GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1938-07-15
We zijn er nog lang niet! (VII.)

We zijn er nog lang niet! (VII.)

Gelijk tot ons genoegen onlangs ook door Dr Bavinck in de Bazuin werd opgemerkt, verkeert onse Gereformeerde theologie nog in hopeloose achterlijkheid; en wat dit zoo duhhel pijnlijk maakt is, dat onse jongere geleerden zich schier uitsluitend op kerkhistorische studie of kerkhistorische biografi ...

15 juli 1938
De Reformatie
Dr A. KUYPER
235 woorden
AAN ONZE ABONNÉ'S.

AAN ONZE ABONNÉ'S.

Tot onze blijclscliap mogen vsrij melden, dat als medewerker voor de rubriek „Zending", zulks in plaats van wijlen Ds J. D. Wielenga, is toegetreden Dr H. Bergema. ...

15 juli 1938
De Reformatie
Red.
27 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Geloof en Openbaring. Dr G. J. Heering. Geloof en Openbaring. I en II. (Van Loghum Slaterus, Arnhem. 1935 en 1937.) IV. Tenslotte is ook Heering modern, zooi merkten we aan het eind van liet derde artikel op. We vergeten bij de ...

15 juli 1938
De Reformatie
M. Vr.
2187 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Tegen den Heere en Zijn Gezalfde. 'lis toch een wonderlijk ding met de gemeente des Heeren te Jeruzalem, 't Allereerste begin van tegenstand is gekomen; 'lis nog bij dreigen gebleven. En zoo maar, zonder aarzelen, zonder eerst een diepe exegetische studie te hebben ...

15 juli 1938
De Reformatie
F. de V.
662 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Coccejaansche opvattingen in „De Heraut" af te wijzen. De draad, die door onze artikelen van de laatste weleen loopt, is gemakkelijk te grijpen, als men maar even zich herinnert, wat achtereenvolgens opgemerkt werd. Het vifas ons hierom te doen: we wilden aantoonen ...

15 juli 1938
De Reformatie
K. S.
J. S. POST.
M. VREUGDENHIL.
5727 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Over „isolement" en nog wat. II. In het vervolg van zijn stukje teekent Prof. Waterink dan een moment uit de worsteling der Vaderen en van Dr Kuyper, n.l. hun strijd hiervoor, dat het Calvinisme „den band met het volksleven in al zij ...

15 juli 1938
De Reformatie
C. V.
686 woorden
VROUWENVRAGEN

VROUWENVRAGEN

Tusschen Pro en Contra. Wat hebben we veel te praten gehad door de vrouwen vergaderingen rondom Pinksteren. Zóó, dat zelfs de mannen geïnteresseerd zaten te luisteren en af en toe ook ©ens hun meening ten beste gaven.De luslrum-bondsdag der meisjes is wel li ...

15 juli 1938
De Reformatie
W. CREMER-DE VRIES.
1687 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper Sr over öe bevoegdheid der meerdere vergaderingen. V. We willen in dit artikel enkele uitspraken uil Kuypers groote werk „Traciaal van de Reformatie der Kerken" aanhalen. Daarin vinden we immers Kuypers meest bezonnen be ...

15 juli 1938
De Reformatie
C. V.
1734 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

De Synode in Amerika wederom in zitting. Hl. Met groote letters verkondigden onze Amerikaansche bladen onlangs, dat CREEDAL REVI­ SION, Revisie der Belijdenis, aan de orde van den dag was ter Synode der Christian Reformed Church. Dat ...

15 juli 1938
De Reformatie
HENRY BEETS.
1191 woorden
ZENDING EN EVANGELISATIE

ZENDING EN EVANGELISATIE

Dr H. Bergenia. Reeds hebben onze lezers kunnen lezen, dat Dr H. Bergenia de plaats van den ons ontvallen zendingsredacteur Ds J. D. Wielenga gaat innemen. Wij verheugen ons daarover ten zeerste, en hopen dat Dr Bergema naast de andere voor de rubriek „Zending en E ...

15 juli 1938
De Reformatie
K. S.
146 woorden
van 2