GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

8 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1947-04-19
DE HEERLIJKHEID VAN DEN ZONE GODS.

DE HEERLIJKHEID VAN DEN ZONE GODS.

Nathanaël is in aanraking gekomen met de ergernis van het Evangelie. Bllippus roept hem toe, dat ^ Hem gevonden hebben, van Wien Mozes en de profetöi hebben gesproken, d.w.z. den Messias. Maar tegelijk zegt hij erbij: dat de Messias de zoon is van Jozef en 'komt uit Nazareth. Uit Nazareth — dat i ...

19 april 1947
De Reformatie
233 woorden
Het vierde formulier van eenigheid.

Het vierde formulier van eenigheid.

21 We hebben ons vorig artikel ingezet met eer, niet vriendelijk woord; spraken we niet-van lap-werk? Ook dezen keer moeten we wel even onbartelijk schijnen: we gebruiken wéér dat woord. U moogt, voor wat naij betreft, ook wel spreken van leg-werk.We ...

19 april 1947
De Reformatie
K. S.
1210 woorden
ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

ZELFSTANDIG OPTREDEN IN DE POLITIEK?

I. Reeds eenigen tijd houdt men onder ons zich bezig met de vraag, of niet de lierkelijlce reforniatie, waartoe wij gelcomen zijn, nadat een misdadig drijven ons had weg-gewerkt uit de kerkelijke ambtsbediening en samenleving, de bittere noodzaak meebrengt, dat we ...

19 april 1947
De Reformatie
K. S.
J. VAN KATWIJK
H. J. M.
G. A. HOEKSTRA.
5042 woorden
IS HANDHAVING VAN DE LEDEN VAN DE PARTIJ VAN DEN ARBEID BIJ HET CHR. ONDERWIJS EISCH EN CONSEQUENTIE DER INTERKERKELIJKE SAMENWERKING?

IS HANDHAVING VAN DE LEDEN VAN DE PARTIJ VAN DEN ARBEID BIJ HET CHR. ONDERWIJS EISCH EN CONSEQUENTIE DER INTERKERKELIJKE SAMENWERKING?

VI. (Slot.) 16. In de vreeze des Heeren. Er is echter nog een reden, waarom Paulus voor misverstand ten aanzien van de woorden: „Want de liefde van Christus dringt ons" bij de gemeente te Korinthe niet behoefde te vreezen. Zij vormen ...

19 april 1947
De Reformatie
H. M. MULDER.
K. v. H.
P
JASPERSE.
5166 woorden
UIT AMERIKA, VIII.

UIT AMERIKA, VIII.

Wie uit Nederland in Amerika komend, daar een poosje meeleeft wordt telkens getroffen door een zekere oppervlakkigheid, welke het amerikaansche leven in schier elk opzicht openbaart.Dat geldt ook van het vereenigingsleven, het organisatieleven van de jeugd en van mannen-en vroiiwenvereenig ...

19 april 1947
De Reformatie
v. S.
1290 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice frater.Wij zetten ons verhaal over den triumf der wereld met haar natuurwetenschap over de kerk nu voort.Russell wijst er op, dat de vinding van Copernicus nog viel in de zestiende eeuw, in de dagen der groote Reformatie, en toen niet aanstonds groote opschudding verwekte. ...

19 april 1947
De Reformatie
MARNIX.
1653 woorden
De z.g. oecumenische „synode", I.

De z.g. oecumenische „synode", I.

We hebben reeds een en ander opgemerkt over de „sj'node", die noch „oecumenisch", noch „synode" was. Maar een volledig verslag zal onze lezers wel interesseeren — ook-voor de toekomst. We vinden het in „Die Kerkblad" (Zuid-Afrika) van 7 Maart 1947, en hopen het in gedeelten achtereenvolgens te pl ...

19 april 1947
De Reformatie
K. S.
2442 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

(Onderhoudende Art. 31 K.O.) Beroepen te: Ferwerd-Hallum, Ulrum en Middelburg: Cand. J. Keuning te Baarn.Arnhem: W. Scheele te Zwijndrecht.Hilversum: L. Doekes te Rotterdam-Feyenoord. Hoogkerk (Gr.): F. Mul te Haarlemmermeer-Oostzijde.Be ...

19 april 1947
De Reformatie
110 woorden