GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

3.236 resultaten
Filteren
van 324
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods”. (VIII.) We konden deze week nog •wel even doorpraten over wat blijkens ons vorig nummer een predikant noemde het „eerstgeboorterecht". • We herinnerden aan het werk van de predikanten K. J. Pieters en J. R. Kreulen, wier geschrift kerkelijk geap ...

25 augustus 1939
De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
H. M.
T. TIELEMAN.
K. SCHILDER.
G. B.
7087 woorden
CENTRAAL, COMITé VAN  ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

CENTRAAL, COMITé VAN ANTIKEVOL. KIESVEREENIGENGEN.

's-GRAVBNHAGE, 11 Maart 1949. Aan de Heren Prof. Dr K. Schilder c.s. Vloeddijk 14, Kampen.H-ooggeachte Heren, In antwoord op Uw brief d.d. 10 Januari 1.1. en In samenhang met Uw brief d.d. 26 Mei 1948, en de bespreking van U met ons Moderamen op 14 Ju ...

7 mei 1949
De Reformatie
J. SCHOUTEN.
Ir H. VAN RIESSEN.
A. ZIJLSTRA.
C. VEENHOF.
R. H. BREMMER.
H. M. MULDER.
H. HOEK.
P. JONGELING.
P. GROEN.
C. DE JONG.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
P. DEDDENS.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
K. S.
7049 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Amerika. (V.) In zijn verleden week door ons geciteerde opmerkingen aangaande de oorzaken of aanleidingen van de scheuring van 1924 bracht ds Hoeksema ook „den steeds toenemenden geest van wereldgelijkvormigheid" ter sprake. Wij beloofden, daarop te ...

9 juni 1939
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
7034 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Eene aanvaardbare verklaring van het wonder? Op de jongste wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit te Arnhem, IE Juli j.l., heeft Dr J. P. van Rooyen een, ook in druk verschenen, referaat gehouden over Toeval en Voorzienigheid. De bespreking van dit interessante, schoongestelde ...

11 augustus 1939
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
G. B.
7023 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

„Het verbond Gods”. (V.) Verleden week beloofden we, nog wat uit de oude doos te zullen ophalen.We gaan daartoe weer een uitstapje maken eerst naar de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, en daarna naar die in Amerika. De eene wil met ons niet samen ...

4 augustus 1939
De Reformatie
K.S.
K. S.
R. G. B.
6917 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepps misverstanden inzake de algemeene genade. (VI.) Kwade gevolgen van Prof. Hepps vei-bondsbeschouwing. (I.)Een zóó geïsoleerde opvatting betreffende het verbond, als Prof. Hepp bleek te huldigen in krasse uitspraken, moet haar kwade gevolgen dragen ...

10 december 1937
De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
6910 woorden
De reformatie van „De Reformatie”

De reformatie van „De Reformatie”

We mogen tegen den dag der verschijning van dit nummer terugzien op een dertig-jarig bestaan en een gedurende vijf en twintig jaren verschijnen van ons blad. De vijf jaren, die de Hitlertyrannen ons hebben afgenomen voor wat het drukken betreft, hebben ons inzake het voortbestaan van het orgaan n ...

7 oktober 1950
De Reformatie
K. S.
6883 woorden
NAAR AMERIKA.

NAAR AMERIKA.

Bij zijn heengaan naar Amerika wenschen we onzen Redacteur eene voorspoedige en goede reis. De Heere beware hem op de groote wateren, en behoede hem in het uitgestrekte land aan den overkant van den Oceaan. Hij sterke hem daar tot zijn velerlei werkzaamheden, en geve hem een goeden ingang. ...

16 augustus 1947
De Reformatie
S. GREIJDANUS.
K. S.
B. HOLWERDA.
6836 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Ds H. A. Stel over het voorstel Assen. Ds H. A. Stel schrijft in K'b. Z.H. Zuid: Hoe hebben de Synod, gebonden kerken nu deze kans van twee jaren benut? Ze hebben die schoon voorbij laten gaan en alleen maar wat gehakketakt over het „voorshands alleen schrif ...

25 september 1948
De Reformatie
K. S.
6802 woorden
KERKELUKLEVEN

KERKELUKLEVEN

„Het verbond Gods". (II.) Verleden weeli merkten we op, dat de stelling van prof. Aalders, volgens welke zonder eenigen twijfel (!) de deelgenooten van het genade verbond de uitverkorenen zijn, en derhalve (!) verbond en uitverkiezing quantitatief identiek zijn, oo ...

14 juli 1939
De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
Ds. A. H. VAN MINNEN
Ds T. J. HAGEN
G. B.
6795 woorden
van 324