GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1914-01-04
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CXIV. VIERDE REEKS. XV. De goddeloozen worden omgekeerd, dat zij niet meer zijn; maar het huis der rechtvaardigen zal bestaan. Spreuken 12 : 7. Is 't ons nu in het voora ...

4 januari 1914
De Heraut
Dr. A. K.
3604 woorden
„Volg het swade nite na”.

„Volg het swade nite na”.

Geliefden, volg het kwade niet na, maar het goede. Die goed doet, is uit God; maar die kwaad doet, heeft God niet gezien. 3 Johannes : 11. Van nature is het ons eigen, met anderen mee te doen en anderen na te doen. Die zucht is ons ingeschapen. Die neiging ligt in ...

4 januari 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1212 woorden
Het allervolmaaktste gebed.

Het allervolmaaktste gebed.

De Catechismusprediking, die aan het einde van het jaar de schoone uitlegging behandelt, welke onze Heidelberger van het Onze Vader geeft, deed in meer dan een Kerk de vraag oprijzen, of de predikers goed deden met te spreken van het »allervolmaaktste gebed", dat Christus ons schonk. In meer dan ...

4 januari 1914
De Heraut
750 woorden
Bij de wisseling van het

Bij de wisseling van het

Amsterdam, 2 Januari 1914.Bij de wisseling van het jaar richt zich de blik in de eerste plaats naar het verleden, om ons af te vragen, vs^elke beteekenis het jaar, dat achter ons ligt, voor ons land en volk heeft gehad.Het eigenaardige stempel, dat 1913 in de historie dragen zal, is ...

4 januari 1914
De Heraut
1435 woorden
Opnieuw belijden.

Opnieuw belijden.

Naar aanleiding van een artikel over deze materie in de Standaard, ontvingen we dit schrijven : (Ingezonden stuk). Maarkm, 26 December 1913.Aan de Redactie van De Heraut.In de No. van 11 en 13 December 1.1. bespreekt De Standaard den plicht der Kerken tot breeder belijden teg ...

4 januari 1914
De Heraut
G. Muo.
659 woorden
Van de boeking des Broods.

Van de boeking des Broods.

XIII (Slot.) De treffende overeenstemming, die tusschen ons Avondmaalsformulier en Calvijn's opvatting van het Avondmaal bleek te bestaan, zoowel wat het dogmatische als wat het ritueele gedeelte betreft, kan natuurlijk niet toevallig wezen, maar wijst er op, dat d ...

4 januari 1914
De Heraut
DR
H. H
K
2443 woorden
Leestafel.

Leestafel.

u TOTIUS. RACHEL. Met voorwoord van Presient STEIJN, Opgedra aan die vrouwe van uid-Afrika. Uitgever: A. H, Koopnmiis, Bus 123. otchefstroom 1913.November bracht ong..de HANDELINGEN van het, ten vorige jare in'|i.nt«verpea gehouden, XXXIJe Nederlandsch .Taal-en Letterkundig Congres. Onder ...

4 januari 1914
De Heraut
G.
1286 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Van den heer d , R. te Kamerik f 2.50; J. B-^Br. te Hoogeveen z 2.50; L. V. te Abbenes ƒ2.50; Mevr. wed. l . te Kampen f 2.50; van den heer C. K. te A rnhem ƒ 5 ; van den heer Joh. Esmeijer te otterdam van mej. de wed. G. v, G. /* 1, Vriendelijk verzoeken wij ...

4 januari 1914
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS.
59 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort Verslag van de vergadering der Geref, Kerken in de classe Schiedam, gehouden 25 November 1913.Ds. H, W, Felderhoif, als Voorzitter der oepende Kerk, opent het samenzijn, verzoekt e zingen Ps. 68 : 14; hij leest Efeze 1 en aat daarna voor in den gebede.De credentiebrieven worden ...

4 januari 1914
De Heraut
F
W
SLUIJTER
506 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In het Gereformeerd Volksblad wordt nogmaals gewezen op het gevaar, dat in een zoogenaamde Christelijken Staatsschool schuilt: In het eerste deel der vorige eeuw werd er op de staatsscholen in Nederland nog Christelijk onderwijs gegeven. De Bijbelsche geschiedenis mocht er toen nog behandeld word ...

4 januari 1914
De Heraut
552 woorden
van 3