Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

89 resultaten
Filteren
van 9
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geestelijk verval. In het boek Esther maken wij kennis met d'at deel van Israël, 't welk in het land der ballingschap was achtergebleven; en het zijn geen gunstige omstandigheden, waarin wij het aantreffen. Uiterlijk ging het den Israëlieten in het vreemde land nie ...

7 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
931 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Hooren en Volgen. Hoe duidelijk en schoon ligt hier het verband tusschen het genademiddel en de - genade zélf. Het genademiddel is de prediking van Johannes den Dooper. En de genade zélf zien wij in dat geloovig volgen van Jezus door een tweetal hoorders. Niet dat ...

21 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
869 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De vreugde des Heeren. De Gemeente denke zich toch de zaligheid niet als een geluk dat haar alleen zal tebeurt vallen, maar óók, ja vóór alles, als een ^Teugde die aan Christus bereid is; — het is de vreugde, die Zijn hart vervullen zal, wanneer Hij de volle uitkom ...

28 oktober 1938
De Reformatie
v. A.
680 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Geestelijke" verzorging. In „Pen Gun" schrijft een inzender, sergeant C Paulusma: Vele militairen hebben zich al af gevraagd, - waar toch onze veldpredikers en aalmoezeniers blijven. Ik ben sinds Juni 1945 in twee verschillende legeronderdeelen geweest, maar heb nog nooit een geestelijk v ...

23 februari 1946
De Reformatie
K. S.
v. A.
1350 woorden
Stichting.

Stichting.

Stichting.Welk gebruik — en misbruik — wordt van dit woord al niet gemaakt!Sommigen meenen, alloen stichting te on'tvangen, als zij onder de piediking vertroost worden, anderen wanneer hun gemoed 'gevoelig wordt aangedaan. De een vat stichtelijk op in den slappen zin van ordelijk en ...

4 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1015 woorden
Zijne woorden geëindigd.

Zijne woorden geëindigd.

Het lijden van uw Heiland is niet op feen wil-, lekeurig pun'tides tijds. in zijn leven aangevangen.Voor het naituurlij']< oog ischijnt dat wel zoo; d'aln lijkt het alsof Jezus' ïeven, laog in zijne op, - ' gaaride onitplooiïng, blindelings 'en ruw werd neerge^ rukt. In werkehjkheid ech ...

11 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1049 woorden
Majesteit.

Majesteit.

Altoos weer treft u in het lijden van uw Heiland dat bij wijlen doorbreken van den glans zijner Ko^ ninfclijk© Majesteit.Zeker, — Jezus' lijden geeft over 't gebéél niet dan diepe vernedering te aanschouwien. Wanneer het lijld'en van den ganscliien tijd zijns levens op ide aarde aan het ei ...

18 februari 1921
De Reformatie
v. A.
1125 woorden
Heilzame dwang.

Heilzame dwang.

Indien de Heere eens altijd deed naar ons bidden, altijd den weg inslo'eg dien Avij aanwezlen, nooit ons in eene richting bracht tegenovergesteld aan óns inzicht, nimmer ons dwong, in het schip348 te gaan, storm ea noodgetij tegemoet .— h.oé weinig zouden wij Hem leeren kennen, hoe weinig ...

12 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
693 woorden
Verlegenheid.

Verlegenheid.

Ik ware vergaan.Zóó heeft lonze Statenvertaling den zin van dit Schriftwoord traohlten aan te vullen en te verduidelijkten.En onzie psalmberijlming breidt dat nog uit en zin.gt: „Mijn God! waar was mijn hoop, mijh 'moed gebleven? Ik was veirgaan in al mijn smart en rouw".In z ...

19 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
837 woorden
Gebedsleven.

Gebedsleven.

Abrabam! mer Izak dan zijn vaderVader ©n zoon toch inaken in hun leven éénzelfde oimstandig-heid door: beider huwelij'k blijft jarenlang onvruchtbaar. En nu toont in die omstandigheid Izak zich de meerdere; hij sluit niet, gelijk voorheen zijn vader ©en twe©d© huwelijk, maar „Izak bad den ...

26 augustus 1921
De Reformatie
v. A.
783 woorden
van 9