GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

578 resultaten
Filteren
van 58
kERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
„Belijdenis der zelfopenbaring”

„Belijdenis der zelfopenbaring”

In ons vorig artikel gaven we aandacht aan „Stelling 10" van de aanklagende bezwaarden in de Herv. Kerk. Die constateerde als feit, dat de hervormde algemene synode de nieuwe kerkorde ingevoerd heeft op een wijze, die in strijd was met haar opdracht. We zagen toen, dat naar onze mening de klacht ...

De Reformatie
K. S.
2611 woorden
Proces Ned. Herv. Kerk

Proces Ned. Herv. Kerk

Een enkele maal hebben we in onze kolommen melding gemaakt van het proces, door leden van de Ned. Herv. Kerk aan deze aangedaan, met het doel. een uitspraak te verkrijgen, waarbij de invoering, door de algemene synode, van de nieuwe z.g. kerkorde (barthiaansj als onwettige daad werd veroordeeld. ...

De Reformatie
K. S.
1823 woorden
Overzicht Fata Theologische Hogeschool

Overzicht Fata Theologische Hogeschool

vJverzicht rata Iheologische Zoals onze lezers kunnen lezen in de officiële kennisgeving van prof. dr H. J. Jager, wordt de tekst VEin het slot der rectorale oratie afgestaan aan dit blad. Hier volgt het laatste gedeelte der rede van 6 Dec. van dit jaar: „In wat zoeven gezegd werd, kwam oo ...

De Reformatie
K. S..
2863 woorden
Hoogleraren ter Synode

Hoogleraren ter Synode

(slot)Reeds in ons voorlaatste artikel wezen we in dé richting van: in beslissende, laatste handelingen voorlopig „alle hens aan dek", want we hebben elkaar zo hard nodig.Nu kan men onmiddellijk tegenwerpen: nood of geen nood, moeilijke dan wel gemakkehjke tijden, maar in elk geval ...

De Reformatie
K. S.
1203 woorden
Rechtspraak en Staatsneutraliteit

Rechtspraak en Staatsneutraliteit

(I) In „De Reformatie" van 7 October 1950, blz. 17, schrijft Prof. P. Deddens in een artikel, getiteld: „Kerkrecht: Veel kerk en weinig recht? ", dat de inhoud van de Kerkenorde niet anders is dan een nadere verklaring van 't geen de Nederlandsche GeloofsbeUjdenis ...

De Reformatie
Mr L. ROELEVELD.
1865 woorden
Hoogleraren ter Synode

Hoogleraren ter Synode

(V) Nu ons op één na laatste woord.We menen, dat men in bepaalde toekomstige situaties op goede gronden zal kunnen zeggen : geen hoogleraren tei" synode. Greijdanus was er ook niet voor. En als U 't mij vraagt: er zijn er wel meer, die liever thuis boekcopie ...

De Reformatie
K. S.
1958 woorden
Hoogleraren ter Synode

Hoogleraren ter Synode

(ÏV) Terwille van spoedeisende copie (Schooldag, synode) hebben we ons blad enige weken zijn regelmatige tred moeten laten opgeven; we komen langzamerhand weer op vaste gang. Misschien volgende week weer alles zo als vroeger.Daarom lijkt het me niet kwaad, t ...

De Reformatie
K. S.
1337 woorden
„Vroomheid vereist bij de theologische studie"

„Vroomheid vereist bij de theologische studie"

Mannen broeders. Bij een vorige gelegenheid — de sluiting der lessen in 1950 — heb ik gesproken over het ambt van dienaar des Woords en de opleiding daartoe.Ik wees er toen op, dat dit ambt voortreffelijk is, zwaar en licht. En dat dit alles ook geldt van de voorbereiding tot het ambt. ...

De Reformatie
3620 woorden
Noord-Oost Polder

Noord-Oost Polder

(slot)Nog een paar opmerkingen over het mooie werk daar resten nog. Als er gecollecteerd wordt, vraagt men zich wel eens af: .waar is toch al dat geld voor nodig en hoe meer mensen er in een kerk gaan wonen, hoe meer ze toch zelf zullen kunnen doen. Natuurlijk en we hebben de indruk gekreg ...

De Reformatie
DEN BOEPT
1066 woorden
ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

ÉÉN HERDER.... ÉÉN KUDDE

§ 1. Over een blijvende taak in een nieuwe situatie. Wij geloven, dat onze Heer Jezus Christus van het begin der wereld af bezig is met het vergaderen van zijn kerk.Dat is het gróte gebeuren der wereldgeschiedenis. Alles wat er verder op aarde geschiedt is d ...

De Reformatie
C. VEENHOF.
1506 woorden
van 58