GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1893-04-16
De martelaren.

De martelaren.

cxx. PIEBRE IE CLERC. Van de stad Meaux hebben wij in deze geschiedenis der Martelaren reeds meermalen gesproken. Immers heeft God in deze stad reed; ; vroeg het woord der waarheid weer doen opleven. De bisschop van Meaux Briconnet, ...

16 april 1893
De Heraut
DE GAAY FORTMAN
1010 woorden
Het negende Gebod.

Het negende Gebod.

ZONDAGSAFDEELIIVQ Xmi'. Gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een menschenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven: ant geene waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zoo spreekt hij uit ...

16 april 1893
De Heraut
KUYPER
3721 woorden
Mr. Guyot.

Mr. Guyot.

Amsterdam, 14 April 1893.Da heer Mr. Guyot zond ons een afdruk toe van het Groningsck Gemeenteblad, waarin o. m. op bl. 247 staat aftjedrukt, wat hij in den Groningsctien gemeenteraad sprak, naar aanleiding van de quaestie over de toelating in het Gasthuis.Die conventualen moesten v ...

16 april 1893
De Heraut
J. KEIZER.
F. L. RUTGERS
KUYPER.
4157 woorden
„Doch zij deden naar hunne eerste wijze.”

„Doch zij deden naar hunne eerste wijze.”

Doch zij hoorden niet, maar zij deden naar hunne eerste wijze. 2 Kon. 17:40 > Zal ook een moorman zijn huid veranderen ? '' vraagt de Heere. Wij zouden zeggen : Kan een neger ooit blank worden als een Europeaan ? En om dezelfde gedachte nogmaals aan te dringen, ...

16 april 1893
De Heraut
KUYPER
1896 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zwitserland. Uit de vrije kerken in Zwitserland.In Zwitserland hebben de vrije kerken haar ontstaan te danken aan de Réveil. Dit is het eerst in Geneve openbaar geworden. De predikanten van de stad van Calvijn predikten voor het grootste deel rechtzinnig, enkele echter waren van de rationa ...

16 april 1893
De Heraut
WINCKEL
1124 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Mit verkorting uit het Kerkblad van 14 April.) L. S. Aan de Gereformeerde kerken wordt door dezen kennis gegeven, dat op de lijst van de Gereformeerde Kerken in Nederland, bij de Hooge Overheid de volgende veranderingen zijn aangebracht: Geschrapt zij ...

16 april 1893
De Heraut
M. NOORDTZY
Ds. J. v. ANDEL
W. C. v. MUSSTER
973 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Over het ontbreken van de Opzieners der gemeente bij onze kranken schrijft Us. Winckel in de Z.-Holl. Kerkbode dit goede woord; Ambtsdragers, zoowel leeraars als ouderlingen en diakenen kunnen door plichtverzuim dikwijls veel bederven. Ia menige gemeente zouden er heel wat minder moeilijkh ...

16 april 1893
De Heraut
KUYPER
1345 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde kerken. BEROEPEN: Leek, De Bruin, te Niezijl. — Putten. I. W. Draaijer, te Suawoude. — Ommen, L van Haeringen te Werkendam A. — Haastrecht Reeuwijk en Sluipwijk, H. C. van den Brink, cand. te Hilver sum — Maassluis A. C. B Bavinck te Hazerswoude — Ser ...

16 april 1893
De Heraut
446 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE ÜERA UT wordt beleefd verzocht^ de abonnementsgelden over het ktvartaal, geëindigd 31 Maart j l, ten bedrage van f 1.20, per postwissel over te maken.Op ontvangst van den postwissel wordt den af zender daarvan bericht gezonden.J. A. WORMSER, Directeur-Uitg ...

16 april 1893
De Heraut
J. A. WORMSER
86 woorden
Dames Wollen Costumes

Dames Wollen Costumes

Nette leerlingen kunnen op zeer voordeelige voorwaarden geplaatst wordea alsmede eenige vergevorderde gratis.Dames Wollen Costumes, maakloon van af/4, Katoenen Costumes van af f 2.50, Dames Wollen Huisjaponnen van af ƒ 1.75, Katoenen Hulsjaponnen van af ƒ 1.25, eenvoudige Prlnsessej ...

16 april 1893
De Heraut
71 woorden
van 3