GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
synodes in Ruimeren en in engeren zin.

synodes in Ruimeren en in engeren zin.

Men weet dat onzerzijds een oecumenische synode van (werkelijk) gereformeerden een eisch des Heeren geacht wordt (in 1939 hebben we in de Sneeker synode al gezegd: negeer dus de gereformeerde Prot. Ref. Churches, waartoe rev. Hoeksema behoort, niet). En eveneens, dat in 1946 te (3rand Rapids een ...

De Reformatie
K. S.
491 woorden
De bloedvlek op mijn reis.

De bloedvlek op mijn reis.

Naar menschelijk wikken had ik mij thans reeds op den oceaan bevonden.God heeft het in Zijn vrijmacht anders beschikt.De dood van mijn jongsten zoon bracht wijziging in mijn plemnen.Er is een bloedvlek geworpen op mijn reis, waarvan ik mij zooveel had voorgesteld.Die b ...

De Reformatie
499 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

XI. (Slot.) Wanneer de publieke opinie, ook de Grereformeerde publieke opinie, voor zekere toersveraadering staat, duurt het eenigen. tijd, eer men haar achter zich krijgt.Zoo ook ten aanzien van het Vrije Kerklied. Daarom zal, wie hiervoor ijvert, zich alti ...

De Reformatie
626 woorden
Becht en economische noodzaak.

Becht en economische noodzaak.

Gelijk men o.a. uit een stem uit onze kerken, opgenomen in dit nummer van ons blad, kan zien, heeft ons stukje van verleden week over de predikantstractementen, een pen in beweging gebracht.Nu is bedoeld stukje waarlijk het eenige niet dat we naar aanleiding van onze opmerking over de pred ...

De Reformatie
J. W.
727 woorden
De datum, van Kerstfeest.

De datum, van Kerstfeest.

Heel de wereld, die aanspraak maakt op den naam christelijk, viert op 25 December haar Kerstfeest.De vraag kan gedaain worden, waarom juist op dien datum het Kerstfeest valt.Mag men onderscheiden schrijvers gelooven, dan hangt deze datum samen met het feit, dat er omstreeks den tijd ...

De Reformatie
J. W.
753 woorden
Koninklijke onderscheidingen.

Koninklijke onderscheidingen.

Ter gelegenheid van den öOsten jaardag onzer Vorstin zijn wederom tal van ridderorden uitgereikt.reikt. Opvallend klein, schier minimaal was het getal Gereformeerden, dat werd gedecoreerd.We beklagen ons hierover allerminst.In het ministerie tellen we enkele geestverwanten in ...

De Reformatie
786 woorden
De „structuur” van den modernen tijd.

De „structuur” van den modernen tijd.

III. III. Zagen we achtereenvolgens, dat onze tijd gekenmerkt wordt door een levensverb^reeding, die bewustzijnsverenging meebrengt, en door een mislukte poging om in de fijngevoeligheid een punt ter distantiëering te zien, er is nog iets anders, dat onmiddellijk d ...

De Reformatie
J. W.
788 woorden
De „structuur” van den modernen tijd.

De „structuur” van den modernen tijd.

III. Dat men in onzen tijd zoo weinig acht op niet in concreten vorm aanwezige schade; dat men zoo weinig let op de geestelijke strekking van een bepaalde handeling, van een bepaalde daad of van een bepaalde nalatigheid, dat men deswegen ook zoo •jveinig voelt van ...

De Reformatie
J. w.
814 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

XII. In ons vorig artikel lieten we uitkomen, hoe onder Kuyper's invloed de Gereformeerde Kerken ertoe zijn overgegaan, uit artikel 36 der Geloofsbelijdenis de bekende woorden te schrappen; en hoe aanstonds het bezwaar bij meer dan één bovenkwam, en ook uiting vond ...

De Reformatie
K. S.
918 woorden
Het Vrije Kerklied.

Het Vrije Kerklied.

VIII. Na het afdrukken van het Rapport over het 'Vrije Kerklied dienen enkele vragen te worden beantwoord, voorzoover dit mogelijk is.Allereerst stellen wij dan de vraag, welke de gemoederen van velen bezighoudt: welk lot zal ter Synode aan dit Rapport zijn ...

De Reformatie
989 woorden
van 7