GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
Negen-en-twintigste Jaarvergadering VAN DE VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS -: OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG, : - gelioudea te Arnhem op 30 Juni en 1 Juli.

Negen-en-twintigste Jaarvergadering VAN DE VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS -: OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG, : - gelioudea te Arnhem op 30 Juni en 1 Juli.

De Jaarvergadering werd te Arnhem gehouden in de prachtig op een heuvel aan den Rijn ge legen Buiten Sociëteit. Te tien ure werd de vergadering geopend; zij was, vermoedelijk ook met het oog op de weersgesteldheid, die niet heel gunstig bleek, niet zoo druk bezocht als dit in den regel het geval ...

De Heraut
Aan H. M. de Koningin.
Prof. GEESINK
VAN TUIJL.
Verslaggever
8261 woorden
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

BEHOORENDE TOT De Herant” van 22 Mei 1887. Rede vasn Ihr. Mr. A F. de Savornin Lohman OVER Alt. 168 der GRONDWET. (Uitgesproken in de zit ...

De Heraut
7752 woorden
Derde Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde kerken, gehouden te 's-Gravenhage. *)

Derde Voorloopige Synode van Nederduitsche Gereformeerde kerken, gehouden te 's-Gravenhage. *)

( Vervolg.) , Alvorens tot vermelding van het verder verhandelde op de Voorloopige Synode, binnen de hofstad saamgekomen, over te gaan, moeten nog twee dingen worden medegedeeld. Allereerst dat door de dassen de volgende personen waren afgevaardigd: Groningen c. a. ...

De Heraut
7747 woorden
Zes-en-twintigste Jaarvergadering VAN DE VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG, gehouden te MIDDELBURG, op 5 en 6 Juli 1906.

Zes-en-twintigste Jaarvergadering VAN DE VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG, gehouden te MIDDELBURG, op 5 en 6 Juli 1906.

II. DE JAARVERGADERING. Te ongeveer lo ure werd j.l. Donderdag de jaarvergadering door Prof. H. Bavinck geopend. De zaal van Het Schuttershof was gevuld; de Zeeuwen met hun eigenaardige kleederdracht, zoo vol afwisseling, brachten in ...

De Heraut
7741 woorden
AGENDUM DER GENERALE SYNODE.

AGENDUM DER GENERALE SYNODE.

II. VERZORGING AAN DE EMERITI-PREDIKANTEN, PRED. WEDUWEN, EN - WEEZEN NAAR ART. XIII K. O.1. Opening der Synode, namens de saamroepende Kerk van Arnhem, door Ds. H. Hoekstra, op Dinsdag 12 Augustus, des voormiddags tien uur, in de Obsterkerk (Rietgrachtstraat).2. Onderzoek der crede ...

De Heraut
H. HOEKSTRA.
H. A. HAFFMANS.
7583 woorden
Acht-en-twintigste Jaarvergadering

Acht-en-twintigste Jaarvergadering

VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, gehouden te LEEUWARDEN op 1 en 2 luli 1908. II. DE JAARVERGADERING. Des morgens te 10 ure was de groote zaal van de Harmonie bijna ...

De Heraut
FABIUS
KUYPER.
7539 woorden
GENERALE SYNODE VAN DE Gereformeerde Kerken in Nederland

GENERALE SYNODE VAN DE Gereformeerde Kerken in Nederland

TE ARNHEM. Nadat gezongen is Psalm 25 : 4 en gelezen Psalm 41, opent Ds. Notten van Velp, op verzoek van den praeses, deze zitting met gebed. De notulen der beide vorige zittingen worden gelezen door den eersten scriba. Dr. Honig, en daarna gearresteerd.De p ...

De Heraut
7537 woorden
JAARVERGADERING

JAARVERGADERING

op Gereformeerden grondslag, gehouden te Middelburg, 27 en 28 Juni 1899. II. Te 9 ure naar het bekende Schuttershof. Reeds ziet men ze aankomen, de vrienden en vriendinnen onzer Vereeniging; de tram brengt ze van Vlissingen en Souburg; de trein voert ze aan u ...

De Heraut
7249 woorden
Een-en-dertigste Jaarlijksche Samenkomst VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag GEHOUDEN te Zwolle op 5 en 6 Juli 1911.

Een-en-dertigste Jaarlijksche Samenkomst VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag GEHOUDEN te Zwolle op 5 en 6 Juli 1911.

Donderdagmorgen waren in het gebouw van de Baiten-societeit te Zwolle te lo ure de vrienden en vriendinnen van de Vrije Universiteit bijeen. Niet zulk een groote schare als verleden jaar bijv. te Rotterdam; maar voor Zwolle vond men het een goede opkomst.Te 10 uur ongeveer werd ...

De Heraut
7227 woorden
EEN-EN-TWINTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Arnhem op 3 en 4 Juli 1901.

EEN-EN-TWINTIGSTE JAARLIJKSCHE SAMENKOMST VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag, gehouden te Arnhem op 3 en 4 Juli 1901.

De Ure des gebeds was geëindigd.Altoos, in alle plaatsen waar de Vereeniging vergadert, wordt daarna door sommige vrienden een lokaal beschikbaar gesteld, waar zij, die voor de Jaarvergadering overkomen, eenige uren gezellig en broederlijk kunnen samenzijn.Zoo ook nu.In Hotel ...

De Heraut
7002 woorden
van 5110