de vrijgemaakte Kerk des Heeren.Want vrijgemaakt was die Kerk uit de ge^ vangenschap van Babel. Vreemde macht had daar over haar geheerscht, en banden, die niet eigen waren aan haar leven, hadde.n haa ...

12 november 1937
De Reformatie
v. A.
891 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Geestelijke" verzorging. In „Pen Gun" schrijft een inzender, sergeant C Paulusma: Vele militairen hebben zich al af gevraagd, - waar toch onze veldpredikers en aalmoezeniers blijven. Ik ben sinds Juni 1945 in twee verschillende legeronderdeelen geweest, maar heb nog nooit een geestelijk v ...

23 februari 1946
De Reformatie
K. S.
v. A.
1354 woorden
van 9