GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1927-05-06
OPVOEDING EN GEZAG.

OPVOEDING EN GEZAG.

V. In ons laatste artikel willen we nog de kwestie onder het oog zien, of in onzen tijd niet meer dan . ooit de eiscli mo-et worden gesteld, dat men met alle mogelijke middelen het gezag handhave.We kunnen wel heel braaf allerlei klaagtonen aanheffen. We kun ...

De Reformatie
J. W.
2046 woorden
Mij is gegeven alle macht.

Mij is gegeven alle macht.

Na de opstanding van Jezus heeft door den kring der christenen het wachtwoiord weerklonken: naar (ialilea, daar zullen wij Hem zien.In groofen getale zijn de volgelingen daarheen getrokken.Zoo vormde zich de groote schare, waarvan Paulus gewaagt, wanneer hij in 1 Cor. 15 ook noemt e ...

De Reformatie
J. G. KUNST.
795 woorden
Rapport inzake het Vrouwenkiesrecht.

Rapport inzake het Vrouwenkiesrecht.

II. Kon Ds C. Lindeboom zich met het rapport van zijn mede-deputaten niet vereenigen, hij geeft van zijn gevoelen rekenschap in een „Memorie".Ook die ilemorie is evenals het Rapport zelf een ernstig stuk werk, de overweging overwaard.In een noot aan h ...

De Reformatie
HEPP
4077 woorden
„Karel enfle Eleaast" — 'a geestelike riöflerroman.

„Karel enfle Eleaast" — 'a geestelike riöflerroman.

H. Begel 218—272. Karel k o m 11e d e n k e n aan E1 egas t en wenst hem tot gezel.Eén van degenen, die hij zo onbillik had behandeld, was Elegast, en het was speciaal aan hem, dat Karel dacht. Elegast was 'n geducht roofriddier, dapper en behendig, doch hij ...

De Reformatie
T. SCHUYT.
2146 woorden
De Geref. Studentenbeweging.

De Geref. Studentenbeweging.

IV. (Vooral perspectieven). Zooals gezegd werd: n de G. S. B. was het u i t-zi clit waarlijk wel ruim genoeg. Het was in menig opzicht een lust, hier te zien leven. .longenskampen werden ingericht; met andere groepen werd verband gez ...

De Reformatie
K. S.
2325 woorden
Kingmans, Toen de Wolken samenpakten.

Kingmans, Toen de Wolken samenpakten.

Onder de vele romans, die de nieuwere literatuur heeft voortgebracht, zijn die, welke een historische stof behandelen, niet zeer talrijk. De historische roman past nu eenmaal niet in het kader der moderne letterkunde. Het sterk-individlualistische van haar karakter staat in den weg aan de objecti ...

De Reformatie
C. T.
1458 woorden
De Vergaderingen In de Paaschweek.

De Vergaderingen In de Paaschweek.

Dinsdag na Paschen vergaderde de Unie „Een School met den Bijbel". Haar Voorzitter, D'S De Geus, em.-predikant te Zaandam, op'ende de jaarvergadering met een woord, waarin hij vooral deed uitkomen, dat de Unie nog alle reden van bestaan heeft. Hij memoreerde aanvallen als die van Prof. Cramer, he ...

De Reformatie
G. MEIMA
1281 woorden
UIT DE BDITENLANDSGHE KERKEN.

UIT DE BDITENLANDSGHE KERKEN.

De Zondagschool in Amerika. Volgens de nieuwste statistische opgaven telt men in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 27 millioen kinderen, die geheel zonder godsdienstig onderricht blijven; 8 millioen daarvan zijn kinderen onder de 10. In de 'stad New-York allee ...

De Reformatie
HEPP.
224 woorden
„Van ’s Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Vierde deel. Tweede onveranderde  druk.

„Van ’s Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Vierde deel. Tweede onveranderde druk.

„Van ’s Heeren Ordinantiën”, door Dr W. Geesink. Vierde deel. Tweede onveranderde druk. Kampen — J. H. Kok.Met dit deel is bet vennaarde werk van prof. Geesink kompleet.Een kort woord volsta om op dit schitterend uitgegeven boek nogmaa.ls de aandacht te vestigen.Dit laatste d ...

De Reformatie
146 woorden
„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga.  Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen — J. H. Kok.

„Jozua”, door Dr C. J. Goshnga. Kampen - J. H. Kok.Alweer een deel uit de bekende serie „Korte Verklaring der Heilige Schrift".Het doet ons geiioegen, dat thans weer een historisch boelc uit hei Oude Testament vertaald en verklaard werd.Daarvan schonk de „Korte Verklai-ing" o ...

De Reformatie
HEPP
113 woorden
van 2