GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
1922-06-23
De Reformatie
Sadhou Sundar Singh.

Sadhou Sundar Singh.

Velen hebben in deze afgeloopen dagen den Sadhou Sundar Singh gehoord en zeer verschillend zijn de indrukken door zijn optreden opgewekt. Eiegenen, die meenden een groot redenaar te hooren, zijn inisschien teleurgesteld en zij, die dachten, dat hij kwam met nieuwe inzichten, die tol oplossing van ...

De Reformatie
C. M. VAN ASCH VAN WIJCK.
1557 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

In verloop van enkele maanden ontvingen we eenige ingezonden stukken en brieven, welke in verband staan met de kwestie, welke in het stuk „Leiders en Leiding", vóór veertien dagen geplaatst, werd besp'roken. Met opzet lieten we die liggen, of wachtten met antwoorden, totdat de Redactie zich zou h ...

De Reformatie
Eindredacteur.
109 woorden
Literaire vriendschap.

Literaire vriendschap.

In den jeugd-omigang met boeken is ook iets, dat aan de bekende „school-vriendschap" doet denken. Een heel apart soort vriendschap van eenigszins verdachte kwaliteit!Je zit naast elkaar in hetzelfde schjoolbankje, jè ademt tezamen hetzelfde luchtje, je deelt mot elkaar angsten, knikkers en ...

De Reformatie
B. W.
1581 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Beroepen te: Gorinehem, R. K. M. Humnielen te Heerenveen. Oosterzee, S. Neerken, cand. te Coevorden.Aangenomen naar: Schoonoord, S. Neerken, cand. te Coevorden.Bedankt voor: Boskoop, J. W. Esselink te Schoonhoven. Emlicheim, Jutrijp, Gees, Laar, Onderdendam, Oos ...

De Reformatie
394 woorden
De Gereformeerde Nederlanders in de Vereenigde Staten en in hoeverre zij hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren

De Gereformeerde Nederlanders in de Vereenigde Staten en in hoeverre zij hun vierderlei doel bereikt hebben na 75 jaren

III. En hoe staat het met de zaak der C h r i s t e-lijke scholen? Hierop werd veel nadruk gelegd door Ds Van Raalte en Ds Schodte. Toch gelukte het deze leiders niet om veel te doen voor het Lager Onderwijs. Dit liep eigenlijk te Fella en te Holland eerst op zoo g ...

De Reformatie
door Dr HENRY BEETS
1359 woorden
Twee klippen.

Twee klippen.

VIII. In deze artikelen zal gehandeld worden over het Kerkisme 'en het kerkelijk Indifferentisme.Eerst over het Kerkisme.In verschillende vormen komt dit voor.Vooreerst, wanneer iemand beweert, dat er buiten zijn kerk geen zaligheid is.V ...

De Reformatie
HEPP.
2255 woorden
DE ZOOGENAAMDE RELIGIEUSE VOLKSKUNDE.

DE ZOOGENAAMDE RELIGIEUSE VOLKSKUNDE.

De meeste menschen in onzen tijd hebben wel eons gehoord van de religieuse volkskunde. 'We schreven hierboven, met opzet, „de zoogenaamde leügieuse volkskunde". En wel omdat er naar ons inzien op dien naam zóó, wel iets valt af te dingen. Wat we O'p dien naam tegen hebben? Wel, dat zal ZOO onder ...

De Reformatie
J. WATERINK.
2707 woorden
KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

KUYPER-BIBLIOGRAFIE.

XXXVII. 33. Kerkeraads-Protocollen der HoUandsciie Gemeente te Londen, 1569—1571. Werken der Marnix-Vereeniging. Serie I. Deel I. Utrecht, Kemink en Zoon, 1870.De wrijving van verschillende richtingen op kerkelijk en theologisch gebied had in 1868 de be-' ho ...

De Reformatie
door J. C. RULLMANN.
1217 woorden
Rechtvaardig.

Rechtvaardig.

Menigmaal valt er in het leven der geloovifen een pijnlijke tegenstelling op te merken tusschen hetgeen de mond b e 1 ij d t en het hart met bewustheid geniet.Als wij belijdenis des geloofs afgelegd hebbon, dan hebben we onze instemming betuigd met al dfi waarheden uit het goddelijk Woord, ...

De Reformatie
F. C. M.
785 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Promemorie. Mevrouw Katherine Tingley uit Point-IJama in Californië, hoofd van het „Theosofisch Genootschap", heeft ons land de eer aangedaan van een bezoek, 'k Had, mijn plan getrouw om alle niei: we geestelijke stroomingen, even mijn Pers-schouw te laten passeere ...

De Reformatie
HEPP
2418 woorden