GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1951-01-06
Is Europeesche Federatievormïng raadzaam ?

Is Europeesche Federatievormïng raadzaam ?

(V) AMERIKA'S NATIONALISME. Cynische geesten hebben gezegd, da-^ de do-jihnee Amerikaan slechts één ding van zijn land vraagt, namelijk om hem met rust te laten, zoodat liij naar zijn televisieapparaat kan kijken, naar de mo-vies gaa ...

De Reformatie
Dr A. J. VERBRUGH
1821 woorden
Sacramenten instrumenten van den Heiligen Geest

Sacramenten instrumenten van den Heiligen Geest

In het vierde hoofdstuk van den brief aan de Romeinen beschrijft Paulus hoe Abraham gerechtvaardigd werd door het geloof alléén. Paulus accentueert in zijn betoog, dat Abrahams geloof hem tot gerechtigheid werd gerekend, toen hij nog onbesneden was. Daarom kan men nooit beweren dat Abraham op gro ...

De Reformatie
C. V.
1735 woorden
Nogmaals: elegant en charmant Christendom

Nogmaals: elegant en charmant Christendom

In het „Gereformeerd Weekblad" van 24 November schrijft Prof. Dr G. Brillenburg Wtirth een artikel onder het opschrift: „Charmant en elegant christendom". Hij reageert daarin zoowel op hetgeen Ds G. Visée in „De Poortwake"' als op wat D. E. C. in „De Reformatie" schreef n.a.v. een vorig artikel v ...

De Reformatie
D. E. C.
1602 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(IV) De aankondiging van de geboorte van haar Zoon kan Maria niet verwerken. Zij vraagt: hoe zal dat wezen, devidjl ik geen man beken? (vs 34).Ook Maria heeft een vraag, evenals Zacharias (vs 18). Maar haar vraag draagt een ander karakter, zooals ook wel daa ...

De Reformatie
K. MEIMA
1635 woorden
De schets van Beza (toegift). (Inzake „Amerika”)

De schets van Beza (toegift). (Inzake „Amerika”)

vóór we den draad weer opnemen, willen we een , .toegift" geven op wat in ons laatste artikel gezegd is. We gaven daar een klein gedeelte van de schets, de schematische voorstelling, die Beza in den vorm van een teekening of schetskaart heeft opgenomen in zijn Theologische Tractaten. Onze lezers ...

De Reformatie
K. S.
787 woorden
Naar „periodieke onthouding” ??

Naar „periodieke onthouding” ??

In het Septembernummer van „Moeder" komt een artikel voor van Dr J. W. Bruins van Deventer, getiteld: „De geboorteregeling".Naar aanleiding van wat in dit artikel staat, wil ik gaarne enkele opmerkingen plaatsen in dit blad; niet zoozeer om hierover met Dr Bruins te gaan discussiëeren, als ...

De Reformatie
P. JASPERSE
3569 woorden
Proceskosten studentencorps

Proceskosten studentencorps

Onze vorige verantwoording kwam tot 't cijfer f 441.38, voor de derde reeks.Sedert we de copie daarvoor verzonden mochten we wederom giften ontvangen. En wel de volgende: G. v. S. te R.-Z. f2.—; F. N. L. te B. f 2.5U; H. A. te G. fl.— (motto: , , het is toch zoo nuttig". Inderdaad); ...

De Reformatie
K. S.
374 woorden
De kwestie van het evangelisten-ambt

De kwestie van het evangelisten-ambt

(X) (Vervolg).E. We komen tot de taak van Timotheus en Titus. Wij hebben onder A een samenvattend overzicht geboden. Het meerderheidsrapport merkt dienaangaande op (bl. 9/10), dat daaruit duidelijk blijkt, „dat althans Timotheus' bevoegdheden veel verder rei ...

De Reformatie
J. FRANCKE
1403 woorden
GRONINGER Brieven

GRONINGER Brieven

Amice frater.Nietzsche, dus zei ik, had in nog een opzicht het gelijk tegenover zijn eeuw aan zijn kant, waarbij hij erger nog viel dan zij. Het is voor ons goed hierop te letten, nu wij ook door zich nog noemende Calvinisten gedurig worden uitgenoodigd Europeaan te worden, lieden van Euro ...

De Reformatie
MARNIX
1602 woorden
Vrouwtjes op Nieuwjaar

Vrouwtjes op Nieuwjaar

Amice, Ziezoo, de oudejaarsavond is voorbij, de nieuwjaarsdrukte is doorstaan, en je bent weer aan het werk getogen, lioor ik. Flink zoo. 't Werd tijd. Want 't wès al tijd.En wat nu ? De heele zaak ad acta leggen ? „Tot 't volgend jaar weer", zooals de kinderen op 5 December zingen ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR
1949 woorden
van 2