GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-03-05
GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

GEZONDE GODSDIENSTPSYGHOIOGIE.

In onze artikelen over de psychologie der bekeering wezen we er op, 'dat de bekeerde zijn leven telkens weer heeft te toetsen aan de uitspraken van de Schrift.Op deze gedachte willen we in eeai afzonderlijk' artikel, dat met onze voorgaande reeks slechts zijdelings verband houdt, nog eens ...

5 maart 1926
De Reformatie
J. W.
3635 woorden
Na de bete . . . toèu ...

Na de bete . . . toèu ...

Wie jn de schaduw zit des Allerhoogsten, idie strijdt niet meer tegen hen, die zouden willen zeggen: de mensch is wat hij eet.Want wamieer hij God in de oogen heeft gezien en zijnen jleere Jezus Christus, dan weet hij: de mensch is, die liij is. Hij is goed of kwaad, uit den Geest of uit h ...

5 maart 1926
De Reformatie
K. S.
1082 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

VL De verrader. Wie is hetj_ die de 19 vragen, door dé Synode aan £r Geelkerken gesteld, heeft verraden aan „Be telegraaf" ? Dat is een zaak, welke gedurig weer sommige gedachten in beslag neemt.Door zulke dingen voelen de kerken zich in haar ei ...

5 maart 1926
De Reformatie
HEPP
1967 woorden
Beidt uw tljd.

Beidt uw tljd.

Er is een oude volkswijsheid, die tegelijkertijd ook echt christelijke levensvisie kan genoemd woi-den. En deze volkswijsheid heeft steeds, bij elk volk, zich het beste geopenbaard daar, waai' bet leven krachtig was, en waar de levensuitingen gezond waren.In een periode van verval van krac ...

5 maart 1926
De Reformatie
J. W.
1246 woorden
„Om der waariieifl wil".

„Om der waariieifl wil".

Voor dezen keer zal ik de ruimte, die me openstaat in de rubriek „Populair-wetenschappelijke schetsen" voor het gewone doel ongebruikt laten. En in plaats daarvan een zaak aan de orde stellen, die reeds eerder hier ter sprake kwam. Ik heb • het oog op de indertijd hier besproken „rectorale rede" ...

5 maart 1926
De Reformatie
K. S.
2816 woorden
„Het goed van Cronaert". (H. Kuyper—v. Oordt).

„Het goed van Cronaert". (H. Kuyper—v. Oordt).

Mevrouw Kuyper—Van Oordt, schrijfster van verschillende tijdschrift-schetsen en eenige novellen, heeft niet lang geleden een nieuw boek' het licht doen zieni) „Het goed van Cronaert".Zonder aan de waarde van de vorige geschriften te kort te doen, geloof ik te mogen zeggen, dat dit nieuwste ...

5 maart 1926
De Reformatie
945 woorden
Verzen van de Noord-Hollandsche vlsschersvronw Elsje  Hording.

Verzen van de Noord-Hollandsche vlsschersvronw Elsje Hording.

De predikant van Landsmeer, Ds H. J. Heynes, die ons in z'n bekende boeken zulk een frisschen kijk gegeven heeft op de Noord-hollandsche menschen en dingen, kent in zijn dorpje een eenvoudige visschers-huisvrouw van ongewone gaven. Ze is huismoeder als al de bewoonsters van de vriendelijke vissch ...

5 maart 1926
De Reformatie
C. T.
745 woorden
PER8-SCH0ÜW.

PER8-SCH0ÜW.

B a V i 11 c k—S m i t h. Verleden week haalden we „Kerk en Vrede" aan, waarin geschreven werd over Geelkerken—Smith.Thans is het Bavinck—Smith.De heer Smith, die te üroot-Ammers woont, hoofdondeiwijzer was aan een Chr. school daar en die tevens anti- ...

5 maart 1926
De Reformatie
K. S.
3007 woorden
„Wegwijzer." Jaarboek ten dienste der  Christelijke Actie in Nederland 1926. Eerste  jaargang. Rotterdam — Naaml. Vennootschap Dagblad „De Rotterdammer".

„Wegwijzer." Jaarboek ten dienste der Christelijke Actie in Nederland 1926. Eerste jaargang. Rotterdam — Naaml. Vennootschap Dagblad „De Rotterdammer".

„Wegwijzer." Jaarboek ten dienste der Christelijke Actie in Nederland 1926. Eerste jaargang. Rotterdam - Naaml. Vennootschap Dagblad „De Rotterdammer".In het buitenland geven verschillende groote bladen een 'jaarboek uit, dat druk wordt verkocht. Hier te lande heeft alleen nog maar „De Haa ...

5 maart 1926
De Reformatie
422 woorden
„Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde  Kerken in Nederland 1926." Onder  Redactie van de predikanten G. Doekes en  J. C. Rullmami. 10de jaargang. Goes — Oosterbaan en Ie Cointre.

„Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1926." Onder Redactie van de predikanten G. Doekes en J. C. Rullmami. 10de jaargang. Goes — Oosterbaan en Ie Cointre.

„Jaarboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1926." Onder Redactie van de predikanten G. Doekes en J. C. Rullmami. 10de jaargang. Goes - Oosterbaan en Ie Cointre.Vergelijken we dit jaarboek met dat van andere kerken, dan slaan de redakteurs en uitgevers geen kwaad figuur. ...

5 maart 1926
De Reformatie
415 woorden
van 2