GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1891-12-27
„Gij hebt mij het lichaam toebereid.”

„Gij hebt mij het lichaam toebereid.”

[KERSTFEEST.] Daarom, komende in de wereld zegt hij: lachtofter en offerande hebt Gij niet gewild maar Gij hebt mij het lichaam toebereid. Hebr. lo : 5.Ook nu weer roept ons Kerstfeest ons naar het Kindeke in de kribbe van Bethlehem.Niet als riep de k ...

De Heraut
KUYPER.
3244 woorden
De martelaren.

De martelaren.

LXXIX. GERARD KOOPMAN. Hoe donker en droevig de kerker voor de martelaren was, vonden zij daar toch ook hunne vertroostingen in de gemeenschap met hunnen Heere, met hunne medegevangenen, met de gemeente en het gezin buiten de gevange ...

De Heraut
DR GAAY FORTMAN.
879 woorden
Onder redactie van Prof. Doedes van

Onder redactie van Prof. Doedes van

Onder redactie van Prof. Doedes van Utrecht wordt sinds jaren eene bibliotheek van vertaalde werken over godgeleerde onderwerpen uitgegeven, en het is vooral door deze bibliotheek, dat de Duitsche „Vermittelungstheologie" hier geïmporteerd is.Daar de meeste werken van deze bibliotheek uit ...

De Heraut
490 woorden
De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers,

De ook nu weer verschenen Unie-Almanak doet alle eer aan de uitgevers, de heeren Koebrugge en De Zeeuw te Dorr drecht.Ook het kaartje van Nederland is keurig uitgevoerd en wijst zeer duidelijk aan, in welke gemeenten scholen met den Bijbel nu reeds gevestigd zijn; maar ook in welke deelen ...

De Heraut
KUYPER.
626 woorden
Nog altijd gevoelen velen zich door de

Nog altijd gevoelen velen zich door de

Amsterdam, 25 Deo. 1891.Nog altijd gevoelen velen zich door de vrees beklemd, dat elk breken met de kerkelijke inrichting, waarin ze opgroeiden, in zijn diepsten zin een verscheuren van de eenheid der keik, en aïzoo zonde voor God is.Dit is dan ook het hoofdbezwaar, en het eigenlijk ...

De Heraut
1250 woorden
„De engel Gabriël van God gezonden."

„De engel Gabriël van God gezonden."

En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar eene' stad in Galiiea, genaamd Nazareth. Luk. 1:26. De bekoring van de lieflijke tafereelen, die het Kerstfeest telkens weer voor onze verbeelding toovert, wordt niet weinig verhoogd door de verschijn ...

De Heraut
KUYPER.
1416 woorden
De tabellen der Volkstelling, die dezer

De tabellen der Volkstelling, die dezer

De tabellen der Volkstelling, die dezer dagen publiek zijn gemaakt, geven voor elke gemeente, en ook voor elke provincie saamgeteld, het aantal aan van hen, die eenerzijds zich als „Christelijk Gereformeerd" opgaven, en anderzijds geboekt zijn als „Nederduitsch Gereformeerd".Natuurlijk ont ...

De Heraut
669 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

TEGEN HET SLOT. Als de vrienden en vriendinnen dit blad ontvangen, weten ze meteen, dat het de laatste Heraut is van 1891, welke in hun handen komt. Ze hebben 't Kerstfeest voor zich, »drie Zondagen" en daarna de wisseling van den tijd, van het jaar. Zoo de Heere w ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1066 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Schoon is wat het Oosten als proeve mededeelt uit een eerlang verschijnend geschrift: Geen ander boek werd ooit saamgesteld of saam gebracht onder omstandigheden, zoo nadeelig voor harmonische zedelijke getuigenis en leering. Hier hebt ge een zes-enzestigtal afzonderlijke documenten, door ...

De Heraut
KUYPER.
1528 woorden
Voor Kootwijk.

Voor Kootwijk.

Door Dr. A. KUYPER ontvangen: door den heer J. A. Wormser 20 blauwe postzegels, ƒ1.Door Ds. J. H. HOUTZAGERS te Kootwijk ontvangen : van den heer A. Lefevre, correspondent van de Unie te Aardenburg, een coupon, ƒ 1-481/2; van L. de Jong te Zwijndrecht, uit-en inwendige Zending, ƒ5; van B. ...

De Heraut
57 woorden
van 4