GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksterarmosds en Pinksterrjjkdora. Ook op den Pinksterzondag doet de kerk des rieeren belijdenis van liaar algemeen en ongeitwijfeld christelijk geloof. En zij spreekt liet dan weer uit, bij monde van een van haar ambtsdragers: Ik geloof in Jezus Christus, Godis ...

14 mei 1937
De Reformatie
H. M.
1643 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy-Stelsel. I. De menschen, die na het intreden van de zoiidie, leven buiten het licht van God's bljaondteiie openbaïlnig, op de aaTde, die „dioomen en disiteiLem, " voQirtba'engt, kunnen vool-al tweeërlei hioiudiing aaniiem ...

10 september 1937
De Reformatie
H. M.
2561 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy'Stelsel. , 11.Hebben wij dus reeds groote bezwaren tegen het schrijven van dergehjke boeken, deze bezwaren vermeerderen nog als •wij kennis gaan nemen van die beginselen, die Bellamy lin zijn gesdhriflen gepropageerd! heeft en van de methoiden di ...

17 september 1937
De Reformatie
H. M.
2648 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het Bellamy-Stelsel. III. Zeer ernstig bezwaar moet ingebracht wordlen t^en het feit dat in den staat van BeUamy alle dingen zonder eenig ondigrscheidi, in wirband gezien moeten worden met de economische gelijik- 'beid en daaruit ver ...

24 september 1937
De Reformatie
H. M.
2097 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Jona's prediking te Ninevé. Wat er ook van de prediking graegd mag wvjrden, die Jona gehouden heeft op de straten en pleinen van Ninevé, dit is in elk geval zekeli", dat hij in 't brengen daarvan de echte profeet dies Heeren is geweest. Jona heeft niet zichzelf en ...

8 oktober 1937
De Reformatie
H. M.
772 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi'beweging. n. Amerika is heL land geweesl, waar Inayat Khan in 1910 zijn groote tournee aanvangt om de wijsheid van liet Soefisme te brengen in de Westersche landen. Vergezeld van zijn twee broers: Maheboob Khan en Musheraff ...

12 januari 1940
De Reformatie
H. M.
1448 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi-beweglüO. I. Onderde bewegingen die in den tegenwoordigeu tijd liier en. daar den modernen mensch trekken, behoort ook de Soefi-beweging. Hiet is met deze strooming toch nog, weelr aiiders gesteld dan met de Oxford-groep of ...

5 januari 1940
De Reformatie
H. M.
1567 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

'': • De Soefi-bewegiag.IV, In overeenstemming met de gedachten, in het vorige artikel besproken, heeft Inayat Klian voor de Soefi-beweging een universeelen Eeircdienst ontworpen, waarin het Cliristendom, het Mohammedanisme, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, eigenlijk gezegd, alle god ...

26 januari 1940
De Reformatie
H. M.
1737 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi-beweging. III. Er zijn tien vooi-name Soefi-gedaclilen, dia in bijna alle geschriften van d-e beweging te vinden zijn en tegelijk besproken worden. De eerste vier daarvan luiden: 1, Er is één God, de Eeuwige, liet Een ...

19 januari 1940
De Reformatie
H. M.
1825 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi-beweging. De eeredienst der Universeele aanbidding, die Inayat Klian hoeft ontworpen, is bestemd om personen van versclüliende godsdienstige overtuiging nader tol elkander te brengen en met elliaar te doen samengaan. Ze is voor den ecliten Soefi liot ware ...

2 februari 1940
De Reformatie
H. M.
1753 woorden
van 7