GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-11-19
HET PARADOX IN DE RELIGIE.

HET PARADOX IN DE RELIGIE.

III. Het voorbeeld van Prof. Haitjeana, die zelf zijn eens gegeven definitie niet vasthield, staat iriet alleen. De bespreking van het onderwerp. hier en daar laat duidelijk zien, dat het noodzakelilk blijft, vóór alles scherp te onderscheiden, en precies te zeggen ...

De Reformatie
K. S.
4535 woorden
Geene verfloemenis — voor wie ?

Geene verfloemenis — voor wie ?

Rora. 8:1.Er is geene verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.Dat heeft Paulus met klefin betoogd.Maar hij voegt er nog 'iets bij.En daarvan mogen we ons wel ernstig rekenschap, geven, opdat we niet v^alschelijk gerust zouden zijn en op een droggrond ons z ...

De Reformatie
J. G. KUNST.
729 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

XXVIII. Het onbegrijpelijke g%val.Het geval-Ds Van Duin wordt steeds meer een onbegrijpelijk geval.Het zou niet hebben gebaat, indien hij wederom ter Synode ware verschenen.Waarschijnlijk zou dat het inzicht slechts hebben vertroebeld.De ...

De Reformatie
HEPP.
3207 woorden
Gisbertus Voetius.

Gisbertus Voetius.

VI. Naar Heusdeni. Wij hebben reeds vermeld, dat een groot aantal leden der kerk van Heusden in April 1615 een verzoek tot den kerkeraad richtte, om in de vacature van den tweeden predikant te voorzien dooT Voetius te bcToepen. 't Zou te lang vallen hier te verhale ...

De Reformatie
JOH. C. BREEN
1658 woorden
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

De Reformatie
F.
638 woorden
Morie Metz-Koning.

Morie Metz-Koning.

Op het einde der vorige maand is te Ascpna, in Zwitserland, overleden, de Wederlandsche Schrijfster Morie Metz-Koning, die ongeveer 25 jaar geleden, een van de Auteurs van den dag was. Opgeleid voor de studie der muziek, wijdde zij zich, na de ontbinding van haar huwelijk' met den medicus H. W. M ...

De Reformatie
C. T.
1505 woorden
Eenzüdig vertrouwen.

Eenzüdig vertrouwen.

Het groote argument bij de verdediging van het Nederlandsch-Belgisch Traktaat in de Tvireede Kamer aangevoerd was ontleend aan de internationale gedachte, welke ook ons land behoort aan te kweeken.De andere argumenten maakten op ons althans een poveren indruk.Wij kunnen begrijpen, d ...

De Reformatie
HEPP.
651 woorden
PERS-SCHÜUW.

PERS-SCHÜUW.

Over Strindberg. „De Gereformeerde Kerk" is uiet altijd even onderwijzend. Maar ds H. Bakker, als hij weer in zijn ouden trant terugkeert, kan veel goeds in het blad geven. Dezer dagen trof mij zijn artikel over Strindberg. We lezen: Töt dusverre was August ...

De Reformatie
K. S.
2851 woorden
„xMarnix-drukken",

„xMarnix-drukken",

In Wolters' serie „Marnix-drukken”, die in betrekfcelijk korten tijd al meer dan 20 deelen „Lectuur in demoderne talon voor de Christelijke scholen voor voortgezet onderwijs" bracht, verschoen liet tweede deel van „Voiïi Goldnen Uberfluss, Deutsches Lesebuch für die Unterklassan, heransgog ...

De Reformatie
C. T.
124 woorden
„Palestina en het land van den Jordaan.

„Palestina en het land van den Jordaan.

235 kunstfotographieën opgenomen door Ludwig Preiss, met inleiding en bijschriften van Prof. Dr A. Noordtzij.Kampen. — J. H. Kok.Zou dit boek niet het schoonste zijn, dat de drukkerij van den heer Kok verliet? Het is een lust voor het oog.Meer dan één plaatwerk over Pa ...

De Reformatie
HEPP.
148 woorden
van 2