GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

30 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1887-05-22
„Gij zijt opgevaren in de hoogte.”

„Gij zijt opgevaren in de hoogte.”

[HEMELVAARTSDAG, ] . Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te deelen onder de menschen. Ps. 68 : 19. Aan niets waagt vermetele twijfel eer de hand te slaan dan aan 's Heeren opvaren ten heme ...

22 mei 1887
De Heraut
KUYPER.
1422 woorden
Bij dit Nummer behoort een BIJVOEGSEL.

Bij dit Nummer behoort een BIJVOEGSEL.

Ik formeer het licht, en schep de duisternis. Ik maak den vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. (Jes. 45 : 7-) Van het geloove. NEGENDE ZONDAGSAFDEELING. IV. ( ...

22 mei 1887
De Heraut
KUYPER.
3317 woorden
De considerans,

De considerans,

Amsterdam, 20 Mei I887.De considerans, waarop de Hooge Raad zijne afwijzing van de interventie der Amsterdamsche Kerkvoogdij gebaseerd heeft, is van dezen inhoud: Overwegende^ dat — wat er ook zij van de bewering der eischeresse (de HH. Van Limmick c. s.) dat eenige van die personen ...

22 mei 1887
De Heraut
258 woorden
Olie op de bruisende

Olie op de bruisende

Olie op de bruisende golven goot de heer Gijben van Monster door zijn vlugschrift, dat ten titel draagt: ., ., Tweeërlei Physiognomic, of de verhouding tusschen de Christelijke Gereformeerden, en de doleerende Gerejormeerden ; en bestemd is, om het verschil van levensbesef en gewaarwordingen bij ...

22 mei 1887
De Heraut
580 woorden
De heeren Ds. Lion Cachet

De heeren Ds. Lion Cachet

De heeren Ds. Lion Cachet en W. Hovy zijn namens de Kerkeraden der Ned. Geref. kerken naar Schotland geweest als afgevaardigden naar de Synode der Original Seceders, die dddr zijn wat de Doleerenden ten onzent willen wezen.Ze zijn ook op de Synode der United Presbyterian Chtirck verschenen ...

22 mei 1887
De Heraut
133 woorden
Dr, Geesink zond deze

Dr, Geesink zond deze

Dr, Geesink zond deze week zijn „CÖ/vinisten in Holland^' in het licht. Uitgever is de heer J, H, Dunk te Rotterdam.Ge vindt er Junius Plancius, en Geselius in behandeld, neen u geschetst en naar het leven geteekend; en als in eigen pgrsoon bij u ingeleid. En achter deze drie keurige schet ...

22 mei 1887
De Heraut
131 woorden
Een Hierarchie.

Een Hierarchie.

IV, Vraagt men lu voorts waarom zulk een Hiërarchisch Bestuur steeds getakt moet zijn, dan ligt ook hierop het antwoord voor de hand.Neem b, v, de kerken in Hilversum, Weesp, ot Bussum, hoe worden die bestuurd ? Door het rad van haar Kerkeraden alleen } o, In het allerminste ...

22 mei 1887
De Heraut
848 woorden
De uitspraak van de Arnhemsche

De uitspraak van de Arnhemsche

De uitspraak van de Arnhemsche Rechtbank bevestigde het gerezen vermoeden.Het geldt hier geen ernstig proces.In eik ernstis; proces wordt een strijd over het recht gevoerd, en bewijsgrond tegenover bewijsgrond gesteld, en zoo het recht in het hangend geval gevonden.Maar hier ...

22 mei 1887
De Heraut
261 woorden
In een der „Christelijke Gereformeerde”

In een der „Christelijke Gereformeerde”

In een der „Christelijke Gereformeerde" bladen viel onze aandacht op deze zinsncê over het Reglement van 1869, En dan nu die zaak van het reglement of »Statuut, " volgens Dr. Kuyper. Als, wat hij daar tegen inbracht, geen spijkers op laag watej zoeken is, dan begrijp ik er niets meer van. ...

22 mei 1887
De Heraut
361 woorden
„Dr. Böhl’s Dogmalik.

„Dr. Böhl’s Dogmalik.

II. De droeve werkelijkheid, dat een man als Dr. Böhl heeft meenen te moeten neerschrijven, dat aan Christus, evenals aan ons, de schuld van Adam is toegerekend, hangt sadm met geheel zijn dogmatische beschouwing van den mensch.Gelijk men weet, verschillen t ...

22 mei 1887
De Heraut
KUYPER.
1312 woorden
van 3