GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67 resultaten
Filteren
van 7
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het karakter van de verschijning van Paulus. De openbaring van den verhoogden Christus aan Paulus is zonder twijfel anders geweest dan do verschijningen van den verrezen Christus üi de dagen tusschen opstanding en hemelvaart. Bij de verschijningen na Zijn opstandin ...

De Reformatie
H. M.
982 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Pascben.Gemeenscbap.Maria Magdalena, die een ontmoeting met den Opgestanen Christus gehad heeft in den hof van Jozef van Arimathea, ontvangt hier de opdracht om de Paaschboodschap aan de discipelen te brengen. Jezus Christus zegt tot haar: Ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik va ...

De Reformatie
H. M.
682 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Petrus inüachtig gemaakt.God de Heere, Die Petrus teruggebracht heeft lot den God van zijn leven, heeft daarvoor een wonderen samenloop van omstandigheden willen benutten.Allereerst: er kraait een haan. Hel geluid van een haan, die hel eerste schijnsel van hel dagliclit begroet, wor ...

De Reformatie
H. M.
775 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefl-beweBlng. VI. (Slot.) Het is uit wat tot dusver bespipoken werd wel duidelijk geworden dat Inayat Khan om een oveteenstemming tusschen de heidensche godsdiensten en het christendom mogelijk te maken noodzakelijk er toe komen moest om alie fun dam en ...

De Reformatie
H. M.
1500 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi-beweging. De eeredienst der Universeele aanbidding, die Inayat Klian hoeft ontworpen, is bestemd om personen van versclüliende godsdienstige overtuiging nader tol elkander te brengen en met elliaar te doen samengaan. Ze is voor den ecliten Soefi liot ware ...

De Reformatie
H. M.
1753 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

'': • De Soefi-bewegiag.IV, In overeenstemming met de gedachten, in het vorige artikel besproken, heeft Inayat Klian voor de Soefi-beweging een universeelen Eeircdienst ontworpen, waarin het Cliristendom, het Mohammedanisme, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, eigenlijk gezegd, alle god ...

De Reformatie
H. M.
1737 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi-beweging. III. Er zijn tien vooi-name Soefi-gedaclilen, dia in bijna alle geschriften van d-e beweging te vinden zijn en tegelijk besproken worden. De eerste vier daarvan luiden: 1, Er is één God, de Eeuwige, liet Een ...

De Reformatie
H. M.
1825 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi'beweging. n. Amerika is heL land geweesl, waar Inayat Khan in 1910 zijn groote tournee aanvangt om de wijsheid van liet Soefisme te brengen in de Westersche landen. Vergezeld van zijn twee broers: Maheboob Khan en Musheraff ...

De Reformatie
H. M.
1448 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De Soefi-beweglüO. I. Onderde bewegingen die in den tegenwoordigeu tijd liier en. daar den modernen mensch trekken, behoort ook de Soefi-beweging. Hiet is met deze strooming toch nog, weelr aiiders gesteld dan met de Oxford-groep of ...

De Reformatie
H. M.
1567 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Jezus Christus, Abrabam's Zaad. III. Abraham's geslacht in Christus vereenigd.JuisL in den tijd, dat Mattheüs onder de drijving van den Heiligen Geest zijn evangeliebeschrijving te boek stelde, waren er hevige debatten gaandie ...

De Reformatie
H. M.
1224 woorden
van 7