GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

STELLINGEN OMTRENT DE KERK. Voor de wereldoorlog publiceerde Prof. Schilder in „De Reformatie" eens een aantal stellingen omtrent de kerk. Ze zijn voor het verstaan van zijn visie in deze van zeer grote betekenis. In mijn bezit is een exemplaar van deze stellingen, ...

De Reformatie
C. V.
4718 woorden
„DOORBRAAK” (I)

„DOORBRAAK” (I)

In zijn recensie van Zijlstra's boek , .Tenzij", een recensie, welke in het najaar van 1951 verscheen, verzekerde Prof. Mekkes, dat de „voorspitsen van de Doorbraak hoe langer hoe meer opschuiven in onze richting".Men merkt, dat Prof. M. het woord Doorbraak met een hoofdletter schreef. Zon ...

De Reformatie
C. V.
2301 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

HET SCHEEFGEZAKTE HUIS. Zoals in ons blad reeds enkele malen werd gezegd, begint er hier en daar enig besef te komen, dat het niet goed gaat in de wereld der officiële christelijke politiek.Ik geloof niet, dat men het sterker dan zó mag zeggen. Meer dan enig ...

De Reformatie
C. V.
4251 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

ACTA SYNODE KAMPEN. Later dan gewoonlijk geschiedt zijn de Acta van de laatst gehouden synode verschenen; wil men de overschrijding van de normale tijdgrens als een minus aanmerken, dan wordt naar onze mening dit deficit overtroffen door een plus aan accuratesse: d ...

De Reformatie
P. D.
C. V.
921 woorden
TOT ZONDE GEMAAKT ¹)

TOT ZONDE GEMAAKT ¹)

UIT DE SCHRIFTEr zijn in het evangelie, zoals Paulus dat ook nu nog in de wereld verkondigt, diepten, die ons doen sidderen en hoogten, die ons doen duizelen.In het woord, dat ik u voorlas, liggen die diepten en hoogten vlak naast elkaar. Paulus zet ze als het ware zó voor ons, dat ...

De Reformatie
C. V.
2950 woorden
Anti-Revolutionair of Reactionair?

Anti-Revolutionair of Reactionair?

In de Nieuwe Prov. Gron. Courant van 3 Mei wordt een zéér scherpe veroordeling gegeven van wat Prof. Holwerda op „politiek terrein" beoogde.De genoemde courant gaf n.l. van Prof. Holwerda's streven gedurende de laatste jaren de volgende typering : „De kerk was voor hem het al en het ...

De Reformatie
C. V.
2510 woorden
Een „historische” dag

Een „historische” dag

Dinsdag jl. was het voor de Theologische Hogeschool een bizondere dag. Voor het eerst in haar lange, bewogen historie werd toen door één van haar studenten het doctoraal examen afgelegd.Gedurende vele jaren werd onze Hogeschool verhinderd haar recht-van-promotie uit te oefenen. In 1945 kwa ...

De Reformatie
C. V.
175 woorden
Toenemende verwarring

Toenemende verwarring

Wie in het zich zo razend snel ontwikkelende — of, beter gezegd: ontbindende — mensenleven onzer dagen uit het woord des HEREN wil leven, en dus weet dat buiten dat leven-uit-het-woord de mensen geen dageraad wacht, luistert met grote aandacht naar de vele stemmen welke zich in de „christelijke w ...

De Reformatie
C. V.
2319 woorden
Nog steeds het oude (valse!) liedje

Nog steeds het oude (valse!) liedje

In het nummer van 3 Mei j.l. besprak ik een aantal artikelen uit de „synodale" pers, waarin een wonderlijke — helaas al te bekende — tegenstrijdigheid in, laat ik maar zeggen: „interpretatie" van de beruchte leeruitspraken der gebonden kerken voor ieder te constateren viel.In dat artikel p ...

De Reformatie
C. V.
1272 woorden
DE PINKSTERGEEST AANKLAGER IN GODS PROCES MET DE WERELD

DE PINKSTERGEEST AANKLAGER IN GODS PROCES MET DE WERELD

UIT DE SCHRIFTWanneer wij iets van de volheid van het grote Pinkstergebeuren willen ontdekken, moeten we opzien naar onzen Heer Jezus Christus.Nog maar al te veel wordt op den Pinksterdag allereerst en uitsluitend om den Heiligen Geest gedacht. Maar dat is niet goed! Dat is niet naa ...

De Reformatie
C. V.
3242 woorden
van 31