GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefl-beweBlng. VI. (Slot.) Het is uit wat tot dusver bespipoken werd wel duidelijk geworden dat Inayat Khan om een oveteenstemming tusschen de heidensche godsdiensten en het christendom mogelijk te maken noodzakelijk er toe komen moest om alie fun dam en ...

De Reformatie
H. M.
1500 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

I Kagawa en het Christendom. Het is al weer eenige jaren geleden, dat het eerste boek van Kagawa in het Nederlandsch vertaald, het licht zag en de aandacht vestigde op den persoon en den arbeid van den man, die in weinig JRren heol J ...

De Reformatie
H. M.
1874 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en het Christendom. II. Toyohiko Kagawa werd geboren in Juli van het jaar 1888. Zijn vader, die een tijdlang een zeer hooge functie in het publieke leven van Japan innam — hij was een der intieme raadgevers van den keizex — on ...

De Reformatie
H. M.
1796 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en het Christendom. III. In een van de eerste hoofdstukken van zijn boek „Levensvernieuwing" — een boek, dat, naar het oordeel van den enthousiasten inleider. Dr Kenneth Saunders, op de meest eenvoudige wijze de grondslagen va ...

De Reformatie
H. M.
1744 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en liet Ciiristendom. IV. Het is niel gemakkelijk een zuiveren indruk te geven van wat Kagawa leert aangaande Jezus Christus. Dr van Beusekom maakt in zijn geschrift ergens de opmerking dat de dogmatiek van Kagawa geen omvangr ...

De Reformatie
H. M.
1753 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en het Christendom. V. Het is ook van belang na te gaan, hoe Kagawa zich uitspreekt over de kerk. Nadat geconstateerd moest worden dat door hem het principiëele onderscheid tusschen liet christendom en de andere godsdiensten e ...

De Reformatie
H. M.
1836 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Kagawa en het Christendom. VI. Men zal uit de voorgaande artikelen reeds begrepen hebben, dat het groote verschil tusschen Kagawa en ons ligt in de beschouwing van de Heilige Schrift. Wij gelooven, dat nu God zich aan ons heeft geope ...

De Reformatie
H. M.
1807 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Melchizedek, de Koning van Salem. VIL HOOFDSTUK V. Hst ostreden van Mslchizedek. § 21. Het optreden van Melchizedek bestaat allereerst hierin, dat hij Abraham huldigt. H ...

De Reformatie
H. M.
2393 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Barchem-Beweging. I. Boven deze artikelenreeks staat zooals men ziet: de Barchem-beweging._pi; 7011 ook iets aiidiprs hojrfin geplaatst kiitinen worden. Eenige aarzeling heeft er ook bestaan of het niet beter geweest zou zi ...

De Reformatie
H. M.
1689 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Earcbem-BewegiEig. 11. Nederland is één van de landen, waar de gedacliten, te Woodbrooke uitgespi'oken, het eerst en het sterkst weerklank hebben gevonden. Dat dit geschieden kon is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat Dr Rendel Harris als Directo ...

De Reformatie
H. M.
1655 woorden
van 7