GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1935-11-08
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Huwelp en Geboorteregellny. Reeds in een vorig artikel i) hebben wij gezien, dat de sclieppingsordinantie (jods („Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt"), in den staat der reclitlieid aan het eerste mensclienpaar gegeven, tot doel had de voortplanting, uitbouw en gro ...

8 november 1935
De Reformatie
Dr A. C. DROGENDIJK.
1947 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het leven van Gods volk In donkere tijden. II. Vertrouwen. Bidden geeft kracht. Daarom bad Habakkuk, van het begin tot het einde van zijn profetie. Want hij moest profeteeren in heel bange tijden, toen ...

8 november 1935
De Reformatie
A. R.
1248 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Zuiverheid of wettigheid? Onze menschen zijn in den laatsten tijd eraan gewend geraakt, het vraagstuk van de kerk speciaal te bezien als een kwestie van „zuiverheid" of „onzuiverheid", zelfs van „meerdere of mindere zuiverheid".Nu is dit wel begrijpelijk. W.ant óók de oude gereforme ...

8 november 1935
De Reformatie
K. S.
3961 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Oe tien geboden in literatuur en l)eeld. De tien geboden, door Jan H. Eekhout e. a. — 's-Gravenhage, D. A. Daamen's U. M.Het is reeds herhaaldelijk voorgekomen, dat een uitgever aan een of meer schrijvers verzocht, bij door hem verzamelde en uit te geven pre ...

8 november 1935
De Reformatie
H. S.
1298 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Cbrlsten en wereld. , Mag ©en Gereformeerd Christen dingen naar het ambt van leeraar aan een neutrale inrichting voor Middelbaar- of Voorbereidend Hooger Onder- ...

8 november 1935
De Reformatie
D. v. D.
1015 woorden
DIELKUNDE

DIELKUNDE

De ontwikkeling van 'tbeyrip „ziel" in de Heilige ScHrift. (We verwijzen naar onze opmerking aan het begin van het eerste artikel. Redactie.)De oudste beteekenis van het Bijbelsch woord „ziel" is wat wij zouden noemen „individu", ©en afzonderlijk bestaand we ...

8 november 1935
De Reformatie
LOS.
1142 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Onze leermiddelen. Daar wil ik dezen keer eens de aandacht op vestigen, inzonderheid op onze leermiddelen voor het Bijbelsch onderwijs.Wat hebben we toch een schat van leermiddelen voor de vakken van ons onderwijs. Daar worden we weer eens van overtuigd, wan ...

8 november 1935
De Reformatie
G. MEIMA
459 woorden
MUZIKALE KRONIEK

MUZIKALE KRONIEK

Bach verstaan. In „Organist en Eeredienst" overgenomen, trof ons wat Ir P. J. de Boer in „Op den Uitkijk" schreef onder „Bach en zijn Kunst": „Dat de Matthaus Passion voor een onbekend groot deel van het concertpubliek een geliefd kunstwerk isi, heeft in vel ...

8 november 1935
De Reformatie
J. Z.
455 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Dr Mott's Voorbereiding. Op vijf terreinen lieeft Dr Molt zicli bewogen, ja leiding gegeven. Nog sterker mogen wij het zeggen: op niet minder dan vijf terreinen vond hij zijn levenswerk.Allereerst noemen wij den opbouw en uitbouw van de Christen-Jongemannen ...

8 november 1935
De Reformatie
J. D. W.
1127 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Groningen (vac. Ds Gispen): Dr G. C. Berkouwer te Watergraafsmeer en J. Wymenga te Scheveningen. Groningen (vac. Ds Miedema): H. W. H. van Andel te Katendrecht en W. H. v. d. Vegt te Goes.De Krim: H. J. Riphagen te Schoonebe ...

8 november 1935
De Reformatie
W. DE VRIES
1297 woorden
van 2