GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
Dr Kuyper en het Joodsche probleem.

Dr Kuyper en het Joodsche probleem.

Het was in de maand September dertig jaar geleden, dat Dr A. Kuyper de voorrede schreef bij het eerste deel van zijn tweedeelig vs^erk: , „Om de oude Wereldzee", waarin ook het Joodsche probleem breedvoerig door hem besproken wordt.Sindsdien is er op de wereld veel veranderd; vete probleme ...

De Reformatie
H. M.
1550 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

A. Goeman. „Dooventroost". „Effatha" — Voorburg.We hebben bij de bespreking van het gedenkboek van „Effatha", dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van genoemde vereeniging is lütgeliomen, kunnen wijzen op het groote werli, dat te Voorburg in het belang van doofstomme kinderen e ...

De Reformatie
H. M.
222 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Naar aanleiding van mijne bespreking van het „Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerk van Watergraafsmeer" schreef Ds J. D. Boerkoel mij: „Gaarne deel ik U mede, dat er in Watergraafsmeer wel een door den Kerkeraad benoemden correspondent betreffende contributies voor de Theologische Hoogesc ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. M.
768 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

In No. 10 van „De Reformatie" plaatste de Redactie een „stem uit onze Kerken", waarin — zeer kort om de beperking, , aan izulfce stemmen opgelegd — herinnerd werd aan het woord van den Koning der Kerk: „dat zij' (n.l. alle geloovigen) in Ons één zija, opdat de wereld gelo'Ove, dat Gij Mi| gezonde ...

De Reformatie
H. M.
REDACTIE.
G. EIGENHUIS.
B. W.]
1389 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

In het vierde of laatste (voorloopig althans; stuk van de Biographie van Prof. Dr H. Bavinck spreekt de Schrijver over de moeilijkheden, waarmede de groote man te worstelen had, ook nog in zijn laatste levensjaren, als hij het wereldgebeuren naging. De oorlog van 1914 heeft die problemen niet nad ...

De Reformatie
H. M.
674 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

De nihilistische Revolutie. I. Verschillende Fransche bladen, zoo lezen we vandaag weer, zijn van oordeel dat men niet oprecht gelooven kan aan de verklaringen en verzekeringen, die Rijkskanselier Hitler gedaan heeft in de vergaderin ...

De Reformatie
H. M.
1402 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Christendom en sociale practijk.) Ieder jaar wordt er een serie voordrachten gegeven in de Colgate Rochester Divinity School over onderwerpen die betrekking hebben op het christendom „in zijn sociale prediking en toepassing". Deze lezingen, die onder den naam: Raus ...

De Reformatie
H. M.
1620 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

„OpmarsGii in de Mlddellandscbe zee". De boeken die in de Nederlandfeche Keurboekerijwereldspiegel uitkomen, vormen een aparte serie en „beoogen het leeren kennen en begrijpen van degrootewereldstroomingen mogelijk te maken." i) Als nummer 1 van deze serie is versc ...

De Reformatie
H. M.
1726 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Gedenkboek Effatha 1888-1938. In de rubriek: Het boek van de week, worden meestal boeken besproken, {Me gesclireven zijn door iemand die een scherpen kijk heeft op, of een duidelijke uiteenzetting geeft van een of ander vraagstuk; of ook boeken^ die voor ons christ ...

De Reformatie
H. M.
1790 woorden
Het heengaan van Ds. Wisse.

Het heengaan van Ds. Wisse.

Het heengaan van Ds.. Wisse wekt algemeene verwondering, 't Is te begrijpen. i)B.. Wisse was iemand met izeer rijke gaven'. Hij heeft mei; de van Go'd ontvangen feaven gewerkt. Gewerkt i; a de Kerk, ge-werkt op het imaiatschappelijk erf. Hem te booren bepleiten de zaak des Heeren was een g.enot. ...

De Reformatie
C. DIEMER.
Red.
H. M.
1178 woorden
van 7