GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1928-02-03
EEN ANTWOORD VAN PROF. HAITJEMA.

EEN ANTWOORD VAN PROF. HAITJEMA.

I. Hedenmo: gen ontving ik een overdruk van een artike), dat pxo-f. dr Th. L. Haitjema schreef in „Onder Eigen Vaandel"; een tijdschrift, welks litel minder Bal•thiaan^ca klinkt en mser veiz'k'.rd ea militant is, dan men van een orgaan, waarvan prof. Haitjema het a ...

De Reformatie
K. S.
3796 woorden
Eenige bezwarentegen professor Visschers „Paradijsprobleem”.

Eenige bezwarentegen professor Visschers „Paradijsprobleem”.

IV. De opvatting van Prof. Visscher inzake het slangprobleem - -dit toch schijnt, te-oordeelen naar de uitvoerigheid, waarmee hij. daarover spreekt, voor hem de kern van het P'aradijsp.robleem te zijn — kan alzoo in het volgende overzicht worden saamgevat.Ie ...

De Reformatie
HEPP
2804 woorden
Doen en zijn.

Doen en zijn.

Niet ten onrechte waarschuw! de apostel hier niet nadruk tegen-verleiding. W: ant het gaat in dit deel van zijn brief; over. het verband tusschen cnzcn toestand en onzen, staat, tusschea het leven dal wij leiden en de verhouding waarin wij staan tegenover G-od. tusscheh ons doien en ons zijn. „Di ...

De Reformatie
V. A.
884 woorden
Marie Diers, Der zwakken kracht.

Marie Diers, Der zwakken kracht.

Bij herhaling hebben we gesproken over de hoeken van de Duitsche Schrijfster Marie Diers, die in een regelmatig-vcrrolgde serie in Nede.Iandsche verialingen verschijnen.Sinds „De Brieven van den Oudeni .losias" hier to lande de algemeone belangstelling hebben getrokken, zijn minstens een t ...

De Reformatie
C. T.
1217 woorden
BRIEWE UIT SDID AFRIKA.

BRIEWE UIT SDID AFRIKA.

I. Ondergetekende het beloof om die aangename kennismaking tydens die bezoek met die Sinode te Groningen nie te laat verfloiu nie.Bink tog nie Geagte Lesers, dat ek al vergeet het wat ek so liefderyk mog geniet in u mooi land met sy gasvrye bevolking en so' ...

De Reformatie
D. POSTMA.
798 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Pluriformiteit der kerk. Prof. Groslieide sclirijft ia , , Noord-Holl. Kbl.": Wanïieer w^e van pluriformiteit der kerk spreken, dan is dat leeai noodsprong. Het moest - niet zijn, als het is. Maar het is zoo en we zien geen kans om tot betere toestanden te g ...

De Reformatie
K. S.
3868 woorden
De Werkloosheid.

De Werkloosheid.

De Werklooslieid. De werkloosheid blijft in ons maatschappelijk leven nóg steeds een. ernstig verschijnsel.Steeds meer blijkt dat de omvangrijke werkloosheid waaronder wij nu reeds jaren zuchten, niet maar een tijdelijk crisisverschijhsel is van een door de oorlogsgevolgen ontwricht econom ...

De Reformatie
E. VISSER
902 woorden
„Lezen en Voordragen”, uitgave ten dienste  van het lezen en voordragen op christelijke  scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding  van Arie Post. Zwolle — „Jachin”.

„Lezen en Voordragen”, uitgave ten dienste van het lezen en voordragen op christelijke scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding van Arie Post. Zwolle — „Jachin”.

„Lezen en Voordragen”, uitgave ten dienste van het lezen en voordragen op christelijke scholen, vereenigingen en clubs, onder leiding van Arie Post. Zwolle - „Jachin”.Van dit tijdschrift, waarover we eerder in artikelverband uitvoerig schreven, werden ons de nummers ö en 6 (Aug. en Oct.) v ...

De Reformatie
C. T.
112 woorden
Dr A. A. v. Schelven, „De Idee van den  Vooruitgang”. Kampen — J. H. Kok. 1927.

Dr A. A. v. Schelven, „De Idee van den Vooruitgang”. Kampen — J. H. Kok. 1927.

Dr A. A. v. Schelven, „De Idee van den Vooruitgang”. Kampen - J. H. Kok. 1927.Hier ligt voor ons de reotorale rede, door prof. Van Schelven gehouden aan de Vrije Universiteit, d.d. 20 Oct. 1927. De hoogleeraar houdt zich streng aan zijn eigen terrein; wat te meer te bewonderen valt, omdat ...

De Reformatie
K. S.
166 woorden
„Christelijk Letterkundige Studiën”, verzameld  door M. J. Leendertse en Dr C. Tazelaar.  Deel III en IV. Amsterdam — Uitgevers-Maatschappij  „Holland”, 1927.

„Christelijk Letterkundige Studiën”, verzameld door M. J. Leendertse en Dr C. Tazelaar. Deel III en IV. Amsterdam — Uitgevers-Maatschappij „Holland”, 1927.

„Christelijk Letterkundige Studiën”, verzameld door M. J. Leendertse en Dr C. Tazelaar. Deel III en IV. Amsterdam - Uitgevers-Maatschappij „Holland”, 1927.Thans zijn in de serie Christendom en Litteratuur 7 deelen verschenen. Deze beide bundels zijn de jongste. Beide bundels behandelen „Di ...

De Reformatie
K. S.
681 woorden
van 2