GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

20 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1950-08-05
De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

De beteekenis van de vrijmaking voor theologie en leven

(XVI) WAAR LIGT DE GRONDFOUT? We komen nu tot het opmaken van de rekening. We hebben de gansche conceptie overzien en we komen nu tenslotte voor de laatste critische vragen te staan. We hebben ons thans rekenschap te geven van de vraag of de gratie, waarvan ...

De Reformatie
R. H. BREMMER.
1561 woorden
lets over de exegese van Openbaring 17

lets over de exegese van Openbaring 17

(VI) Bij het nagaan der gegevens, die ik rubriceerde onder II, dus de momenten uit de verklaring, die-de engel geeft van het visioen, is nu aan de beurt het derde: c) Het gaat hier om de kwestie in vs 16. Daar wordt gezegd, dat de tien hoornen op een afschuw ...

De Reformatie
B. H.
2325 woorden
„De tyrannie verdrijven...."

„De tyrannie verdrijven...."

Mogen we dr Zuidema gelooven, dan moet bij de eerstvolgende nationale feestviering, b.v. ter eere van de hooggeroemde Benelux, als in tegenwoordigheid van onze federatief-bekenden, b.v. den zeer loyalen en democratischen heer Spaak, groot-Europeeër, het Wilhelmus na de Brabangonne, c.q. de Marsei ...

De Reformatie
K. S.
1101 woorden
Aan de lezers

Aan de lezers

Een artikel voor de rubriek „Kerkelijk Leven" bleef door onvoorziene omstandigheden deze week zwerven tusschen redactietafel en zetterij. Vandaar dat de rubriek Kerkelijk Leven deze week geen vervolgstof geeft. ...

De Reformatie
K. S.
29 woorden
Giessendam

Giessendam

De (synodocratische) dominee van de uitgetredenen in Giessendam laat in zijn kerkbode eenige basgeluiden hooren tegen ons blad. Hij meent, dat het onware dingen heeft gezegd omtrent Giessendam: dat men nl. daar onzen kerkeraad zou gedagvaard hebben om hem den naam „gereformeerde kerk" te laten ve ...

De Reformatie
K. S.
396 woorden
Theologische Hoogeschool-dag 1950

Theologische Hoogeschool-dag 1950

We moeten eens even „praten". Want we zijn bang, dat enkele broeders en zusters „boos" op ons zullen worden. Dat mag echter niet en dat behoeft ook niet.Wat is n.l. het geval? Bij al de duizenden aanvragen om kaarten zijn er zooveel speciaal voor de Nieuwe Kerk, dat het onmogelijk is hiera ...

De Reformatie
J. B.
378 woorden
Naschrift:

Naschrift:

Naschrift: De (overigens prachtige) Bovenkerk heeft inderdaad het bezwaar van moeilijk verstaan op sommige plaatsen. Maar — elk jaar lééren we wat betreft de geluidsinstallatie. We kunnen geen andere hulp vinden. Tenzij weer een tent. Maar o wee. Als het regent! Conclusie: Kom gerust en denk aan ...

De Reformatie
K. S.
49 woorden
De moreele kant der zaak....

De moreele kant der zaak....

GEEN GOEDE DIENST. Pandit Nehroe, India's minister-president, heeft de vrije wereld geen goede dienst bewezen met zijn aanbod van goede diensten.Wat heeft India dan eigenlijk gedaan ? Ten eerste: de breuk van Korea overpleisteren. Voor de deur van het ...

De Reformatie
KOOPMAN.
564 woorden
Begin maar wees van voren of aan ....

Begin maar wees van voren of aan ....

Ds H. Boiuna van Assen wordt in De Roeper door ds B. A. Bos aangevallen. Dat kan ds Bouma natuurlek zelf wel opknappen. Maar zijn bestrijder haalt ook mij er weer eens bij.Het loopt nog steeds over het woord „praesenteeren" n.l., als al of niet geschikten term ter aanduiding van wat in het ...

De Reformatie
K. S.
967 woorden
„Ware kerk" en de moeder van H, de eack

„Ware kerk" en de moeder van H, de eack

„Ook verheugde zij zich, toen in 1886 te Amsterdam het Conflict uitbrak. „Dit is eeue kroon op de afscheiding", zeide zij. Toen zij zich later teleurgesteld zag in de verwachting, dat zij, die zich doleereuden noemden, zich met de afscheiding zouden vereenigen, kon hij zich dit niet verklaren. De ...

De Reformatie
F. H. V."
668 woorden
van 2