GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
Generale Synode der Gereformeerde kerken in Nederland.

Generale Synode der Gereformeerde kerken in Nederland.

BIJVOEGSEL. Na de pauze in de zitting van Donderdag 24 Aug. werd gezongen Ps. 119:17.De Praeses geeft thans het woord aan Ds. Kuiper, deputaat van de Chr. Geref. Kerk in N. Amerika, om de Synode toe te spreken. Ds. Kuiper zegt, dat het Z.Eerw. een groot voor ...

De Heraut
Aan H. M. de Koningin
B. VAN SCHELVEN
SCHIMMELPENNINCK.
8870 woorden
Veertiende Jaarvergadering

Veertiende Jaarvergadering

VAN DE tt m Höüier h dh aop Gereformeerden grondslag. Gehouden te Utrecht op 26 en 27 Juni 1894. gVoor hen, die Dinsdag van de vorige week zich opmaakten om naar Utrecht te gaan ter jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs, en d ...

De Heraut
8861 woorden
SAMENKOMSTEN VAN DE Vereeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

SAMENKOMSTEN VAN DE Vereeniging voor hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

op 1 en 2 Juli gehouden te Utrecht. Aan de gewone Jaarvergadering van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, die te Utrecht werd gehouden, ging ditmaal een „Wetenschappelijke Samenkomst" vooraf, die onze mannen van Wetenschap in grooten g ...

De Heraut
HEEMSKERK.
SICKINGHE.
KUYPER.
8676 woorden
Twintigste Jaarlijksche Samenkomst van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

Twintigste Jaarlijksche Samenkomst van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag.

De „twintigste jaarlijksche samenkomst van de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden irvondslag" werd ditmaal in Haarlem gehouden. 'Vanzelf gaan, op zulke herinneringsdagen, de gedachten terug naar het verleden, en dan komt de tiende jaarlijksche samenkomst in het geheugen terug. Die ...

De Heraut
8663 woorden
Calvinisme in Amerika.

Calvinisme in Amerika.

Professor Stefïens, ook hier te lande in breeden kring bekend, heeft als inaugureelè oratie bij zijn optreden aan de Presbyterian Theological School Nord West te Dubuque, een onderwerp behandeld, dat op verblijdende wijze toont, hoe het Calvinisme, in wetenschappelijken zin, ook in Amerika ...

De Heraut
8595 woorden
Ye Samenkomsten

Ye Samenkomsten

der vereeniging voor hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag. De Vrije Universiteit vierde de vorige week binnen de stad waarin zij woning heeft haar dubbele kroonjaar, 't Was geen feest met uiterlijke praal en pracht, als waarmee thans een andere Universiteit ...

De Heraut
8464 woorden
Concept-Begeling

Concept-Begeling

VOOR DE OPLEIDING VAN DIENAREN DES WOORDS in de Gereformeerde Kerken. De Gereformeerde kerken aanvaarden bij hare vereeniging op de Generale Synode te Amsterdam (altoos binnen de perken harer bevoegdheid, en alzoo zonder hiermee te bedoelen, dat haar bepalingen bov ...

De Heraut
H. BAVINCK
G. VAN GOOR
A. KUIJPER
L. NEIJENS
B. VAN SCHELVEN
8388 woorden
RAPPORT in zake de Zending.

RAPPORT in zake de Zending.

Door de Synode te Middelburg werd een commissie benoemd, tot het in schets brengen van de beginselen en grondtrekken voor de Zending. Het door die commissie uitgebracht rapport volge hier: Uwe Commissie, benoemd in uwe vergadering van 21 Augustus jl., met mandaat, om de beginselen en grond ...

De Heraut
GISPEN
BAVINCK
KUYPER
RUTGERS
RIJPSTRA
VERMEULEN
WAGENAAR
8364 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland besloot in hare vergadering van 13 S^pt. ingevolge van de haar door de Generale Synode gegeven opdracht met het oog op den nood der tijden, een algemeenen bededag uit te schrijven en daartoe te bestemmen Woensdag 20 Sept. e.k. Aan de kerkera ...

De Heraut
F
W
GROSHEIDE.
C. J. H. VAN DIEMEN
8357 woorden
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

BEHOORENDE TOT „De Heraut” Tan 20 iaart 1887. Requisitoir van het Openbaar Ministerie in Zake het Classicaal Bestuur. Ter voldoening aan onze toezegging deelen we thans den voUedigen tekst mede van de ...

De Heraut
8329 woorden
van 5110