GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
De arbeid onder de verstrooide Gereformeerden in Nederl. Indlë.

De arbeid onder de verstrooide Gereformeerden in Nederl. Indlë.

III. Toekomstperspectieven. In de laatste twaalf jaren zijn er voor de ontwikkeling van het Gereformeerd kerkelijke leven in Indië groote dingen tot stand gekomen. Waren er tot 1918 slechts twee Kerken, die zich verheugen, mochten in het bezit van een eigen dienaar ...

De Reformatie
W. G. HARRENSTEIN
1031 woorden
Het Leerboek.

Het Leerboek.

VII. (Slot.) Het zou evenzeer te bejammeren zijn, indien de Synode het voorstel van Deputaten, om het Leerboek met haar approbatie en aianbeveling als partikuliere personen te mogen uitgeven, aanvaardde, als dat zij dezen arbeid eenvoudig, ter zijdei zou leggen. ...

De Reformatie
1101 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

II. De werkwijze der Synode. Vóór het samenkomen van de Siynode is veel over haar werkwijze geschreven.Onwillekeurig zal men zich aivragen, of dit eenigen invloed heeft gehad op deze Synode.Voorop sta, dat het moderamen ...

De Reformatie
HEPP
1190 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

IIL De zaak-Dr A. Noordtzij. Een der eerste zaken, waaromtrent de Generale Synode een beslissing nam, was die aangaande Dr Noordtzij.De kerk van Doom verzocht, dat door de Synode voor bijzondere gevallen aJs dat van Dr Noordtzij een uitzondering op den ...

De Reformatie
HEPP
1231 woorden
De „structuur” van den modernen tijd.

De „structuur” van den modernen tijd.

II. Nadat we in een vorig artikel als kenmerkend voor onzen tijd de levens ver breed ing, die een bewustzijnsverenging tengevolge heeft, noemden, moeten we thans op een ander verschijnsel wijzen.Bij de levensverbreeding is er namelijk een intuïtieve poging o ...

De Reformatie
J. W.
1259 woorden
Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

Het rapport over den uitbouw der Belijdenis.

II. TWEEDE DEEL. Na de algemeene heschouwingen in het eerste deel van dit Rapport, komt in dit tweede deel de praktische uitvoerbaarheid aan de orde. De vraag naar behoefte en wenschelijkheid moet worden gevolgd door die naar mogelij ...

De Reformatie
1407 woorden
Be Wet van God en het moderne leven ¹). I.

Be Wet van God en het moderne leven ¹). I.

Van de twee grootheden, die in den titel van dit referaat gecombineerd worden, is het niet de eerste die aan de behandeling bepaalde moeilijkheden in den weg legt. De Wet van God staat in zeker opzicht als een concrete, bijna tastbare werkelijkheid voor ons en al is zij universeel en alomvattend, ...

De Reformatie
T. FERWERDA
1494 woorden
Indrukken van den dag.

Indrukken van den dag.

Philadelphia, 6 April 1930.Na de aanbeveling van de kollekte werd da predikant van den Baptist Temple verzocht, om voor te gaan in gebed. Over een gebed spreek ik liefst niet. Maar dit mocht ternauwernood een gebed heeten. Reeds om den vorm niet. De man stond druk tegen God te gesticuleere ...

De Reformatie
1530 woorden
Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VIII).

Over het nieuwe concept van Dr J. G. Ubbink (VIII).

In ons voorgaand artikel eindigden wij met de opmerking, dat dr Ubbink de echte probleemstelling van Calvijn voorbijziet.De ontzaglijk-diep insnijdende opvatting, die Calvijn heeft over de natuurlijke blindheid van den mensch, die hem als „natuurlijk" mensch(l) vreemd en vijandig doet staa ...

De Reformatie
K. S.
1543 woorden
De voorgestelde Gezangen.

De voorgestelde Gezangen.

IV. Het is niet mijn bedoeling om over al de voorgestelde liederen te spreken.Tten opzichte van enkele wil ik echter uiting geven aan ©en wensch, die in mij leeft.Het spijt me, dat voor de bekende profeti© van Jes. 9 de berijming van Da Costa gekozen ...

De Reformatie
J. THIJS
1605 woorden
van 7