GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1921-07-08
DE KERK IN DE GROOTE STEDEN.

DE KERK IN DE GROOTE STEDEN.

II. In het eerste> aStt'ëPjEgew; èiiSS"op de grootu' bol.eelionis van de stadskerken, omdat zij haar taak te volbrengen hebben in de ceatra van cultuur en wereldlcven. Tevens is een aanvang gemaakt met de gevaren te teekenen, die do stadskerken bedreigen. Reeds ...

8 juli 1921
De Reformatie
K. D.
2321 woorden
Uitzuivering.

Uitzuivering.

Reformatie is uitzuivering.Gelijk de apbstel Paulus de reformat!etaak voor de Corinthisdhe gemeente oimschreef: „Zuivert dan den ouden zuurdeesem uit".Deze zinspeling O'p het oude Joodsohe paaschgebruik zullen Paulus' lezers wel begrepen liebben.Gelijk de Israëlieten in den n ...

8 juli 1921
De Reformatie
G. R. K.
880 woorden
De aanval van Dr Visscher.

De aanval van Dr Visscher.

VIII. De aanval van Dr Vissclier is psychologiscli to verklaren uit den wensch om gebroken evenwicht te herwinnen.Zijn fout is, dat hij een zaak van tekstonderzoek opblaast tot een kwestie van Schriitcritiek, Wij stelden daar tegenover, dat hij de G(s ...

8 juli 1921
De Reformatie
HEPP.
4243 woorden
Nog eens de Kindertoeslag.

Nog eens de Kindertoeslag.

Het artikel van den heer Huizenga heefc mij gerustgesteld.Zijn qnaJificatie van het z.g.n. kindergeld deed mij vermoeden, dat hij-in deze loonsbeschouwing een ernstige afwijking zag van de gereformeerde lijn, en ik verwachtte niet anders, dan dat hij mij in een principiëale uiteenzetting m ...

8 juli 1921
De Reformatie
K. D.
1657 woorden
De Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes.

De Federatie van Christelijke Vereenigingen van en voor Vrouwen en Meisjes.

I. Vele vereenigingen zijn~ in ons land sedert jaren werkzaam op! het terrein van den arbeid onder vrouwen en meisjes. Zoowel zuiver evangeliseerend als bewarend en reddend werk wordt er veel verricht. Maar nu op; het oogenblik de arbeid onder de, rijpere jeugd in ...

8 juli 1921
De Reformatie
v. A. v. W.
1196 woorden
Christendom en Kunst.

Christendom en Kunst.

II. In het vorig artikel werd gewezen op het gevaar-Itjliie in 'het sti'evon van hen, die cnhelcend met de verwikkelingen, waarin de levenspractü'k op eea bepaald gebied ons brengt, toch een theorie van eigen maaksel geheel mechanisch willen opleggen aan de practii ...

8 juli 1921
De Reformatie
W. E. ENGELKES.
1592 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Herroepen. De bekende Frederik van Eeden schaamt er zich ook niet voor veel van wat hij vroeger beweerd heeft, in te trekken.' Ds' K. S(childer) wijst daarop) in de „Geref. Kerkbode voor Gorinchem".hl „De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland" schrijft Frede ...

8 juli 1921
De Reformatie
HEPP.
3132 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Geachte Redactie, U doet mij de eer aan naar aanleidiu'g van de jongste artikelenreeks van Prof. Honig: in het „Geref. Theol. Tijdschrift" mijn dissertatie oO'k in uw blad ter sprake te brengen. Mag ik over wat ü schrijft een dubbele O'pm'erkinig maken? > U verwijt mij gebrek aan ...

8 juli 1921
De Reformatie
Uw dw.
S. P. DEE.
HEPP.
703 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

C. R. te A. Uw inziending behxnort bij den Redacteur van de Rubriek: Politiek en Sociaal Leven. AVij zonden het reeds door. iR. M. Jizn. te A. Op deze kwestie ging de Persschouw niet in, omdat daarover door IJ reeds een vraag was ingefzonden en deze de een""of andere week wel beantwoord iz ...

8 juli 1921
De Reformatie
REDACTIE.
407 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

T vv e e t a 1 te: HiiUum, E. 1> . Kvaan, c; ind. lo Duu U.iag on A. lüngiiaUla, ' cand. te Ben HaagNipuwe Pekela, J. A. Berghuis te N. Buinai_en JofeJansen to Ten Boer. - M^Simm^'Beroepen te: Anjum, E. C v. d. Laan te LoUum. Broek onder Akkerwoude, H. K van Dijk te ...

8 juli 1921
De Reformatie
479 woorden