GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

14 resultaten
Filteren
van 2
H. J. SCHILDER.
Het laboratorium geopend

Het laboratorium geopend

UIT DE SCHRIFT(NIEUWJAAR).In de theologie is bekend de stelling, dat hetgeen vóórop gaat in Gods besluiten, het laatste is in de uitvoering daarvan. Met behulp van die stelregel werd er dan weer teruggeredeneerd: wat het laatste is — zaligheid ener-, verdoemenis anderzijds — moet he ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER.
1494 woorden
Verscherpte schatting van den schoot der Kerk

Verscherpte schatting van den schoot der Kerk

, opdat de prediking van het evangelie haar kracht zou hebben, heeft Hij DEZEN SCHAT BIJ DE KERK IN BEWARING GEGEVEN".„....DE KERK, IN WIER SCHOOT GOD WIL, DAT ZIJN KINDEREN VERZAMELD WORDEN niet alleen opdat ze door haar moeite en dienst gevoed worden, zoolang ze zuigelingen en kinderen w ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER.
4542 woorden
Is zij UW moeder - waar is haar eer?

Is zij UW moeder - waar is haar eer?

(Antwoord op een „appèl")In het eerste deel van dit opschrift herkent de Schriftlezer een - vftriatie op de vraag, die God stelt door den profeet Maleachi, wanneer Hij gaat twisten met de ambtsdragers die den dienst in het heiligdom onder schoonen schijn grondig misvormden. God Almachtig b ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER.
5950 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

We geven hier het slot van het ingezonden stuk. Sprekende over den door hen geschorsten „groven zondaar" (!) diaken Hoekstra, merken inzenders op: Hij is bij herhaling attent gemaakt op de inconsequentie, dat hij den kerlceraad van 'Sexbierum opwekte tot vrijmaking, maar dat hij na afwijzi ...

De Reformatie
Dr J. Schelhaas
Ds L. van Urk.
K. S.
H. J. SCHILDER.
w. g. S.
4402 woorden
Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

(Bij het jubileum van Prof. Greijdanus)Hier volgt op verzoek van den hoofdredacteur de tekst van de toespraak, door ondergeteekende namens de „jongere oud-leerlingen" gehouden ter gelegenheid van de huldiging van Professor Dr. S. Greijdanus vanwege zijn 30-jarig ambtsjubileum als hoogleera ...

De Reformatie
H. J. S.
H. J. SCHILDER.
C. J. KETEL.
C. V.
11751 woorden
OVER LINGGADJATI EN.... DE LEERUITSPRAKEN, I.

OVER LINGGADJATI EN.... DE LEERUITSPRAKEN, I.

Het is wel een ontzaghjke tijd, waarin wij het nieuwe jaar begonnen zijn. Een jaarwisseling hébben wij beleefd, die van historische beteekenis zal zijn voor ons land, voor heel de wereld. En dan denken wij nu _ vooral aan dat ééne punt, dat nog maar al te zeer onder de kersttakken gecamoufleerd e ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER.
1135 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DE ONTDOKEN SCHULDVRAAG DEN KERKMOORD. 1) VAN Brachten wij een vorig maal aan het licht, hetgeen de Acta der 'Synode 1943-'45 aangaande de kerk van Bergsohenlioek verzviregen, — thans valt tegen dien achtergrond des te scherper licht op hetgeen zij dienaangaande ve ...

De Reformatie
w. g. L. SCHOOF
H. J. SCHILDER
H. J. SCHILDER.
K. S.
3639 woorden
KERKLIJK LEVEN

KERKLIJK LEVEN

HET MES OP TAFEL! i) „Het mes op tafel!" — zoo luidde onze conclusie in een voorgaand artikel 2), dat de synodale „Acta" 1943-'45 onderzocht. Het wapen op de rechtbank — dat is niet hatelijk, maar dat is de eerste eisch van gerechtigheid en barmhartigheid beide, ov ...

De Reformatie
L. Schoof
G. van der Kaaden
w. g. E. D. Kraan
H. J. SCHILDER.
2505 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

HET MES VAN DEN KERKMOQRD BEGRAVEN. Hebben wij in een vong artikel onderzwcht hetgeen de Acta 1934-'4g wel en niet opnemen inzake het geval van wering van een candidaat — ditmaal zij het onderzoek voortgezet voor wat betreft de synodale handelingen betreffende de k ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER.
1770 woorden
van 2