GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1940-04-05
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Geloof en openbaring. IV. Dwaalwegen na de Reformatie, (b.) Was Luther zeer bang van de menschen van het „hartewcrk", niet mmder bang was hij voor de menschen van de rede-overschatting. En waarlijli, h ...

5 april 1940
De Reformatie
M. Vr.
2873 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

DE PLURIFORMITEIT EN 0N2E SYNODES. (IV.) Zeer merkwaardig vind ik voorts in het artikel van prof. Dijk (zie ons blad van 23 Febr. '40), alinea 18. We drukken ze nog eens af: 18. Onze Belijdenis sluit dus volgens Leeuwarden de „pluriformiteit" niet uit, en om ...

5 april 1940
De Reformatie
K. S.
4916 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Dominees-typen. Daar zijn preeken, die ik het best vergelijken kan bij het deftige koetsje waarin oudtijds de goedgesitueerde predikant zijn bezoeken aflegde. Het paard is goed geconserveerd, de wielen knerpen over hel grint, je krijgt een weldadige emotie als liet ...

5 april 1940
De Reformatie
N. B.
795 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Twee boeken over de zee. Zeemansleven. Redactie Prof. Dr H. Brugmans. — G. F. Callenbach N.V., Nijkerk. J. Brandenburg: Zeemolest. — Uitg. door Bosch en tKeuning N.V., Baarn.Er is wel eens over geklaagd, dat de zee een te kleine rol vervulde in onze litterat ...

5 april 1940
De Reformatie
H. S.
1492 woorden
AN HET HEERLIJK AMBT

AN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? IV. Is de tekst eenmaal gekozen, dan begint de „bewerking" daarvan.Daartoe behoort eerst de exegese.De exegese van de Heilige Sclirift is die arbeid, waarbij ik tracht uit te vinden wat God, in dat bepaalde Schriftgedeel ...

5 april 1940
De Reformatie
D. v. D.
984 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

Dr A. Kuyper over de Belijdenis. III. Het vorige artikel gaf ons in korte trekken Kuypers visie op het eigenaardige karakter eener kerkelijke belijdenis. Tevens kwam daarbij vanzelf aan de orde zijn opvatting omtrent den invloed der ...

5 april 1940
De Reformatie
C. V.
1198 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

De Schoolraad in 't goud. Dat was wel het voornaamste van de vergaderingen op onderwijsgebied in de Paascfaweek, dat de Schoolraad zijn gouden jubileum vierde.Op waardige wijze is het feit, dat in 1890 de Schoolraad werd georganiseerd, herdacht. De ouderen o ...

5 april 1940
De Reformatie
G. MEIMA.
797 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Verkeerde vraag van den heer Grashoff. Onlangs wezen we op een artikel, opgenomen in het „Leidersblad", van de hand van den heer Grashoff, rakende het verbond. Het „raakte" evenwel het verbond niet, het raakte immers kant noch wal. Van onderscheiden kant werden con ...

5 april 1940
De Reformatie
K. S.
2931 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Tweetal te: Diemen: W. Diepersloot te Holwerd en H. de Moor te Nes (Westdongeradeel).Beroepen te: Enkhuizen: C. M. van der Loo te Rijnsburg. Campen (Classis Oostfriesland): Cand. B. Heetderks, thans hulppred. te Wilsum (Graafschap BeHth ...

5 april 1940
De Reformatie
1140 woorden
AAN ONZE ABONNEES.

AAN ONZE ABONNEES.

De kwitanties voor de abonnementsgelden zijn afgegeven. Wilt U nu niet meer gireeren? ...

5 april 1940
De Reformatie
DE UITGEVERS.
13 woorden