GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
Het heengaan van Ds. Wisse.

Het heengaan van Ds. Wisse.

Het heengaan van Ds.. Wisse wekt algemeene verwondering, 't Is te begrijpen. i)B.. Wisse was iemand met izeer rijke gaven'. Hij heeft mei; de van Go'd ontvangen feaven gewerkt. Gewerkt i; a de Kerk, ge-werkt op het imaiatschappelijk erf. Hem te booren bepleiten de zaak des Heeren was een g.enot. ...

De Reformatie
C. DIEMER.
Red.
H. M.
1178 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

In No. 10 van „De Reformatie" plaatste de Redactie een „stem uit onze Kerken", waarin — zeer kort om de beperking, , aan izulfce stemmen opgelegd — herinnerd werd aan het woord van den Koning der Kerk: „dat zij' (n.l. alle geloovigen) in Ons één zija, opdat de wereld gelo'Ove, dat Gij Mi| gezonde ...

De Reformatie
H. M.
REDACTIE.
G. EIGENHUIS.
B. W.]
1389 woorden
Niet uit den weg.

Niet uit den weg.

Dat is een moedig woord van Dir De Moor in „De Reformatie" van 7 April ji.l.; „Maar voor vrees ga ik niet uit den Wegj." Ik mag wel herinneren, dat Div De Moor de oude manier van psalmgezang weer wil zien invoeren, en als dan een briefschrijlver vreest voor „stormen van verontwaardig'ing, tegenst ...

De Reformatie
H. M.
De M.
E. K. S.
2311 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

In het vierde of laatste (voorloopig althans; stuk van de Biographie van Prof. Dr H. Bavinck spreekt de Schrijver over de moeilijkheden, waarmede de groote man te worstelen had, ook nog in zijn laatste levensjaren, als hij het wereldgebeuren naging. De oorlog van 1914 heeft die problemen niet nad ...

De Reformatie
H. M.
674 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VII.) Inzake het Schriftbewijs lieten we Prof. Noordtzij spreken. Thans willen we eon en ander opmerken met betrekking tot het Nieuwe Testament.Gelijk het in de bespreking van het Oude Testament liep over de beteekenis van het begri ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
3915 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Veiligheid voor in- en nitwendigen mensch. (Pas ch en.)In plaats van de gev/one artikelen, die ik ditmaal laat rusten, met het oog op het Paaschfeest, geef ik hier (tevens aan een verzoek voldoende) een schets over Psalm 16 : 9—11. De telcst is ons allen bek ...

De Reformatie
K. S.
L. VAN ANDEL.
J. M. S.
H. M.
4660 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Dreigende Defonnatie". Mede ter voldoening aan een geuiten wenscli van eenige lezers, die „al overtuigd" waren, lieb ik besloten, de besprelcing van Prof. Hepps broctiures, al lian ilc ze nog niet staken, omdat dit mij ongeoorloofd lijkt, toch wat minder ruimte vo ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
3065 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Stemüus-varla. Onlangs kreeg ik bezoek van een jeugdigen slaalsman. Hij droeg een liberalen naam, maaï daarover leed hij dagelijks smart. Om hem over dien naam te troosten, noemen zijn vrienden hem ook wel „de kleine Albarda". En Wijnkoop, 'die zeer mensehlievend i ...

De Reformatie
N. B.
H. M.
2432 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksterarmosds en Pinksterrjjkdora. Ook op den Pinksterzondag doet de kerk des rieeren belijdenis van liaar algemeen en ongeitwijfeld christelijk geloof. En zij spreekt liet dan weer uit, bij monde van een van haar ambtsdragers: Ik geloof in Jezus Christus, Godis ...

De Reformatie
H. M.
1643 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De vergelijking in de gemeene-gratie-leer. (I.) Over de leer der „algemeene genade" (of „gemeene gratie") is, men herinnert het zich wel, verschil van meening gerezen. Of men in betrekking tot dit punt een rustige bespreking elkander bij nader inzien weer zal helpe ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
J. M. J. B.
J. M. J. BRANTS.
3263 woorden
van 7