GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1936-10-30
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kerk en Barmbartigbeid. Reformatoren. I. Nu het gesprek zeer druJi gaande is over „Dreigende Deformatie" en voortgaande reforjimatie, is het misschien goed en nog niet te Iaat, om in het koor der vele ...

30 oktober 1936
De Reformatie
A. R.
2012 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Verbondsoefening. Krachtens de elementaire beteekenis van het verbond kan geen enkele relatie tusschen God en mensch hiervan worden geabstraheerd. Ook niet die van toorn, en straf. De Schrift zegt, dat het verbond en de wraak bij elkander behooren, immers: de wraak ...

30 oktober 1936
De Reformatie
K. S.
2112 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Spelen met de wet. een weinig, daar een weinig. Jesaja 28:9 en 10. De tekst, dien wij liier boven lezen behoort tot een der merkwaardigste gedeelten van de profetieën van Jesaja. De profeet is gewikkeld in een twistgesprek met de leiders van het volk, die helaas ev ...

30 oktober 1936
De Reformatie
K. S.
1008 woorden
EVEN PARKEEREN

EVEN PARKEEREN

Burgers In Nood. Als een nachtmerrie is de lectuur van dit bekende boek.Ik heb behoefte even voor het huis van. den schrijver te parkeeren en te zeggen: Bravo-, kerel!Je slaat af en toe een raar taaltje uit eiï hebt ons geen boek geschreven voor de hu ...

30 oktober 1936
De Reformatie
N. B.
644 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Ontheffing vragen. Wij verkeeren weer in den tijd van ker'kteraadsverkiezingen.De kerkeraden zien zich weer geroiepen tot het stellen van dubbeltallen. De geme ...

30 oktober 1936
De Reformatie
D. v. D.
1498 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Kleine levens. G. van Bokhorst: De Stille Strijder. Callenbach, Uitgever, Nijkerk. G. F.In snel tempo volgen de boeken van G. van Bokhorst elkaar op. Was hij voor enkele jaren nog een geheel onbekende, nu heeft hij reeds drie boeken op zijn naam staan. ...

30 oktober 1936
De Reformatie
H. S.
1272 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETESEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETESEN

De Nieuwe Bsdeeling in bare noodzaI(eIijlcbeid en rijke ontferming tegenover de Oude. III. Zoo zag de Heere het oordeel over Israël, die in genade zooi hoog bevoorrechten, de schrikkelijkheid van het oordeel, omdat zij Hem verwierpen ...

30 oktober 1936
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
1443 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Klassiek of canoniek. III. Ook de veelgeliefde Augustinus lijkt mij voor het gymnasium ongeschikt als vervanging b.v. van Tacitus.In zijn mooie inleiding op de „Bloemlezing uit Christelijke Latijnsche schrijvers" vermeldt Prof ...

30 oktober 1936
De Reformatie
K. J. P.
1190 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„Het sexueele leven" van Weatherheafl. Het is reeds eenigen tijd geleden, dat bij de redactie het verzoek van eenige lezers binnenkwam om een bespreking te wijden aan het boek van Weatherhead, getiteld: „Het sexueele leven, beheerscht door psychologie en religie". ...

30 oktober 1936
De Reformatie
Dr G. K. SCHOEP.
1874 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

/'Een blad van Dr K. H. ülskotte over de / beslissing inzake het lidmaatschap van / N.S.B. en C.D.U. „Om de Oosterkerk", een orgaan onder redactie van Dr Miskotte, is klaar, ... met zijn vonnis over de Geref. Kerken. En wijzelf vi^aren al vóór de Synode klaar met o ...

30 oktober 1936
De Reformatie
K. S.
3119 woorden
van 2