GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1938-02-25
De ketterij is niet

De ketterij is niet

De ketterij is niet een wetenschal> pelijk verschil van inzicht, waar een nemen door roof, van wat den Christus in der waarheid alleen toekomt: Kerkstichting. De ketterij is buiten de kerk machteloos. Ze nestelt zich daarom binnen haar gewelven, zoekt in haar te heerschen, en bomvt, door de ke ...

25 februari 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
167 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en het Christendom. II. Toyohiko Kagawa werd geboren in Juli van het jaar 1888. Zijn vader, die een tijdlang een zeer hooge functie in het publieke leven van Japan innam — hij was een der intieme raadgevers van den keizex — on ...

25 februari 1938
De Reformatie
H. M.
1796 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Geen camouflage meer. De Schriftgeleerden en Parizeen wilden met Jezus de kronkelwegen der zonde gaan om van Hem af te komen, om Hem veroordeeld te krijgen door de overheid, zonder dat zij zelf daarbij openbaar worden in hun ware bedoelingen. Zij hebben het geval p ...

25 februari 1938
De Reformatie
v. d. B.
929 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Motie Roermond—Venlo. Het is, zoo merkten we op, dienstig, een enkele bizonderheid uit de geschiedenis van de huidige polemiek der Professoren Kuyper en Hepp te doen spreken. Met name, nu Dr van Es over liet „decorum van onze kerken en instellingen" handelt. Het pu ...

25 februari 1938
De Reformatie
K. S.
A. JANSE.
4776 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Souvereine verlossing. „Zij brachlen tot Hem eene vrouw, in overspel gegrepen..." Een schaamlelooze, die zelfs den schijn der eerbaarheid niet bewaard had, maar gegrepen was op de daad zelve.Apathisch, als zulke verworden schepselen zijn, ligt zij aan de voe ...

25 februari 1938
De Reformatie
N. B.
700 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Augustus' registratie: Davids restauratie (bij Luc. 2 : 1, 2.) II. De demonstratie van Davids zwakheid. Een vorig artikel trachtte aan te toonen, dat de vermelding van Augustus in het Kerstevangelie ni ...

25 februari 1938
De Reformatie
B. H.
1593 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak" Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar uitgegeven geschriften aa ...

25 februari 1938
De Reformatie
G. MEIMA.
J. v. d. L.
1993 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VII. De actueele beteekenis. De Christelijke patroonsorganisatie leeft niet opgesloten en geïsoleerd, afgescheiden van andere organisaties, haar eigen leventje. Integendeel, zij staat midden in het strijdperk van dit leven, zoo het m ...

25 februari 1938
De Reformatie
A. BORST
1506 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Presbyteriaansche Zending in Noord-Amerika. De Presbyteriaansche Zending in Noord-Ainerika vierde vorig jaar haar honderdjarig bestaan. Yoor jubilea van ziendingsicorporalies is over het algemeen niet veel belangstelling; en daar de buitenlandische zendingen onder ...

25 februari 1938
De Reformatie
J. D. W.
1531 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Objectieve soteriologie”? Met genoegen beantwoord ik onderstaand, als zak e- 1 ij k e polemiek te waardeeren artikeltje van D s A. J a n s e n s In „Om Slons wil". Het werd in de Persschouw van „Credo" overgenomen onder den titel: Eenzijdig.Ik plaats eenige noten.A. JANSE. ...

25 februari 1938
De Reformatie
A. JANSE.
K. S.
2501 woorden
van 2