GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

NA DE KABINETSCRISIS. Na twee niaanden martelende kabinetscrisis Nederland weer een ministerie. heeftWie land en volk liefheeft, heeft met grote zorg de ontwikkeling der dingen gade geslagen. De „democratie'' werd immers door wat in en om deze crisis geschie ...

De Reformatie
C. V.
w. g. Ds R. E. SLUITER
Em. Pred. Chr. Geref. Kerk.
2356 woorden
Wijzigingen Handboek 1952

Wijzigingen Handboek 1952

Blz. 10 GRONINGEN. Adres kerkeraad: T. Mooibroek, p.a. Kerkelijk Bureau, Herman Colleniusstr. 13. Regeling predikbeurten: K. Kleine, Akkerstr. 18a. Kerkelijk Bureau: voor inzending van alle stukken voor kerkeraad en boekhouder: Herman Colleniusstr. 13. (38)Blz. 12 Blz. 20 ONDERDENDAM. Adre ...

De Reformatie
C. V.
427 woorden
De doorbraak van de „doorbraak" II (slot)

De doorbraak van de „doorbraak" II (slot)

Voor nog één wil ik ditmaal de aandacht vragen. Want ze is van een man, die steeds met waarlijk profetische visie het gehele menselijke leven bezag, beoordeelde en leidde. Ik bedoel Ds J. C. Sikkel.Gedurende heel zijn publieke. werkzaamheid leefde hij fel mee in de politieke strijd. Hij wa ...

De Reformatie
C. V.
2261 woorden
De doorbraak van de „doorbraak”

De doorbraak van de „doorbraak”

I Wanneer men zich ernstig met het verschijnsel van de , , doorbraak" bezig houdt, moet vanzelf de vraag opkomen: hoe komt het toch, dat de idee van de „doorbraak" na de tweede wereldoorlog zo snel en zo krachtig in de christelijke wereld indringt en in de harten v ...

De Reformatie
C. V.
2254 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DE OLYMPISCHE SPELEN EN NOG WAT. De olympische spelen van 1952 zijn weer voorbij. Een nieuwe „olympiade", welke culmineren zal in nieuwe spelen, is begonnen.De pas gehouden spelen hebben de „beschaafde wereld" zo bezig gehouden, ja, gefascineerd, als geen en ...

De Reformatie
C. V.
3782 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

UIT DE CANADESE GEREF. KERKEN. Er zit leven in onze jonge Canadese zusterkerken.Ze groeien in aantal, want de stroom immigranten neemt in omvang nog steeds niet af. Maar, wat van meer belang is, ze zijn ook bizonder actief.Sinds Juni van dit jaar word ...

De Reformatie
C. V.
1688 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

DS ALGRA STELT ZICH VOOR. . Zoals onze lezers bekend is, zal, zo de HERE wil. Ds Algra van Waardhuizen naar Borneo vertrekken om daar onder de Daya's of Daja's (ik gebruik d i t woord, omdat Ds Algra het ook doet, vroeger heeft men niij een en ander bijgebracht ove ...

De Reformatie
C. V.
1117 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

OVER GEBEDSSAMENKOIViSTEN MET HET OOG OP DE „HERENIGING". Er heeft zich onlangs een landelijk comité gevormd tot het houden van gebedssamenkomsten om te komen tot „hereniging" van de Gereformeerde Kerken.Uit de kring van hen die dit comité vormden was een ti ...

De Reformatie
C. V.
1316 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

NOG EEN BELANGRIJK STUK OMTRENT DE KERK. In een vorig nummer van „De Reformatie" publiceerde ik de eindredactie van de bekende stellingen omtrent de kerk, welke indertijd door Prof. Schilder in „De Reformatie" werden bekend gemaakt.In mijn bezit is nóg een b ...

De Reformatie
C. V.
2040 woorden
„DOORBRAAK” (II, slot)

„DOORBRAAK” (II, slot)

De „doorbraak" is er voorts ook in volle omvang in het najagen van federalistische idealen, zoals dat momenteel door de christelijke partijen geschiedt.Wanneer men zo denkt als Prof. Diepenhorst — en hij vertegenwoordigt de dominerende stroming in de wereld van de officiële christelijke po ...

De Reformatie
C. V.
1340 woorden
van 31