GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (VI.) Verleden week lieten we Prof. Dr A. Noordtzij aan het woord. Wat deze in zijn kommentaar op Ezechiël opmerkte, wees duidelijk uit, dat (tenzij deze theoloog er niets van zou begrepen hebben), de tegenwoordige hanteering van den term „ ...

12 maart 1937
De Reformatie
K. S.
J. M. S.
C. V.
7641 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Geelkerken-Wisse. Het onderstaande plaats ik niet, om ds G. Wisse> lastig te vallen. De ChristeHjk-Gereformeerde leiders zorgen er in den regel wel vooi-, dat zij zich zelf lastig vallen. Maar om twee redenen geef ik een plaats aan onderstaand artikeltje van Ama ...

25 maart 1926
De Reformatie
K. S.
7577 woorden
Meditatie naar aanleiding van Dr A. Kuypers „Scolastica”.

Meditatie naar aanleiding van Dr A. Kuypers „Scolastica”.

Ongeveer een maand geleden ia het, 'twas 24 September 1937, dat te Berlijn de boulevard „Unter den Linden" in feestverlichtiag straalde: Mussohni was op komst. In Nanking schetterde toen de luid^ spreker een vroolijk amerikaansch matrozenliedje over de stad, ter bewaring van het „moreel" der burg ...

29 oktober 1937
De Reformatie
K. S.
7567 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

INDRUKKEN VAN DE GENERALE SYNODE, I. De bidstond. Groningen, de stad van de eerste ge won e^) Generale Synode na de vrijmaking — dit was een goede gedachte. Metropolen met „moederkerken" of „voornamere" kerken kennen wij niet: ze ver ...

4 mei 1946
De Reformatie
K. S.
P. DEDDENS.
DE REDACTIE.
C. LETTINGA
S. GREIJDANUS.
7480 woorden
KERKLIJK LEVEN

KERKLIJK LEVEN

SAMENSPREKING, AL OF NIET ? Ten vervolge op hetgeen wij over deze aangelegenheid reeds eerder publiceerden, berichten we, dat volgende brief inkwam bij de hierna te noemen deputaten: Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Zwolle Oct. 1946. Aan de deputaten van de Gen ...

26 oktober 1946
De Reformatie
(w.g.) H. A. MUNNIK
(w.g.) S. G. DE GRAAF
(w.g.) C. VAN DER WOUDE
(w.g.) L. VAN DER ZANDEN
K. S.
HET COMITé.
7405 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Nihilisme". Prof. Hepp heeft een gruwelijke ontdekking gedaan. Hij is een verschrikkelijk monster op het spoor gekomen. Een monster levend nog wel op het gereformeerde erft Reeds eerder had hij de sporen ervan ontdekt, de lucht ervan geroken. Nu evenwel is het ond ...

2 september 1938
De Reformatie
C. V.
K. S.
7307 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Het Ned. Chr. Fersburean. Verleden week wees ik reeds zelf op de schandelijke artikelen van Ds G. H. Eerstens orgaan „De Banier". Uit den oorlog, die aan de Vrije Universiteit woedt, slaat hij munt. De volmaakt ondeskundige schrijver gaf aan twee menschen de schuld ...

26 februari 1937
De Reformatie
J. PRINS
K. S.
7290 woorden
Dr Kuyper over het Calvinisme.

Dr Kuyper over het Calvinisme.

In October 1898 heeft Dr A. Kuyper te Princeton (N. J.) zijn bekende zes Stone-lezüigen gehouden over „Het Calvinisme". Nog één jaar, en westaan 'daar al weer volle veertig jaar van af. Toen Kuyp'er ze uitsprak had de principiëele strijd' tot bewaring, voor de wereld, van „de christelijke erfenis ...

29 oktober 1937
De Reformatie
K. S.
7253 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (II.) Een al te zware strijd gestreden? „Als ik mij niet vergis" — aldus ds Hoeksema — dan is het het oordeel van den bezoeker uit Nederland, „dat wij een al te zwaren strijd gestreden hebben in 1924 over de kwestie der gemeene gratie". „En ...

19 mei 1939
De Reformatie
K. S.
H. HOEKSEMA.
S. GREIJDANUS.
POST.
G. B.
7249 woorden
Mag met een verbeterde bijbelverklaring langer gedraald ?

Mag met een verbeterde bijbelverklaring langer gedraald ?

I. Niet zonder opzet goten we het opschrift boven deze artikelenreeks in dezen vorm.Er is ons v©el aan gelegen, dat onze bedoeling van het begin af doorzichtig ziji.In de vraag: „mag met oen verbeterde bijbelvertaling langer gedraald? " ligt het ontke ...

2 oktober 1925
De Reformatie
HEPP.
K. S.
7234 woorden
van 324