GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

18 resultaten
Filteren
van 2
1950-03-04
De Reformatie
De lastering van den Naam

De lastering van den Naam

(III) Christus doorziet het hart van zijn vijanden, die het enthousiasme der scharen over de genezing van den invalide, dankbaar naast Hem staande, trachten te doorbreken met het giftige, cynische woord: „deze werpt de duivelen niet uit dan door Beëlzebul, den over ...

4 maart 1950
De Reformatie
J. SMELIK.
892 woorden
PSALM 9:16-21

PSALM 9:16-21

(Vertaling N.B.G.) De HEER, die volken richten zal, Hij steld' hun kuil hen zelf tot val; hun voet verwarde in de netten, die zij verborgen voor mij zetten.De HEERE, die Zich kennen deed, handhaafde 't recht en keerde 't leed; de goddelooze ligt in banden, v ...

4 maart 1950
De Reformatie
A. v. B.
135 woorden
De beslissende strijd der Kerk

De beslissende strijd der Kerk

(V) Wanneer wij nu nog eens overzien wat we uit de Schriften omtrent den toestand van een paar jonge christelijke kerken ontdekten, dan springen enkele merkwaardige dingen en feiten met kracht op ons af.Vooreerst dit, dat juist in een tijd, waarin de Heilige ...

4 maart 1950
De Reformatie
C. V.
1791 woorden
personen of tendengen

personen of tendengen

Dr P. L. Bos (Vlaardingen) schrijft in „De Roeper" (25 Febr. 1950) een artikel onder het opschrift: „Weer naar elkaar toe". Hij geeft een verhaal over zijn vroegere houding: , , blij met de vrijmaking ben ik nooit geweest"; „toen anderen er allang mee klaar waren, bleef ik nog dwalen"; ., altijd ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
576 woorden
nuchterheid!

nuchterheid!

ALOOPèKS, liOOPèKS, OOPèKS, PèKS.... Deze week is de S5niode der uitbamiende kerken bijeengekomen. Uit betrouwbare bron weet ik heel zeker, dat zij tn verzoeking gebracht wordt, wèl een koehandel te beginnen. Maar tot onzen spijt mogen we op het oogenblik nog niet ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
592 woorden
RECTIFICATIE.

RECTIFICATIE.

In ons vorig artikel moet in de eerste kolom, bl. 169, de verwijzing naar Psalm 119 vervallen, daar de woorden „mijn ziel kleeft aan het stof" de beteekenis hebben van: mijn leven neigt naar het graf". Onze opmerking t.a.v. de onvrijheid van veler leven door aardsche goederen blijft overigens geh ...

4 maart 1950
De Reformatie
G.
105 woorden
Mr Dr Willenn van den Bergh

Mr Dr Willenn van den Bergh

(II slot) Zoöals reeds uit wat we citeerden bleek, geschiedde al wat Van den Bergh verrichtte in het diepe besef van zonde, schuld en verdoemelijkheid voor God. Er was geen zweem van een „glorie-en-victorie" stemming in zijn ziel toen hij den weg der doleantie in v ...

4 maart 1950
De Reformatie
C. V.
2418 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Ook thans is er weer bij de herdenking van den sterfdag van Descartes door heel de wereldsche wijsheid gejubeld over het geweldige en groote, dat door dezen wijsgeer voor een drietal eeuwen is verricht. Wat was zijn groote daad? Deze, dat hij de menschelijke wijsheid en ...

4 maart 1950
De Reformatie
MARNIX.
967 woorden
CONSERVATIEVEN

CONSERVATIEVEN

Ik heb er lang en veel naar gezocht te mogen weten wat dat toch voor lieden zijn en óf ze er zijn: conservatieven. En wat toch him beginselen waren in vroeger tijd en in onze progressieve eeuw.Eindelijk ben ik er achter gekomen.Conservatieven, échte dan, zijn er nooit geweest. En co ...

4 maart 1950
De Reformatie
D. E. C.
449 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dr L. V. d. Zanden schrijft in Gron. Kbl. (Synodocr.)De Generale Synode van Den Haag, die volgens het plan hl April zou samenkomen In haar laatste zitting, komt nu reeds samen Dinsdag 2S Februari 's morgens om 10 uur in de Valkenboschkerk.Het verzoek tot deze vervroegde samenkomst I ...

4 maart 1950
De Reformatie
K. S.
482 woorden
van 2