GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1898-03-20
Een lezing van Prof. Babinck

Een lezing van Prof. Babinck

Het uitnemend Verslag in de Drie Provinciën van de lezing door Prof. Bavinck, verleden week te Gorinchem gehouden, achten we ook onzen lezers te mogen voorleggen.Spreker begon met te zeggen dat over het door hem gekozen onderwerp „Schepping en Herschepping" een diep ingrijpend verschil van ...

20 maart 1898
De Heraut
1375 woorden
Van de gemeene Gratie.

Van de gemeene Gratie.

DERDE REEKS. XLI. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. i Cor. 11 : 30. Voor wat den onwedergeborene aangaat kwamen we alzoo tot deze slotsom, i". dat in hem nog dezelfde kracht ...

20 maart 1898
De Heraut
3473 woorden
Gebeeldhouwde figuren.

Gebeeldhouwde figuren.

Nog altoos zijn er enkelen, die achten dat het Tweede gebod een engelenfiguur of de figuur van den harpenaar op een orgel uit onze kerken bannen moet.Hierin vergissen deze broederen zich. Dit blijkt uit wat in den Tabernakel, enzoo ook in de Tempel, door God zelven geboden was. ...

20 maart 1898
De Heraut
423 woorden
„De hand die met mij in den  schotel indoopt.”

„De hand die met mij in den schotel indoopt.”

En hij, antwoordende, zeide: ie de hand met mij in den schotel indoopt, die zal mij verraden. (Matth. 26:23.)Reeds de Psalmist had vanouds geklaagd: „Zelfs de man mijns vredes, die mijn brood at, heeft de verzenen grootelijks tegen mij verheven", en wat den Christus bij het laaghartig verr ...

20 maart 1898
De Heraut
1862 woorden
Deputaatschappen.

Deputaatschappen.

Amsterdam, 18 Maart 1898.Amsterdam, 18 Maart 1898. I. Saamroeping der kerken in Synoden-Generaal van minder talrijke samenstelling, komt ook in aanraking met de Depiitaten Synodi. Daarom kan het zijn nut hebben, dat de beteekenis dier Deputaten in het ...

20 maart 1898
De Heraut
1685 woorden
Voor Kootwijks Scholen.

Voor Kootwijks Scholen.

Ingekomen bij Ds. HOUTZAGERS : Van N. N. te Putten ƒ 5.Ontvangen door Ds. H. W. VAN LOON, van 15 November 1888 tot 15 Maart 1889: Door br. Sweers, van Mej. R. ƒ 5 en Mej. G. J./ i; uit het busje van Mej. Harlaar ƒ 4, idem ƒ 2.50; van L. G. W. / 5; Th. J. i; H. A. H. / 5; S. V. d. H. ...

20 maart 1898
De Heraut
195 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

(Metverkortinguit het Kerkbladvan 18 Maart '98.J Kort Verslag van de Vergadering der Classe Deventer, 2 Februari 1898. In Deventer A wordt in den kerkeraad ernstig over de ineensmelting gesproken.Deventer B wil alle pogingen in den ordelijken weg in het werk ...

20 maart 1898
De Heraut
G. VAN SETTEN JR.
M. ROOSEBOOM.
H. WOLZAK GZ.
391 woorden
Uit de Ders.

Uit de Ders.

Voor ditmaal een uittreksel uit een preek van Talmage over Psalm 68: ir.We lezen daar: De zonde is de hardvochtigste van alle werkmeesters. Erger dan Pharao, houdt zij ons voordurend aan 't slaven en sloven, — slaven en sloven in een allervernederendsten dienst; maar naar verloop van eenig ...

20 maart 1898
De Heraut
1249 woorden
Onze Eeredienst.

Onze Eeredienst.

XXIII. We komen nu tot de „vergaderplaatsen".Een woord waarop we nadruk leggen, omdat juist dit woord het karakter uitdrukt, dat deze kerkgebouwen dragen moeten.„Vergaderplaatsen", niet „heiligdommen."Het verschil tusschen beide springt in het ...

20 maart 1898
De Heraut
1104 woorden
Twee Hospitalen.

Twee Hospitalen.

In verband met de voorloopige regeling van het Hospitaal te Djocja, die we een vorig maal afdrukten, deed het ons genoegen, uit een schrijven van Ds. Adriaanse te zien, dat feitelijk ook zijn advies met het gronddenkbeeld van deze regeling overeenstemt.Hij toch schreef aan de Deputaten van ...

20 maart 1898
De Heraut
2156 woorden
van 3